les 15
ANGSTEN OVERWINNEN

Angst hebben, bang zijn voor iets is eigenlijk een heel merkwaardig fenomeen. Wanneer we (heel) jong zijn, kennen we geen angst. Dit wordt ons in de kinderjaren ingepraat door de ouders, die met hun waarschuwingen “niet doen, want dan gebeurt er iets ergs” ons onderbewustzijn negatief hebben beïnvloed.
In een latere fase van het opvoedingsproces wordt het tegenovergestelde gedaan: “dat durf je best” maar dan is in vele gevallen het kwaad van de angst al geschied.


Om angsten te minimaliseren, schuilen mensen bij elkaar en proberen daarbij een grotere zekerheid te verkrijgen. Zij zoeken bescherming bij een “leider” die hen helpt de angsten te overwinnen. De kracht van deze leider is, dat hij harmoniserende gedachtegolven kan kweken en daarmee angsten laat verdwijnen. In de geschiedenis zijn hiervan talloze voorbeelden voorhanden.
De eerste Christenen, die door Romeinen voor de leeuwen werden geworpen, kenden geen angst. Zij hadden harmoniërende gedachtegolven en zongen gezamenlijk hun liederen. Zij waren in extase en voelden geen angst of pijn.
Ook bij de Franse revolutie zijn voorbeelden bekend, dat de mensen die naar de guillotine werden gevoerd om onthoofd te worden, onderweg naar het trapje nog grappen maakten.
Er is ontdekt, dat bij de invasie op de stranden van Normandië in 1944 de soldaten in de ene landingsboot bibberden van angst, terwijl in een andere de mannen geen enkele angst toonden en zingend het strand op gingen. Hun officier had met zijn positieve gedachtegolven de angsten bij zijn soldaten uitgebannen.


ER ZIJN DRIE SOORTEN VAN ANGST

  1. de waarschuwende angst
  2. de gewoonte angst
  3. de ziekelijke angst

WAARSCHUWENDE ANGST


De waarschuwende angst kunt u als een normale angst beschouwen. Als u bijvoorbeeld in zee gaat zwemmen is er sprake van een zeer gezonde angst. Uw angstgevoelens zeggen u niet zo ver in zee te gaan, dat u niet terug kunt. Veel van deze waarschuwende angsten heeft u nodig om u voor onverhoedse activiteiten te behoeden. Zij komen vanzelf uit ieder gezond onderbewustzijn en het is goed om er gehoor aan te geven, vooropgesteld dat zij niet worden overdreven.

Geef uzelf de kans om avonturen te beleven; geef dus niet te veel toe aan waarschuwende angsten. Anders wordt het leven hopeloos eentonig, een tredmolen, saai en vervelend.

GEWOONTE ANGST

Gewoonte angst moet u zien als een overtreffende trap van de waarschuwende angst. U begint overal angstig voor te worden zonder zich te vragen of deze angst wel terecht is.

Verlegenheid is bijvoorbeeld een gewoonte angst die met behulp van uw onderbewustzijn valt te overwinnen. “Praat” met uw onderbewustzijn, zeg dat het helemaal niet nodig is om verlegen te zijn.
Verlegenheid gaat dikwijls gepaard met een minderwaardigheidscomplex; onderzoek het ontstaan van dit minderwaardigheidscomplex: opmerkingen van onderwijzers, die u ooit belachelijk hebben tegenover of in bijzijn van andere kinderen. Ook uw eigen ouders kunnen ooit een opmerking hebben gemaakt, die uw zelfvertrouwen niet hebben versterkt en een vechtpartij met een grotere jongen waarvoor u op de vlucht ging. U schaamde zich voor uw lafheid.


Houd deze twee punten nu even goed voor ogen: de opmerking van een onderwijzer en het op de vlucht gaan voor een ander.
In beide gevallen is er sprake geweest van lafheid: bij de onterechte opmerkingen van de onderwijzer die u in de klas belachelijk maakte, probeerde u hem niet op correcte wijze te corrigeren en de jongen die u aanviel, had u terug moeten slaan. Oppompen met (geest)drift is hier een belangrijk wapen.


Zeker, het is moeilijk voor een kleine jongen tegen een onderwijzer in te gaan, maar als hij was opgestaan en driftig had uitgeroepen: “Het is niet waar wat u zegt” dan zouden zijn kameraadjes respect voor hem gekregen en hem zeker niet hebben uitgelachen. En bij die vechtpartij zouden zijn kameraadjes hem evenmin hebben uitgelachen maar het flink hebben gevonden dat hij durfde terug te vechten.

Vandaag de dag heeft u met uw verlegenheid dezelfde problemen. U gaat tot negatieve actie over; u komt niet in opstand maar geeft toe. Vanaf nu, dit moment gaat u uzelf opladen met de gedachte: “Ik zal flinker worden” en dit herhaalt u steeds op de gevoelige psychologische momenten.
Natuurlijk kost u dit moeite: u zult zich moeten opwinden, (geest)driftig worden en samen met uw onderbewustzijn de strijd tegen de verlegenheid aanbinden.
Doe iets eenvoudigs waar u vroeger tegen op zag. Als deze eenvoudige opdracht succes heeft gehad, ga dan middels zelfbevestiging een stapje verder.


Een verlegen verliefde jongen benadert zijn aanbedene nu ook in stapjes en wie weet eindigt zijn moed wel op het stadhuis.

Een kleine proef.

U hebt morgen iets te doen, waar u eigenlijk tegenop ziet. Laat het nu niet door een ander doen, maar doe het zelf. Toon dat u flink bent en doe het zelf. Doe wat van een flink persoon wordt verwacht.
Natuurlijk moet u zich voor die flinkheid opwinden. Natuurlijk moet u min of meer in een positief driftige stemming komen. Natuurlijk moet u geestdrift kweken om te doen wat u zich hebt voorgenomen. Nu is het enige, dat u niet meer toegeeft aan uw “lafheid”, maar daarvoor in de plaats stelt “flinkheid”.


U zegt tegen uw onderbewustzijn: “Nu moet je eens opletten, hoe flink ik dit zaakje zal opknappen. Dat heb je mij misschien nog nooit zien doen, maar toch weet ik dat ik het kan”.

Als u deze zelfbevestiging vele malen tegen uw onderbewustzijn herhaalt, dan zult u zien, hoe gemakkelijk het is, om elke gewoonte angst te overwinnen.

ZIEKELIJKE ANGST

Ziekelijke angsten zijn heel moeilijk uit te roeien, Ze zijn veelal ontstaan in uw prille jeugd waarin mogelijke gebeurtenissen en/of verhalen zich zo diep in uw onderbewustzijn hebben ingegraven, dat ze moeilijk uitroeibaar zijn. Zelfs professionele hulp van psychologen en psychiaters heeft nauwelijks zin.


Slechts uzelf kunt met behulp van uw onderbewustzijn tegen ziekelijke angsten vechten. Praat tegen uw onderbewustzijn in de trant van: “Flinke mensen durven kansen te nemen en zijn trots op het overwinnen van hun moeilijkheden. Bekijk de moeilijkheden niet langer door een (geestelijk) vergrootglas, maar probeer ze te bagatelliseren.
Praat met succesvolle mensen en vraag hen hoe zij de moeilijkheden hebben overwonnen.
Het bespreken van moeilijkheden met positieve vrienden is al vaak een reden om ze losser in uw geest te krijgen.


Het gevaar bestaat, dat angsten in elkaar gaan overlopen: een waarschuwende angst wordt een gewoonte angst en deze wordt, wanneer zij niet wordt bevochten een ziekelijke angst.
Veel van die angsten zijn in uw jeugd als prille zaadjes in uw brein geplant en zijn daar lang gegroeid en hebben wortel geschoten. Deze zijn niet zomaar één, twee drie uit te roeien. Een grassprietje trekt u nu eenmaal gemakkelijker uit de grond dan een grote eikenboom. Maar de eikenboom kan ook uit de grond, wanneer u uw pogingen daartoe nimmer opgeeft.


Zeg in psychologisch daartoe geschikte momenten dat u iemand wordt, die geen vrees kent. Vertel uzelf hoe prettig het zal zijn wanneer u de angsten hebt afgelegd, angsten waarmee u mogelijk al heel lang heeft rondgelopen en die zich in uw brein hebben vastgezet. Kruip in de huid van een persoon die geen angst heeft. Ga in uw fantasie na, hoe die ander in een soortgelijke situatie zou handelen.

TOEKOMSTIGE ANGSTEN OVERWINNEN

Veel angsten hebben betrekking op de toekomst. Sommige mensen zien er altijd tegenop wat er zou kunnen gebeuren. Maar gelukkig weet niemand dat want een toekomst is nooit uitgestippeld. U zult moeten vechten als u wat wilt bereiken.
Maar wat u ook doet, blijf uw leven als een groot en interessant avontuur beschouwen. Heb vertrouwen in de toekomst en haal geen angsten in uw hoofd. U heeft inmiddels al geleerd – uit de eerste les – dat u krijgt wat u verwacht, Ban dus alle negatieve gedachten voor de toekomst uit. Kweek moed en zelfvertrouwen. Aanvaard het leven zoals het komt.


Natuurlijk zult u geen struisvogelpolitiek moeten voeren. Er kan altijd – vaak buiten uw eigen schuld – iets onverwachts en onvoorziens gebeuren. Natuurlijk moet u daarmee rekening houden en daarvoor moet u bepaalde verzekeringen afsluiten.

Een andere steun om angsten te overwinnen is het opbouwen van een goede vrienden- en vriendinnen-kring. Volsta niet met uw eigen vrouw en kinderen want vreemde ogen dwingen vaak meer. Creëer volgelingen, die met uw gedachtegolven harmoniëren.

Wat zijn nu goede vrienden, vriendinnen en volgelingen? Het zijn mensen die, net als u, positieve gedachten over het leven hebben en hun negatieve gedachten overboord hebben gezet. Het zijn ook mensen, die vooruit willen in het leven en geloven in een goede toekomst. Mensen die de zonzijde zoeken en de schaduwzijde vermijden.
U hoeft uw ogen niet te sluiten voor alle ellende in de wereld, de honger, de armoede, de ziektes  en andere tragische dingen.
Maar als u met die mensen gaat mee treuren, huilen en klagen dan krijgen deze mensen daardoor geen voedsel, noch gezondheid, noch geluk door.


Door vrolijk en opgewekt te zijn, door anderen de zonzijde van het leven te tonen, door ze op te wekken te lachen kunt u zeker het leven van de mensen uit uw omgeving veraangenamen. Op die manier verandert u niet alleen het leven van een ander maar ook van uzelf.


Het is geen egoïsme wanneer u steeds maar weer voor uzelf herhaalt:

IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN

Door dit uzelf steeds maar in te prenten en het succes te verwachten bereikt u ook inderdaad succes. Daarmee kunt u uw omgeving optrekken.
Zie het als de beklimming van een berg waarvan u de top wilt bereiken.


Er zijn altijd mensen die voorop gaan en door hun leiderschap anderen de moed geven om hoger te klimmen om dan mee te genieten van de steeds wijdere uitzichten, de opwekkende en zuivere lucht en de heldere zonneschijn.
U zult ervaren dat het een bijzonder genoegen is om uw vrienden en relaties voor te gaan op weg naar de top.


VRIENDEN EN RELATIES

Het is al vaker gezegd: omring u met vrienden, bekenden en relaties die dezelfde gedachtegolven uitzenden als u.

Het was de Amerikaanse schrijver Dale Carnegie die ooit in zijn wereldberoemde boek “ZO MAAKT U VRIENDEN EN GOEDE RELATIES” de eerste lessen over dit onderwerp schreef. Er zijn inmiddels van dit boek vele miljoenen exemplaren in tientallen talen de wereld over gegaan en de lessen hebben nog steeds niets aan actualiteit ingeboet.

Het uitgangspunt is simpel maar het handelen er naar is verre van simpel:

THE ONLY WAY TO HAVE A FRIEND IS TO BE ONE.