les 14
HET KWEKEN VAN MOED

Ieder mens is van nature moedig, maar in de loop der tijd is veel moed verloren gegaan. Als klein kind stapte u moedig door het leven, stelde overal vertrouwen in; liep zomaar de straat over, kwam aan hete kachels en was helemaal niet bang voor grote dieren.
Maar bij het opgroeien begint moeder het kind voor alles en nog wat bang te maken:
“ pas op, kom niet aan de hete kachel ”
“ pas op voor die grote hond, die kan bijten ”
“ kijk uit bij het oversteken ”.


Zo gaat dat door en het kleine dappere kereltje wordt angst ingepraat. Maar gelukkig wordt de moed niet geheel uitgeroeid en de wortels van de moed zitten nog heel stevig in het onderbewustzijn. Het is nu alleen maar zaak deze sluimerende moed weer aan te wakkeren en tot volle wasdom te laten komen.

Het is dus noodzakelijk om ons onderbewustzijn in te schakelen. Dit kan met behulp van de inspiratie-methode. Op daartoe geschikte momenten zegt u tegen uw onderbewustzijn: “ik word steeds moediger”. Deze zelfbevestiging werkt als een sneeuwbal, die alsmaar groter en steviger wordt.

De meeste dingen die wij doen, worden eerst in de geest voorbereid en vele gebeuren daarbij onbewust, anders gezegd ze worden door het onderbewustzijn gedaan.

Indien u op een moment moedig wilt of moet zijn dan moet u er ook een moment van geestelijk opwekking aan vooraf laten gaan. Dit kunt u doen door uw onderbewustzijn wijs te maken, dat u vast en zeker zult slagen: “nu gaan we dit of dat doen en we gaan zeker slagen”.
Overbodig op te merken, dat enige realiteitszin hierbij natuurlijk wel geboden is.


Moed wordt aangekweekt door kleine succesjes; zodra u zich een taak oplegt, die te ver gaat zult u falen en uw zelfvertrouwen zal geschaad worden.

Laten we een paar oefeningen doen.

U maakt een lijstje met twaalf moeilijke punten die u nimmer heeft willen of durven aan te pakken. U begint met de gemakkelijkste en voert de moeilijkheidsgraad telkens iets op.
Zeg tegen uw onderbewustzijn: “samen zullen wij deze moeilijkheden gaan overwinnen” en begin met de gestelde taak. EN ZET DOOR, GEEF NIET OP!


Indien u slaagt, beloon uzelf eens en het geeft niet of het kinderlijke kleinigheden zijn. De voldoening van het slagen is vaak al een beloning.

Precies dezelfde techniek werd in de tweede wereldoorlog toegepast bij de Amerikaanse recruten. Velen kwamen zo van de boerderij en waren hun dorp nauwelijks uitgeweest. Van Europa of een Oceaan hadden ze bij wijze van spreken nog nooit gehoord.
Toch werd deze jonge jongens MOED bijgebracht; stapje voor stapje. Eerst vlak bij de grond en steeds maar een stukje hoger, tot het moment dat de stormbaan kinderspel was. Eerst door te lopen door een grote tunnel, deze tunnel werd steeds kleiner tot het moment dat de jonge eerst bange soldaten er in tijgersluipgang doorgingen.


Er werd de jonge soldaten verteld, dat zij zouden moeten vechten tegen een ongekend wrede vijand, maar die gevaren moest je niet overdrijven. Gevaren zijn er per slot van rekening altijd en overal. Op straat kun je worden overreden door een dronken automobilist, thuis kun je van de trap vallen en aan het front kun je door een kogel worden getroffen.

Als beloning voor de getoonde moed, zou je als veteraan in de USA worden geëerd; een lintje op je borst zou de bewondering van de straat en de buurt oogsten en misschien was er reden tot een bevordering ....

Zo werden deze onervaren jonge mensen geïndoctrineerd en werd hen moed aangepraat.
En het resultaat bleek al snel. De Amerikaanse soldaten hadden zonder enige historische gevechtservaring, maar gesteund door psychologische voorbereiding en psychologische opwekkingen, geen tekort aan moed. Sterker nog, in vele gevallen waren zij, wat persoonlijke moed betrof, superieur aan de Franse en Engelse soldaten waarmee ze zij aan zij streden.


VOOR SUCCES HEBT U MOED NODIG

U wenst succes en het ligt voor het grijpen. Maar om toe te slaan heeft u moed nodig en eigenlijk maar een erg kinderachtige moed. Uit bovenstaande heeft u geleerd, dat het met psychologie mogelijk was, heel vriendelijke jonge mensen tot moedige soldaten op te zwepen.
Welke kleine moed heeft u echter maar nodig om succes te veroveren?


Waarschijnlijk zult u nimmer tot een handgemeen komen of in een oorlog geraken. Maar u zult uw geest weerbaar moeten maken met MOED.

U vraagt iemand iets en u krijgt een weigering als antwoord. Dit doet lichamelijk geen pijn, maar u dient er wel voor te zorgen dat deze weigering geen negatieve gevolgen voor uw brein gaat krijgen.

U heeft inmiddels een lijst gemaakt van dingen die u moest doen en waar u tegen op zag. U bent bang voor een geestelijke nederlaag en u bent bang voor een NEEN als antwoord.

Een test: iemand heeft van u geld geleend en wil het om welke reden niet terug geven. U vindt het eigenlijk vervelend om de ander te herinneren aan een belofte, die hij niet is nagekomen. Bovendien bent u bang voor een hernieuwde weigering.

U neemt zich voor om de ander nu aan te spreken. U gaat met uw onderbewustzijn redeneren en gaat voor u zelf het gesprek repeteren, zoals het waarschijnlijk zal verlopen. Doe dit hardop, hetzij buiten in de eenzaamheid of op uw (werk)kamer. Gebruik de bijbehorende gebaren, zoals in de vorige les zijn besproken. Zet kracht achter uw woorden. Maak uzelf groot en houd uw schouders naar achteren. Tijdens de repetitie windt u zich zelf al op.

Zorg ervoor, dat de ander merkt dat u recht op uw doel afgaat en dat u naar hem toekomt met maar één wens en wel, dat u zult krijgen waarop u recht heeft. De ander zal al snel voelen, dat uw enkele wens onweerstaanbaar is, als u die wens tenminste met de nodige kracht en enthousiasme naar voren weet te brengen en dat u als het ware met een positieve driftbui uw boodschap overbrengt.

Probeer dit eens. U heeft er niets aan als u de technieken alleen maar leest. U moet oefenen om uzelf met enthousiasme op te laden. Met kleine succesjes beginnen door u te sterken voor grotere. Daarmee krijgt u snel de naam van iemand die zich niet de kaas van het brood laat eten.

Waarom moet u moedig zijn of worden? Omdat moedige mensen hoger door hun omgeving worden geacht en omdat zij gemakkelijker allerlei dingen gedaan kunnen krijgen dan de slappelingen of de goedzakken.

Ongetwijfeld herinnert u zich uit uw schooltijd meesters of leraren die eigenlijk te goed, dus te slap waren. Zij hadden moeite met het handhaven van orde en hun negatieve faam ging al snel door de school.
Ook de roep van de “bullebak” ging snel door de school en deze hadden het veel gemakkelijker met hun gezag in de klas.


Deze opvattingen zult u natuurlijk in de juiste context moeten zien: een leeuwentemmer is zeer moedig in de leeuwenkooi, maar kan mogelijk tegen zijn bazige echtgenote niet op en zit thuis onder de plak!

BEVORDER UW EIGEN FLINKHEID

Nu is het echter de kwestie, hoe u uw eigen flinkheid kunt bevorderen. In de eerste plaats om geen bezwaren te maken, wanneer u iets (moeilijks) wordt gevraagd.
Bezwaren zijn altijd een soort geestelijke uitvluchten. Een moedig man zoekt geen uitvluchten, maar doet wat hem wordt gevraagd/opgedragen. Neem u dus voor om in de toekomst op elk verzoek toestemmend te antwoorden, voorzover het natuurlijk een opbouwende kwestie is.
Zoek dus geen uitvluchten meer. Maar stem toe. Beschouw elk verzoek van uw chef, uw vrouw of uw kinderen als een opdracht. Zeg niet dat het te lastig is, dat de tijd u ontbreekt of dat u er geen zin in heeft.
Voer het verzoek/opdracht goed en met enthousiasme uit. Probeer er iets bijzonders van te maken, zelfs meer dan er van u wordt verwacht.


Maak uw onderbewustzijn wijs, dat dit nu eigenlijk een zaakje is, dat u eens extra goed wilt opknappen en u zult zien, de vervelende dingen meevallen en dat zij veel vlugger en vlotter gaan dan u eerst had gedacht.

Ook kunt u nu iets aanpakken, wat u niet werd verzocht, maar wat u voorheen met tegenzin half of helemaal niet hebt gedaan. Schep er plezier in, om u omgeving te laten zien dat u altijd alles wilt en kunt doen, waarbij u er natuurlijk wel voor moet waken, dat u niet te gewillig wordt en de goedzak van de buurt wordt. Er is soms ook moed voor nodig om NEEN te kunnen zeggen.

Zoals al eerder opgemerkt, is uw verbeelding bij angst en vrees een vergrootglas en dat maakt veel dingen erger dan dat ze in werkelijkheid zijn.
U kent ongetwijfeld mensen in uw omgeving die zonder angst of vrees zijn, alleen omdat zij in zichzelf en hun goede toekomst geloven.


U kent natuurlijk nog de lessen van de eerste week, waarin de nadruk werd gelegd op het feit dat onze verwachtingen over het algemeen worden verwezenlijkt. Laat dit vooral goed in uw onderbewustzijn doordringen. Het is bekend dat jonge mensen die leren fietsen dikwijls op de boom afsturen, vrezen hem te zullen raken en hem willen ontwijken, maar er door die angst juist tegenop rijden.

Vrees en angst zijn hersenschimmen voor de toekomst, die bijna altijd verwezenlijkt zullen worden, speciaal als u ze verwacht.

Maar, juist omdat vrees en angst hersenschimmen zijn, die u zelf in uw eigen geest opbouwt als u ze verwacht!


HET VERWACHTE GEBEURT MEESTAL


Juist in bovenstaande ligt een groot psychologisch gevaar. Verwacht geen moeilijkheden, denk er niet over. Bouw ze niet op in uw geest. Waarom dit alles zo werkt, weet nog niemand. De psychologie heeft alleen geconstateerd dat het een feit is en ook zij weet er geen verklaring voor.

Iedere dokter zal u kunnen vertellen, dat hij dozijnen zieken heeft gehad, die een ziekte kregen, die mensen zichzelf hadden ingebeeld. Hoe het komt weten we (nog) niet, maar is wel een vaststaand feit.
Het is daarom van zo groot belang, dat u negatieve gedachtegolven over ziekten, angsten en dergelijke dingen bestrijdt met positieve gedachtegolven.
Wanneer u een kamer binnenkomt vol met verkouden en proestende mensen, denk dan niet. “ik wil niet verkouden worden”, maar “ik blijf gezond en ga volgende week met enthousiasme mijn werk doen”. Vermijd dus het woord NIET.


Zo is ook met angst en vrees. Als u wenst, dat iemand aan een lang geleden belofte zal voldoen, speel dan niet met de gedachte, dat de ander die belofte niet zal nakomen en uw verzoek dus zal weigeren, U moet MOED KWEKEN. De werkelijk moedige man is meestal een vitale kerel. Hij loopt rechtop met de schouders naar achteren en haalt regelmatig diep adem. Hij draalt niet, maar gaat steeds recht op zijn doel af. Hij doet alles met een zekere vlotheid. Daardoor neemt hij anderen voor zich in.

Spiegel u aan succesvolle mensen. Wat maakte hen tot succesvollen en hoe dwongen zij succes af? Wat kunt u leren van de geschiedenis van een Henry Ford of Edison.
Amerika kent vele succesverhalen, bijvoorbeeld over de krantenjongen die er in slaagde om miljonair te worden.


Waak u voor uw omgeving met negatieve invloeden. Dat zijn de mensen, die overal bang voor zijn en overal kritiek op hebben. Dit zijn de toekomstige 'losers', de verliezers.
Waak ervoor dat zij u niet met hun angst en vrees besmetten, want het zijn mensen die uw succes tegenhouden en uw durf en moed verkleinen.
Luister niet naar deze mensen die het mogelijk goed menen, maar die in hun eigen leven hebben gefaald.


Maar u bent voor succes geboren en u straalt dat ook uit. Zeg het regelmatig tegen uzelf, tegen uw onderbewustzijn en u zult zien, dat deze zelfbevestigingen hoe langer hoe meer een lawine zullen worden waarmee u alles kunt bereiken wat u zich kunt voorstellen.