Carrièreplanning 1
carriere1 Carrièreplanning (1)


De tijd d
at ik mij bezig hield met het opleiden en begeleiden van veelal jonge verkopers in de buitendienst ligt al geruime tijd achter mij. Dit is ooit begonnen op voorlichtingsavonden voor beroepskeuze voor de eindexamenkandidaten van de HAVO. Jonge mensen aan het begin van een loopbaan, die nog geen beroepskeuze hadden gemaakt, kregen dan voorlichting over de toekomstmogelijkheden die het vak van hun voorkeur zou kunnen beiden. 

Het is mij die tijd al opgevallen hoe weinig jonge mensen doelbewust kiezen voor het vertegenwoordigersvak. Terwijl bij de voorlichters voor piloot, politie, secretaresse, stewardess en welzijnswerk zich vele wachtenden bevonden, kreeg ik op de gehele avond slechts één of twee jonge mannen, meestal vergezeld van hun vader, die dit mooie beroep al uitoefende.
Een blind paard kon zelfs nog zien, dat deze jonge mensen niet uit het juiste hout verkopershout waren gesneden, waarvan de goede verkopers worden gemaakt.
Samen met je vader informatie zien te krijgen over een beroep waarin flair en moed zeer belangrijke karaktereigenschappen zijn getuigt niet van het bezit van voornoemde eigenschappen.
Door de uitgave van mijn boek ALLES OVER VERKOPEN komen er nog wel eens telefoontjes van meestal jonge mensen die mijn boek hebben gelezen en mij naar aanleiding daarvan diverse vragen stellen. Even een zijpad op: in augustus 2001 is de NEGENDE herziene druk van het boek verschenen. Hoewel de grote lijnen onveranderd zijn gebleven - verkopen is tenslotte ook sinds Adam en Eva nauwelijks veranderd - zijn de voorbeelden geactualiseerd en aangepast.
Terug naar de opbellers, die inlichtingen willen c.q. vragen hebben over het boek en hun functioneren in de verkooporganisatie. In één zin samengevat komen de vragen de vragen hierop neer: hoe maak ik carrière in de verkoop?
Mijn allereerste vraag is dan altijd: "Heb je een carrièreplan op papier staan?".
Hoewel ik de mensen niet zie en slechts aan de intonatie in hun stem hun reactie kan bepalen, staat hun verbazing op gelijke hoogte wanneer ik hen gevraagd zou hebben om mij de relativiteitstheorie van Einstein te verklaren.
"Een carrièreplan op papier? Hoe bedoelt u?". Wel, net zo als ik het zeg: heb je op papier staan dat je bijvoorbeeld nog twee jaar assistent vertegenwoordiger wilt blijven, dan moet ik vertegenwoordiger zijn, vervolgens x jaar hoofdvertegenwoordiger, dan na x jaar districtsleider, om te eindigen als algemeen verkoopleider en dan algemeen directeur verkoop.

Geloof mij, na mijn monoloog is het heel stil aan de andere kant van de lijn en in alle gevallen, zonder één uitzondering is het antwoord negatief. En toch geldt ook hier, dat een schip zonder koers nooit ergens aankomt.
Een carrièreplan verschilt in wezen niets van een verkoopplan -of elk ander plan.
Het begin is altijd de exacte formulering van de doelstelling: wat wil ik bereiken in welk tijdsbestek.
Staat de doelstelling duidelijk op papier, dan volgt de inventarisatie van de benodigde kennis: wat heb ik nodig en welke kennis heb ik thuis en in mijn geest opgeslagen. Welke kennishiaten moeten worden aangevuld en wat moet ik nog leren.
Nu is het mijn ervaring, dat het woordje LEREN c.q. KENNIS OPDOEN bij de overgrote meerderheid van de verkopers gevoelens van grote afkeer oproept. "Leren: daarvoor heb ik geen tijd. Na mijn drukke werkdag moet ik rapportjes schrijven en mijn sociale contacten onderhouden. Bovendien wil ik ook geen uitzending van GTST missen, want dat heb ik nodig voor mijn gespreksopeningen....." "Bovendien", zei laatst iemand, "weet ik alles al; ik zit al x jaren in de verkoop".....
En dan vinden vele verkopers het nog gek ook, dat zij nimmer boven een gemiddelde verkoper zullen uitstijgen en dat een penthouse op de Amsterdamse grachtengordel of een huis met zwembad in zuid Frankrijk voor hen altijd een pia vota oftewel een vrome wens zal blijven  Hoe zet ik nu een goed carriereplan op papier.

Ga naar >>.
Carrièreplanning (2)

 klik op pagina


     Uitverkocht.