Les 11
TIJD IS GELD

Koning, keizer, admiraal, marktkoopman en huisvrouw en verder alle mensen hebben één ding gemeen: ze zijn op één punt even rijk. Iedereen heeft maar 24 uur per dag tot zijn beschikking. En het is een bekend verschijnsel, dat de één met deze 24 uur heel wat efficiënter omgaat dan de ander. Ook bij een goede tijdsindeling kan deze cursus u helpen. Zij leert u, hoe uw enthousiasme kunt inschakelen en hoe u veel dingen sneller kunt doen. Hoewel de factor tijd een gegeven is, wordt deze vaak in subjectieve zin heel anders ervaren. Op school duurde de ene les (naar mate uw interesse) veel langer dan de andere. Als kind was de tijd tussen twee verjaardagen een eeuwigheid en op oudere leeftijd is een jaar zo voorbij. Een week vakantie op een zonnig strand is zo voorbij, maar een regenachtige dag duurt een eeuwigheid.

MAAK EEN TIJDTABEL

Er zijn maar weinig mensen, die werken volgens een tijdtabel. In de top van bedrijven komt dit natuurlijk wel voor, maar voor deze mensen wordt de tijdtabel vaak bijgehouden door de secretaresse. Voor de meeste mensen in het bedrijf zijn de begin- en eindtijd van de werkdag belangrijk en de tijden van koffie- en lunchpauzes. Het overige tijdsbestek wordt ingedeeld naar gelang hun werkzaamheden. Iedereen vindt het heel normaal, dat de spoorwegen met een tijdtabel werkt; de mensen kijken in het spoorboekje en kiezen een trein uit.

Twee families gaan per auto met vakantie naar Italië. Ze hebben 1200 kilometers te overbruggen en willen dit doen in 2 dagen. Familie A bereidt zich goed voor. Ze zoeken op internet een hotel op een afstand van ongeveer 800 kilometer. Vervolgens gaan ze op zoek naar 3 wegrestaurants langs de route zodat ze na zo’n 200 kilometers een rustpauze kunnen inlassen. Dit zelfde doen ze ook voor de tweede dag. Dan gaan ze alle adressen invoeren in de Tom-Tom. Op de dag van vertrek wordt afgesproken dat ze om 8.00 uur vertrekken. Inclusief pauzes rekenen ze op een rijtijd van 10 uur en hopen dan rond 18.00 uur in het hotel te zijn. Ze gaan zich dan wat opknappen, genieten van een lekker diner, nemen nog een afzakkertje op het terras en spreken af de volgende morgen om 9.30 uur te vertrekken voor de laatste 400 kilometers. Familie A arriveert rond 15.00 uur in het appartement en kan “uitgerust” aan de vakantie beginnen.
Familie B vindt dit alles maar flauwe kul. Ze hebben vakantie en vinden het tijdstip van vertrek (8.00 uur) veel te vroeg. Rond 9.00 uur beginnen ze de auto te laden, drinken om 10 uur nog een bakkie en beginnen dan aan de reis. Ze rijden zo’n 250 kilometers en zijn toe aan de lunch. Hier nemen ze een royale pauze, want het zonnetje schijnt zo lekker. Eindelijk wordt de auto weer opgezocht en vooruit met de geit.
Er worden nog twee pauzes ingelast respectievelijk om 16.00 uur en 18.30 uur. Na de derde pauze zitten er zo’n 600 kilometers op en wordt afgesproken nog 100 kilometer door te rijden en dan op zoek te gaan naar een hotel. Om 20.00 uur wordt de eerste poging ondernomen, helaas geen plaats. Dit ervaren ze nog twee maal maar dan vinden ze een hotel. Het is inmiddels 21.00 uur. Voor het diner is het te laat en ze hebben geluk dat de hotelier genegen is nog een kleinigheid voor hun klaar te maken. De volgende morgen, even bijkomen van de vermoeienissen van de eerste dag en dan beginnen ze om 10.00 uur aan de laatste 500 kilometers. Om 19.00 uur komt familie B  “uitgeput” en moe aan bij hun vakantie- appartement omdat zij zonder plan op stap gingen,

Ook voor uw levensloop kunt u een plan maken.. Maak voor uzelf een carrièreplan en deel dit in kleine stukjes. U kunt zowel van voor naar achteren plannen, dan wel van achter naar voren.
Plan 1: u stelt de einddatum vast waarop uw plan verwezenlijkt moet zijn en gaat dan terug.
Plan 2: u begint nu en weet niet wanneer het project klaar is.
In beide gevallen gaan we er van uit dat er als einddoel een riant eigen huis staat en op de bankrekening een bedrag van 300.000 euro. Zo verzekert u zich van een genoeglijke oude dag. In plan 1 zal een strakke tijdtabel noodzakelijk zijn. U zegt tegen uw onderbewustzijn wat u wilt, u denkt in beelden en gaat resoluut aan de slag om dat doel te bereiken. Plan 2 is veel losser. U hoopt naar verloop van tijd dat doel te bereiken, maar het enthousiasme, wilskracht en de jaarlijkse controle op het doel ontbreekt. Uw onderbewustzijn heeft geen geloof in u.

DOOR BEREKENINGEN UW ONDERBEWUSTZIJN OPLADEN

U steunt nu uw onderbewustzijn door visuele ondersteuning. U maakt een tekening van uw riant huis en zet een financiële berekening op papier, compleet met realistische data. Dit laatste houdt dus in dat u financiële privé-jaarverslagen moet maken, onderverdeeld in kwartalen, en daarbij vermeldt u de verwachtingen voor de rest van het jaar.
Vergelijk uzelf met een groot bedrijf zoals Philips, die precies dezelfde strategie volgt. Stop uw aantekeningen in de inmiddels bekende grote envelop en iedere keer wanneer u er iets in stopt of uit haalt, daagt u uw onderbewustzijn uit: “Zie je wel, dat we op de goede weg zijn”. Zo is het ook, want u bent voor succes geboren en wanneer u uw onderbewustzijn op de juiste manier aanpakt, dan zullen uw wensen altijd automatisch worden vervuld. Hak uw plan in kleine stukjes en iedere keer dat u een klein plannetje heeft voltooid geeft u uw onderbewustzijn een compliment. Bedenk iedere keer weer dat uw onderbewustzijn te vergelijken is met een jongetje van zes jaar en dat u dit jongetje niet in één keer te grote opdrachten kunt geven. Indien deze enige malen achtereen falen, dan wordt de basis voor een minderwaardigheidscomplex gelegd. Dit voorkomt u door kleine successen te boeken. Concentreer de punten waarin u goed bent, vertel dit uw onderbewustzijn en draag het op gepaste wijze uit.
Er is dan natuurlijk een kleine kans, dat anderen u onuitstaanbaar verwaand zullen vinden. Maar een beetje verwaandheid zal u heel wat beter vooruit helpen dan bescheidenheid. Teveel bescheidenheid doet u uw zelfvertrouwen verliezen en kweekt een minderwaardigheidscomplex. Geef uzelf (dus uw onderbewustzijn), na het volbrengen van een klein succesje, een schouderklopje en laat u door een mogelijk falen niet ontmoedigen en laat u zeker niet door anderen naar beneden halen. Blijf steeds positief denken.

WEES NIET TE PIETLUTTIG

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen in al zijn werk het volmaakte te bereiken. De grootste fout echter, die men hierbij kan maken is te pietluttig zijn en daardoor de voortgang vertragen. In plaats van de grote lijnen te volgen en de goede kanten van hun werk te zien, merken zij alsmaar fouten op. Daardoor zit er geen voortgang en vooruitgang in hun arbeid. Er zijn mensen die een brief tien maal overschrijven en dan nog zo ontevreden over de inhoud zijn dat zij hem verscheuren en het maar opgeven. Wees overtuigd dat alleen zij die niets doen geen fouten maken en geen flaters begaan. Beschouw een fout als het slippen tijdens een fietstocht. U stapt na uw val eenvoudig weer op, rijdt door en denkt niet meer aan de valpartij. Als u iets fout doet, verbeter die fout dan zo goed mogelijk en ga door. Houd steeds voor ogen, dat iedereen fouten maakt, maar probeer wel om een gemaakte fout niet te herhalen. Ga snel door: bent u tijdens die fietstocht halverwege wanneer u valt, dan gaat u ook niet terug naar het beginpunt, maar u stapt op en gaat snel verder. Neem direct beslissingen en zet problemen niet in de ijskast met het idee om deze over een week of zo pas weer te voorschijn te halen. Degene die struikelt en weer opstaat om direct verder te gaan, komt altijd vlugger aan zijn doel dan degene die aarzelt en nadenkt wat hij zal gaan doen. Het is heus niet zo erg wanneer u eens een keer “ja” zegt, als het “neen” had moeten zijn. Maar het is altijd beter een beslissing te nemen dan deze uit te stellen. In het laatste geval weet u met 100% zekerheid dat u uw doel nooit bereikt, terwijl u in geval van “ja” of “neen” in ieder geval 50% kans van slagen heeft. Succesvolle mensen geven toe, dat zij wel eens fouten maken en niet feilloos zijn. Maar omdat zij met hun onderbewustzijn werken en op hun ingevingen vertrouwen zullen altijd meer dan 50% van hun beslissingen juist zijn.
Dit is juist de reden, waardoor succesvolle mensen successen boeken die andere mensen niet kunnen verklaren. Eén der grootste geheimen van succes is actie, gepaard aan snelheid. De snelle wint het altijd van de langzame, die de zaak eerst van alle kanten bekijkt en dan pas een beslissing neemt.

VERTROUW OP UW ONDERBEWUSTZIJN

Bekijk de resultatendriehoeken uit les 2 c.q. les 7 nog maar eens. Bekijk hoeveel energie uw bewuste macht vraagt en hoe klein de resultaten zijn. Terwijl juist omgekeerd uw onbewuste macht haast geen energie vraagt en wonderbaarlijk veel resultaten geeft.
Het is dus voor u zaak, om u meer door uw onderbewustzijn te laten leiden. Ten minste als u, zoals in deze cursus is aangegeven, uw onderbewustzijn met positieve en scheppende gedachten heeft weten op te laden. U zult hiermee in het begin evenveel moeite hebben als toen u op de basisschool als klein jongetje/meisje leerde schrijven, maar naarmate tijd en oefening, ging het schrijven u steeds gemakkelijker af.
Zo is het ook met het griffen van denkbeelden in uw onderbewustzijn. In het begin zult u ’s avonds voor het slapen gaan misschien dagenlang wensen moeten herhalen. Dit komt omdat er nog teveel negatieve gedachten in uw geest heersen, die uw positieve gedachten tegenwerken.
Daardoor twijfelt u nog aan de resultaten.
   
STEL UW ONDERBEWUSTZIJN OPEN VOOR INGEVINGEN

Gebruik uw onderbewustzijn vanaf nu zoveel mogelijk. Als u een moment niet weet wat te doen, stel u dan open voor ingevingen. Ruk negatieve impulsen uit uw brein en denk uitsluitend positief. Uw onderbewustzijn zal u tien tegen één het beste aanraden wat u kunt/moet doen. Uw onderbewustzijn is een radiotoestel dat miljoenen radiogolven opvangt.
Maar slechts met de juiste afstemming krijgt u de goede ontvangst. Begin met het oplossen van enkele kleine probleempjes, om te ontdekken in hoeverre u op uw ingevingen kunt vertrouwen. En wat u daarbij wederom moet bedenken is: “U KRIJGT WAT U VERWACHT”.

Leer geestdrift op te wekken voor iets of iemand. U kunt geestdrift vergelijken met boosheid. De één is positief, de ander negatief, maar beide worden door speciale gebeurtenissen opgewekt. Sommige mensen worden daardoor driftig. Dit is een negatieve impuls, waarbij in veel gevallen de controle over het (onder)bewustzijn verloren gaat en mensen gekke dingen gaan doen of zeggen. Driftig worden is een aanwensel en bijna altijd een teken van geestelijke zwakheid of onmacht. Maar het geeft u extra kracht en daardoor is het in uitzonderlijke gevallen zelfs mogelijk dat een goedaardig mens een ander in zijn drift doodt. Geestdrift en kwade drift zijn zusjes van elkaar. Bij veel mensen gaan zij samen. Wie aan driftbuien toegeeft wordt een onmogelijk persoon voor de samenleving. Maar wie geestdriftige buien weet op te wekken wordt een succesvol persoon. Een geestdriftig iemand is in alle opzichten baas van degene die deze geestdrift mist. Kweek dus geestdriftige buien, daardoor zult u uw wensen kunnen verwezenlijken. Veel mensen worden driftkoppen omdat ze zien en merken dat ze door anderen worden overvleugeld. Boze driften zijn steeds negatief en dikwijls een uitvloeisel van ’n (blijvend) minderwaardigheidsgevoel. Kweek dus uw goede drift (uw geestdrift) aan. U bereikt er veel en veel meer mee en komt daarmee ook sneller tot het gestelde doel. Het kan daarom ook niet vaak genoeg worden herhaald: u zult voortdurende geestdrift moeten kweken om werkelijke successen te veroveren.
Nu is één van de grote factoren bij geestdrift weer de factor tijd. Heeft u wel eens iemand gezien, die langzaam driftig werd? Neen toch. Drift komt ineens opzetten en dat is ook met geestdrift het geval. Het is veel gemakkelijker om geestdrift plotseling op te wekken dan u er langzaam op voor te bereiden. Waarom zou u niet bij al uw arbeid met geestdrift te werk gaan. Wanneer u iets te doen hebt, doe het met geestdrift. Zeg tegen uw onderbewustzijn: “Nu moet je eens zien hoe vlug ik dat karweitje opknap. Ik zet er een opgewekt gezicht bij; ik doe het twee maal zo snel als de anderen en ook tweemaal zo goed. Let maar eens op! Op die manier zult u het niet alleen gemakkelijker doen dan wanneer u iets zonder geestdrift doet, maar ook sneller dan u voor mogelijk houdt. Met de tijdsfactor hebt u dan automatisch rekening gehouden. Begin vandaag de dingen die u moet doen iets sneller en efficiënter te doen. Sta vlugger op, kleed u vlugger aan, loop iets sneller, praat vlugger en denk vlugger. Dit laatste kunt u door veel meer in beelden te denken. Daardoor komt u sneller tot de kern van de zaak. Ga in een gesprek recht op het doel af. Gebruik wel de geijkte beleefdheidsvormen en ga dan gelijk op uw doel af. Praat niet over het mooie weer en evenmin over koetjes en kalfjes. Dan bent u iemand van actie geworden en u zult altijd in actie moeten blijven.
Dan kunt u weer zeggen: IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN.