Cursussen
Inleiding

EEN OUDE (VERKOOP-) CURSUS in een nieuw JASJE ANNO 2016
door Richte Lommert

 
Er zijn momenten in een mensenleven dat een toevallige gebeurtenis een soms zeer belangrijke invloed heeft op bepaalde gemaakte plannen. Dit overkwam mij gisteren, toen ik van Carlos A. een e-mail ontving met de vraag of ik de cursus TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE en de cursus HOGERE PSYCHOLOGIE kende en of ik een weg wist om daaraan te komen. Carlos had in column 30 mijn adoratie voor het toenmalige SUCCES INSTITUUT gelezen en daaruit de (terechte) conclusie getrokken, dat ik mogelijk enig hulp zou kunnen bieden.

Deze onverwachte vraag bracht mij naar de zolder waarop een bestofte doos vol jeugdsentiment met de cursus TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE. Ik herinnerde mij, dat ik ook de cursus HOGERE PSYCHOLOGIE heb gehad, maar die aan één van mijn toenmalige vrienden had uitgeleend. Zijn naam ben ik vergeten, het enige wat mij is bijgebleven, dat hij toen al in een Skoda reed. (heel bijzonder in die tijd).
Tja, men moet ook nooit een boek, een pen of een vrouw uitlenen: je krijgt ze nooit meer terug. Een levensles ....
Van deze cursus, die ik in de jaren 1949/1950 heb bestudeerd, heb ik ongelooflijk veel geleerd en ik heb dan ook nooit kunnen besluiten om het papier aan de papiercontainer te schenken. Integendeel zelfs, bij elke verhuizing, vijf stuks in totaal, ging de cursus mee, zonder dat ik er overigens één seconde in las. En dat heeft zeker 40 jaar geduurd!
Tot het verzoek van Carlos A. binnenkwam en mij noopte om de zolder op te gaan en de cursus op te zoeken. Tja, en dan ligt zo’n 12 cm dikke stapel papier op je bureau en je begint te lezen en je blijft lezen, sterker nog, geboeid lezen.
Eerlijk is eerlijk, het ziet er niet uit: gestencilde gevlekte bladen, oude spelling (menschen en van den met de naamvals-n.) en een oubollige stijl. Dit laatste is verklaarbaar want de cursus is ontwikkeld door ene mijnheer P.J.J. Mounier, die volgens de introductie geboren is in 1888 in Nijmegen.
Maar een aantal elementen is nog net zo actueel als honderd jaar geleden en is nog steeds nuttig en leerzaam voor de huidige generatie verkopers.
Daarom wil ik een aantal punten uit deze oude cursus een nieuw jasje geven.
Ik weet niets van auteursrechten en royalty’s, ik weet dus niet of het zomaar kan.
Maar ik verklaar hierbij heel eerlijk, dat de bron van mijn geschriften over de TOEGEPASTE (VERKOOP) PSYCHOLOGIE van genoemde heer P.J.J. Mounier en het voormalige SUCCES INSTITUUT te AMERSFOORT (later DEN HAAG) is.
Ik begin volgende week gewoon en zie wel waar ik eindig. Dit druist direct al in tegen één van de regels uit de cursus die ik al heb gelezen: STEL UW DOEL VAST. Maar ik heb nog geen idee hoe de reacties van mijn lezers zullen zijn en hoe ik zelf die 12 cm papier tot lezenswaardige lectuur kan ombouwen.
Reacties zijn deze keer meer dan welkom, en wanneer de lener van mijn cursus HOGERE PSYCHOLOGIE uit 1950 dit zou lezen en mij mijn eigendom na 54 jaar zou willen teruggeven, dan zal ik daarvan gewag maken en hem rehabiliteren en uiteraard hoogst dankbaar zijn ....
Deze cursus zal een aparte plaats op mijn website gaan innemen; de normale columns over zaken die mij opvallen of waaraan ik mij erger zullen gewoon blijven bestaan.