Les 12
GOED SPREKEN EN CONVERSEREN

Wanneer u in het leven gunstig wilt opvallen dan zal dit in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop u met anderen omgaat en speciaal de wijze waarop u met anderen spreekt, en niet te vergeten, naar hen luistert.

Enkele vragen met waarschijnlijk een negatief antwoord.
Wanneer u met anderen spreekt, doet u dat dan met een zonnig gezicht? Stralen uw ogen welwillendheid uit? Toont u de ander, dat u het prettig vindt om het hem te converseren? Mensen converseren zonder enige geestdrift met elkaar. Het lijkt soms of zij beiden moe zijn en dat het spreken hen zwaar valt. Er zit geen leven in het gesprek, u hoort steeds weer dezelfde stopwoordjes en de zinnen komen toonloos uit hun mond. Men probeert op geen enkele wijze met woorden te schilderen en van enige geestdrift is geen enkele sprake.

Toon Hermans verwoordde het zo mooi in één van zijn liedjes: “ pa is moe, moe is moe, broer is moe en zus is moe, iedereen is moe…..”
Na vandaag probeert u in uw gesprekken gunstig op te vallen, waarbij de meest elementaire punten vrij simpel lijken. Voer een gesprek met geestdrift, straal vreugde uit en pas de TENNIS-TECHNIEK toe, maar met andere spelregels. Bij tennis slaat u een bal over een net, met de bedoeling, dat de tegenpartij deze bal niet kan terugslaan. Bij 'tennis-communicatie' is het net andersom: u draagt een onderwerp aan waaraan de ander ook kan meedoen. Wanneer u op een verjaardag naast een “studeerkamergeleerde” komt te zitten, die u de relativiteitstheorie van Einstein probeert uit te leggen, dan zal uw aandacht zeer snel verslappen en zult u denken: “Hoe kom ik van die man af?” Anders wordt het, wanneer deze zeergeleerde heer vertelt over de voetbalprestaties van zijn zoontje die bij die van u in hetzelfde elftal zit. De opstelling, de elftalleider, het bestuur van de club, de kantinebeheerder, de pogingen om het clubhuis te vergroten, kortom legio mogelijkheden voor een wederzijdse boeiende conversatie. In dit geval hebben zij elkaar “opgewarmd” tot een geestdriftige en boeiende conversatie, waarbij beiden aan het einde van de avond een goed gevoel overhouden.

CONVERSEREN IS UITZENDEN EN ONTVANGEN

Bij een conversatie moet u om in radiotaal te spreken zowel uitzenden als ontvangen. Als een omroepstation uitzendt en niemand stemt er op af, dan zal waarschijnlijk niemand luisteren omdat het uitgezonden onderwerp niet interessant genoeg is. Dit kunt u zelf ervaren, wanneer u in een gezelschap iets gaat vertellen over het nut van glas-in-lood, een onderwerp dat uw grote interesse heeft.
Waarschijnlijk zal, tot verdriet van de spreker, de aandacht snel wegebben en zullen de aanwezigen hun ontvangers afstellen op iemand, die een boeiender onderwerp aansnijdt.

Een omroeper bij een radiostation heeft geen direct contact en daardoor geen idee hoeveel toehoorders snel afhaken, hoewel dit met de moderne metingen via de Kijk en Luistercijfers ook al te achterhalen is.
Anders ligt de situatie wanneer u spreekt in een groep: u kunt de interessesignalen direct opvangen en uw “uitzending” aanpassen. Als u uw onderbewustzijn afstemt op uw toehoorders, dan voelt u of zij al dan niet belangstelling hebben voor uw woorden. U merkt automatisch of uw gedachtegolven met de hunne harmoniëren.

VOER EEN CONVERSATIE MET GEESTDRIFT 
  

U weet inmiddels hoe u geestdrift moet opwekken: uw bloed stroomt sneller, er pompt voldoende zuurstof naar uw longen door diep te ademen. Schroef uzelf op tot een stemming, waarbij u voelt, dat uw adrenalineklieren hun vloeistof in uw bloed brengen. U voelt zich sterker worden, u kunt sneller denken, een mogelijk neerslachtige stemming is als sneeuw voor de zon verdwenen. In zo’n geestdriftige toestand zal het u gemakkelijk vallen om aan te voelen wat uw gesprekspartner van u denkt. Hij ziet aan uw stralende ogen, aan uw verheugd gezicht dat u iets prettigs of interessants te vertellen heeft. U bent als een volbloed paard, dat trappelt van ongeduld om te beginnen. Uw opgewekte “volbloed” stemming werkt terstond aanstekelijk. De ander maakt zich ontvankelijk voor uw gedachten en probeert al direct op uw golflengte af te stemmen. U benadert nu een ander, met wie u een gesprek wilt voeren met een zonnig gezicht, uw ogen stralen en uit uw houding straalt levenskracht. Het zal blijken, dat de ander automatisch hetzelfde gaat doen, omdat u gunstig afsteekt en in zijn onderbewustzijn zal vermijden dat hij teveel bij u afsteekt.
Dit is een psychologische wet. De geestelijk zwakkeren komen altijd onder de magnetische invloed van de sterkeren. De zwakkere geeft toe en doet wat de sterkere wenst.

WAT INTERESSEERT DE ANDER?

Wanneer u iemand te eten vraagt, dan zult u als goed gastheer/gastvrouw uw gasten geen kostjes voorzetten, waarvan u weet dat zij er niet van houden. U heeft op voorhand geïnformeerd naar hun voorkeuren, bijvoorbeeld vlees of vis. Wanneer u dus de maaltijd aanpast aan hun wensen, dan zal het etentje ongetwijfeld tot een succes leiden, waarover nog lang zal worden nagepraat. Waarom zou u deze technieken bij uw gesprekken niet gebruiken? Weet u iets, wat de ander speciaal interesseert, zorg er dan voor dat dit onderwerp op het “menu” van uw gesprek komt. Als een gastvrouw de gerechten opdient, dan zorgt zij ervoor dat die er smakelijk uitzien. Doe nu hetzelfde met uw conversatie. Straal geestdrift uit, praat met enthousiasme over het onderwerp waarin u beiden belang stelt.
Betrek uw gesprekspartner in het onderwerp door te spelen met de vragende voornaamwoorden WIE, WAT, WAAR, WAAROM, WANNEER, WAARMEE en HOE, HOEVEEL en HOEVAAK. Leer met deze vragende voornaamwoorden (de W's en de H's) spelen en als u deze techniek eigen hebt gemaakt zult u ervaren, dat u over elk willekeurig onderwerp een boeiende conversatie kunt opzetten. Probeer ook uw conversatie te “dramatiseren” dat wil zeggen met woorden te “schilderen” door pakkende beeldspraken te bedenken. Zoek een mogelijke verbinding met een held uit de geschiedenis.
Bedenk wel, dat vrijwel alle goede praters dit niet vanzelf zijn geworden; zij hebben geoefend en bij elke gelegenheid trachten zij het geleerde in de praktijk te brengen. U kent ongetwijfeld de uitdrukking: “Hij luistert met gespannen aandacht”. Welnu, het is altijd aan het gezicht, aan de uitdrukking van de ogen en aan de gedachtegolven van de ander te merken of uw verhaal hem boeit. Wanneer u merkt dat dit niet (meer) het geval is, schakel dan over naar een andere golflengte.

LEER LUISTEREN

U moet zowel praten als luisteren en luisteren is dikwijls van het meeste gewicht. Doe dat geïnteresseerd. Dit zal altijd lukken wanneer u bewust uw gedachtegolven afstemt op de zijne. Moedig de ander aan door hem vragen te stellen die met de W’s en H’s beginnen. Probeer niet te “scoren” door middel van het plaatsen van een semi-intellectuele opmerking waarop hij niet kan reageren.

De ander vindt het wel prettig wanneer u zijn mening vraagt; heb waardering voor zijn zienswijze en geef hem daarvoor, zo mogelijk, een gemeend compliment. Doe zoals u zou doen wanneer u met een beginner tennist. Toon niet dat het spel u verveelt. Laat ook niet merken, dat u vindt dat het te langzaam gaat en dat het spel u niet boeit. Probeer integendeel u er voor in te spannen, de teruggeslagen ballen zo goed mogelijk weer te plaatsen, zodat de ander kan terugslaan.

VOER NOOIT EEN WOORDENSTRIJD

U merkt dat de ander het niet eens is met uw visie. Als u de kunst van goed converseren niet beheerst dan zal de conversatie uitmonden in een redetwist. Een woordenstrijd kan nooit gewonnen worden als de twee “tegenstanders” elkaar fel te lijf gaan.
Als u de mening van de ander wilt veranderen, begin dan met op te merken dat u begrip/waardering heeft voor zijn visie. Dwing hem nooit te bekennen dat hij ongelijk heeft. Toch zal menigeen van gedachten willen veranderen als hij zijn eigen onderbewustzijn kan overtuigen dat hij zelf tot een andere visie is gekomen.

GOED CONVERSEREN IS PRATEN WAAROVER DE ANDER GRAAG PRAAT
De meeste mensen praten het liefst over zichzelf en de dingen die hen interesseren.
Met deze kennis kunt u dus de ander aan het praten krijgen. Als steuntje:

zijn werk
zijn gezin
zijn ontspanningen
zijn politiek
zijn gezondheid
 grote actuele gebeurtenissen
Grif deze onderwerpen in uw geest en u zult zien dat zij u kunnen helpen om een perfecte 'tennis-communiceerder' te worden. Stel de vragen en moedig hem aan om door te praten door uw belangstelling te tonen.
Merk maar eens op hoe vaak en hoeveel op verjaardagen en partijen over “ziektes” wordt gesproken. De overtreffende trap voert in vele gevallen de boventoon en de meest sterke verhalen passeren de revue. Maar als u (warme) belangstelling toont, dan kweekt u harmoniërende gedachtegolven.
Uw gesprekspartner zal u - vaak zonder het zelf te beseffen -  aardig en verstandig vinden, omdat u alles wat hij zegt, zo goed begrijpt.
Dat is dan het moment om uw eigen onderwerp aan te roeren en naar voren te brengen.

MENSELIJKE EIGENAARDIGHEDEN
Mensen houden ervan zichzelf gewichtig te voelen.
Mensen houden ervan indruk op anderen te maken.
Mensen houden ervan gecomplimenteerd te worden.
Mensen houden ervan om advies te worden gevraagd.
Mensen houden ervan dat andere mensen hen leren kennen.
Mensen houden ervan om gunsten te verlenen.
Mensen houden ervan gewaardeerd te worden.
Mensen houden ervan over hun liefhebberijen te praten.
Mensen houden ervan te ontdekken dat hun belangen parallel met de uwe lopen.
Mensen houden ervan dat hun wensen worden bestudeerd.
Mensen houden ervan vrij van verplichtingen te zijn.
Mensen houden ervan zich te ontspannen.
Ook deze menselijke eigenaardigheden worden in het onderbewustzijn opgeborgen en poog zoveel en zo goed mogelijk met deze menselijke eigenaardigheden om te gaan. Maar blijf de ander altijd een goed hart toedragen en denk nimmer: “wat is hij eigenlijk een rare clown of een domoor”.
De ander zal zulks altijd aanvoelen en er naar handelen. Houd gedurende het gehele gesprek voor ogen, dat u niet moet proberen om hem op uw hand te krijgen, maar wel, dat u door uw gesprekken op zijn hand moet komen. Probeer de ander gelukkig te maken.
De meest succesvolle conversaties zijn niet die waarbij u iets tracht te ontvangen, maar waarbij u tracht de ander iets te geven. Drift en geestdrift liggen in elkaars verlengde. Zelden blijft iemand lange tijd driftig; dit is een opkomend proces en zakt ineens weer weg. Zo is het ook met geestdrift. Een geestdriftig en tintelend gesprek, dat veel op vuurwerk lijkt, duurt altijd kort. Dat is maar goed ook, want de ander zou onder de onophoudelijke geestdriftige woordenstroom bezwijken. De beroemde Amerikaanse redacteur E.F. Hale stelde voor schrijvers zes gouden regels op, die evengoed voor gesprekken als voor artikelen gelden:
weet wat je wenst te zeggen;
zeg het kort;
gebruik je eigen woorden;
gooi alle mooie woorden overboord;
een kort woord is beter dan een lang woord;
hoe minder woorden u gebruikt, des te beter.
Ook deze uitstekende regels zult u in uw brein moeten griffen en moeten oefenen. Leer al sprekende te denken.

En blijf herhalen: IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN.