Carriéreplanning 2

carrièreplanning (2)


Wanneer jonge mensen een carrièreplan willen opstellen, dan zal men een plan moeten maken volgens de aloude wetten van de planning: 


MAAK EEN PLAN
PLAN HET WERK
WERK VOLGENS HET PLAN
Een belangrijk tijdsbestek zal moeten worden gevuld met inventarisatie van de doelstellingen en de daarbij behorende mogelijkheden. De doelstellingen worden voor een belangrijk gedeelte gevoed door AMBITIE en deze ambitie wordt voor een belangrijk gedeelte karakterlogisch bepaald. Het was de psycholoog MASLOW die middels bekende Maslow-piramide het behoeftepatroon van de mens in schema zette. Hij ontdekte, dat veel mensen helemaal geen behoefte hadden aan een carrière, maar volmaakte tevreden waren met een toestand van rust en geborgenheid en een aanvaardbaar inkomen.
(Meer over de Maslow-theorieën kunt u lezen in het boek ALLES OVER VERKOPEN.)
De allereerste vraag, die men bij een carrièreplan zich moet afvragen is simpelweg: Wat wil ik eigenlijk?
Rijk worden, heel rijk worden, machtig en invloedrijk in het (zaken)leven of ben ik tevreden met mijn huidige functie als vertegenwoordiger in het district Noord Nederland.
Ik heb in de tijd, dat ik mij nog met carrièreplanning van anderen bemoeide, vaak mensen ontmoet, die inderdaad geen andere ambitie hadden, dan rustig hun klantjes te bezoeken, orders te noteren, zijn eigen vrouw beminnen en met de kinderen op vakantie naar een camping in Nederland gaan.
Wanneer men wél van plan is om carrière te maken, dan is het de allereerste zaak om een aantal doelen op papier te zetten.
Daarbij is het van het allergrootste belang om de REALITEIT voor ogen te houden en een juiste balans zien te vinden tussen kennis en kunde en het gestelde doel.
Het is natuurlijk vrij eenvoudig om op het geduldige papier te zetten:
ik wil president-directeur van Philips worden, een huis in het Gooi en een tweede huis met zwembad en tennisbaan aan de Franse Rivièra en dan nog bij voorkeur in het mondaine Saint Tropez.
Wanneer tegenover deze ambitieuze plannen de voorhanden zijnde kennis en kunde wordt geïnventariseerd, dan kan zelfs een blind paard constateren, dat dit plan tot de absolute onmogelijkheden behoort.
Een goed carrièreplan bestaat uit (kleine) treedjes. Telkens een stapje hoger, waarbij de benodigde kennis en kunde heel goed moet worden bewaakt.
Veel mensen maken door bijzondere omstandigheden carrière, zonder dat de daarbij behorende noodzakelijke kennis is meegegroeid.
Zij komen daardoor in een situatie terecht waarbij de ABC-formule (Arbeid, Beloning en Capaciteiten) niet meer in evenwicht is.
Deze veelvuldig voorkomende situaties leiden onvermijdelijk tot stress-situaties en zijn de voorbode van de WAO ... 
Staat het plan, onderverdeeld in deelplannen met bijbehorende tijdvakken duidelijk op papier, dan komt het moeilijkste begrip uit het plan, de DICIPLINE. De WIL om de weg omhoog te blijven volgen, ondanks alle obstakels en valkuilen.
En dat die valkuilen overvloedig aanwezig zijn is evident. De keuze tussen (zelf)studie in plaats van de sociale contacten is al een heel moeilijke. Hoe staat het thuisfront tegenover de carrièreplannen van man en vader.
Bij een afscheidsreceptie worden dikwijls vele lovende woorden in de richting van de aanstaande vutter gesproken en heel vaak wordt daaraan toegevoegd: “Achter elke succesvolle man staat een meelevende en meedenkende vrouw, echtgenote of partner”. Want deze ziet de carrièrebeluste man iedere avond naar het zolderkamertje verdwijnen om zich daar te verdiepen in kennis, die met zijn vak van doen heeft en die voor zijn carrière noodzakelijk is. 
Draag de carrièreplannen uit: vertel de omgeving wat de kleine deelplannen zijn “ik ben bezig met een studie over ......”.
Met het uitdragen van de (kleine) doelstellingen wordt een morele druk op de eigen WILSKRACHT gelegd. Het is natuurlijk niet leuk om later te moeten zeggen. “ik ben er maar mee gestopt” en dan volgt een drogreden die de zijdeur opent voor een afgang.

Terug naar >Carrièreplanning (1)
 klik op pagina


     Uitverkocht.