Les 16
OEFENINGEN EN PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

U hebt nu al vijftien lessen lang de cursus Toegepaste Psychologie bestudeerd en waarschijnlijk zult u al heel wat wenken in toepassing hebben gebracht. Het is natuurlijk niet te verwachten, dat u alles wat in de lessen is aangegeven, terstond verwezenlijkt. Er is niemand die dat doet. Maar tracht voor uzelf die punten eruit te halen, die voor u de moeite waard zijn en die u bij uw carrière vooruit kunnen brengen.

Nu komt het erop aan dat u de lessen niet alleen leest en bestudeert, maar ook in de praktijk brengt. U moet met de tips gaan werken. Het is net als met leren zwemmen: dat leert u ook niet op het droge maar u moet het water in.
Dus u moet uw stoel uit, tot actie komen en successen behalen. En dit laatste zal zeker uw zelfvertrouwen vergroten.


In de eerste les stond het thema DENK IN BEELDEN centraal.
In hoeverre heeft u dit in de praktijk gebracht? Zette u uw (grote) wensen op papier en maakte u er een tekening van?
Stond daarboven: dit verwacht ik. Want u weet inmiddels al goed dat U KRIJGT WAT U VERWACHT. Wanneer u denkt dat het toch niks wordt, begin er dan maar niet eens aan want dan wordt het inderdaad ook niks.


In de tweede les stond de KRACHT VAN HET ONDERBEWUSTZIJN centraal.
Wat heeft u hiermee inmiddels gedaan? Heeft u uw onderbewustzijn al eens de opdracht gegeven om op een bepaald tijdstip te ontwaken en is deze proef succesvol verlopen?


De derde les ging over (ZELF)SUGGESTIE.
Ook hierbij geldt weer de macht van de herhaling: U bent voor succes geboren; Mijn zelfvertrouwen wordt steeds groter en ik voel mij steeds beter en gelukkiger. In deze les stond het positief denken centraal.


In les vier werd DE WIL TOT OVERWINNEN aangeleerd.
Laad uzelf op met superkrachten en ban negatieve gedachten die dwarsliggen uit uw geest. Dan zult u spoedig ervaren, dat niets zo stimuleert als succes.


De HARMONIËRENDE GEDACHTENGOLVEN was het thema van les 5.
Zend in de richting van uw omgeving harmoniërende gedachtengolven uit. Of u daarin slaagt kunt u testen met de proef op een receptie waarop een aantal van uw vrienden/vriendinnen/relaties rondlopen. In de verte ziet u iemand, die u graag even zou willen spreken; hij/zij ziet u niet want hij/zij staat met de rug naar u toe. U concentreert uw gedachtengolven op hem/haar en zendt de boodschap “Draai je om en kijk naar mij” uit. Als uw gedachtengolven sterk genoeg zijn, dan zal hij/zij zich inderdaad omdraaien, u zien en naar u toekomen ....


Het PERSOONLIJK MAGNETISME was het thema van les 6.
Wat heeft u met deze informatie gedaan? Toch minimaal het GELOOF in uzelf (sterk) vergroot, want u hebt inmiddels ontdekt dat u voor succes bent geboren.


Les 7 gaf u als opdracht om uw ADEMHALING te verbeteren.
U mag nu zelf stellen in hoeverre u daarin bent geslaagd.


OPENSTAAN VOOR INGEVINGEN was de leidraad in les 8.
Denk nog eens na over de technieken van de Franse apotheker die middels zelfsuggestie en zelfhypnose vele kleine kwalen kon oplossen.


Als u les 9 goed hebt bestudeerd weet u al dat een GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM tot succes leidt.
Maak dus uw lichaam gezonder, u zult ontdekken dat dan uw geestelijke kwaaltjes zoals bij voorbeeld “tobben” over de toekomst, niet alleen minder worden maar in de meeste gevallen totaal verdwijnen.


In les 10 werd nogmaals Emile Coué opgevoerd die met behulp van zijn zelfsuggestietheorieën uw pijntjes verjoeg: GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE.
Ook gemakkelijk te testen bij de eerstvolgende opkomende hoofdpijn: geen aspirine, maar de zelfsuggestie “De pijn wordt steeds minder”.


In les 11 kwam het OMGAAN MET DE TIJD aan de orde.
Besteed de 24 uur per dag, die u ter beschikking heeft op efficiënte wijze. Maak een plan, plan het werk en werk volgens plan.
Dit geldt ook voor een carrièreplan. Maak kleine (deel) plannen om uiteindelijk het grote doel te verwezenlijken.


Dat een goede COMMUNICATIE-TECHNIEK voor uw ontwikkeling - en dus ook voor uw carrière - noodzakelijk is en hoe u deze kunt verbeteren werd duidelijk in les 12.
Besef dat communiceren uitzenden en ontvangen is en bij een perfect gesprek zou de verhouding 50/50 moeten zijn. Geef de ander de gelegenheid om (uit) te praten en als u wat wilt weten, stel dan (korte) vragen en luister goed naar het antwoord. Zoek de golflengte van de ander.


Hoe u met ONDERSTEUNENDE GEBAREN uw betoog kunt ondersteunen en versterken werd nog eens duidelijk gemaakt in les 13.

Les 14 behandelde het KWEKEN VAN MOED, een voor velen moeilijk terrein.
Ook hier geldt weer dat u met kleine stapjes ook bij het eindpunt komt. Het lopen over een plank van 30 cm breed die tussen twee stoelen ligt, zal u geen enkele moeite kosten, maar wanneer diezelfde plank tussen twee balcons op de derde verdieping van een huis ligt, dan ziet u plotseling dingen die zouden kunnen gebeuren: de plank zou kunnen breken ....
Roep dan weer de hulp van uw onderbewustzijn in, die u zal vertellen, dat u het best kunt.
Hetzelfde geldt voor het toespreken van mensen op een bijeenkomst. U heeft een goed plan voor verbetering van een verkeerssituatie. U bespreekt dit met uw beide buren, die uw visie volledig ondersteunen. Er wordt een vergadering belegd en uw buren vragen u om de mensen toe te spreken. Het zou kunnen zijn, dat u dan met knikkende knieën en een angstige uitstraling niet met overtuiging uw plan kunt verdedigen. Ook hier baart de oefening de kunst: eerst uw beide buren, dan een groepje van zes, dan van tien, twintig, dertig en als u voor 100 toehoorders heeft geoefend, vindt u het jammer, dat er 40 in de zaal zitten.
Bij de korfbalclub worden mensen gezocht, die lootjes willen verkopen om de clubkas te spekken. Legio mensen durven inderdaad niet bij vreemden aan te bellen en te vragen “wilt u een lootje voor de korfbalclub kopen?”
Het ergste wat u zou kunnen overkomen, is dat  de bewoner “NEE” zegt, maar dat sterkt slechts uw incasseringsvermogen.
Met veel enthousiasme loopt u naar de volgende bel ....Alle genoemde onderwerpen en lessen zullen bijdragen aan een succesvolle carrière. Bouw aan de onderdelen en u zult ontdekken dat, wanneer u eenmaal een bepaalde naam hebt opgebouwd, iedereen in uw omgeving zich daarop zal instellen. In veel gevallen zal uw faam u vooruitsnellen. En als u eenmaal een (goede) naam hebt opgebouwd dan vergeeft uw omgeving sneller uw fouten.


Realiseer u steeds weer, dat uw onderbewustzijn onvermoede krachten bij u kan losmaken. Zoals u inmiddels weet, kunt u uw onderbewustzijn het beste beïnvloeden op de bekende psychologische momenten, dus vlak voor het in slaap vallen, bij het ontwaken, voor en na de maaltijd en op momenten van afzondering. Spiegel u aan de rites in de kerk; “de kerk” had dit alles immers al eeuwen geleden ontdekt.

Werkjes/arbeid die u met tegenzin doet vragen extra energie. Vaak worden ze door zichzelf bevestigd als “vervelend” en daardoor worden ze steeds vervelender. Een oplossing is o.a. door vervelende werkjes altijd op dezelfde tijd te doen. Mannen vinden toilet maken na het opstaan altijd een vreselijk vervelend werk. Omdat zij het iedere morgen op dezelfde tijd doen wordt het minder erg. Probeer er nu ook eens bij te zingen of te neuriën en ineens wordt het veel plezieriger.

GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE ENERGIE

Lichamelijke en geestelijke energie zijn twee totaal verschillende dingen, maar er is wel een zeker verband. Wanneer u na een dag van zware lichamelijke arbeid doodmoe thuiskomt, dan zult u weinig geestelijke energie tot uw beschikking hebben om bijvoorbeeld met uw zoontje te gaan schaken. Ook zult u na een afstandsmars van veertig kilometer niet in staat zijn om een ingewikkeld probleem op te lossen.
Zoek een goede balans. Door de komst van machines speelt de lichamelijke energie een steeds kleinere rol. Ga dus om uw lichamelijke energie op te voeren een sport beoefenen. Zoek daarbij wel de gulden middenweg en blijf het als een “sport” zien om als uitlaat te dienen voor uw lichamelijke energie.


Geestelijke energie wordt vaak opgeslurpt door negatieve gedachten. Als u iets moet doen waar u tegenop ziet, zal dat karweitje u veel energie kosten dan wanneer u eraan begint met de positieve gedachte, dat het best mee zal vallen en dat het uiteindelijke resultaat succesvol zal zijn. Elke positieve gedachte daarbij is één stap voorwaarts, de negatieve gedachte twee stappen terug.
Zoek de zonzijde van alles op. Wie geen kou kent, kan de warmte niet op prijs stellen.
Wie geen verdriet kent of heeft gekend zal het geluk evenmin naar waarde kunnen schatten. Wie nooit arm is geweest, kan ook nauwelijks het geluk van (veel) geld bevatten. Wie nooit ziek is geweest waardeert nauwelijks zijn gezondheid.
Alles in het leven heeft zijn donkere en lichtere kant, die elkaar regelmatig afwisselen zoals zomer en winter. Een kind, dat in de winter in de sneeuw speelt, kan nauwelijks geloven, dat hij zes maanden later in zijn zwembroekje in het water kan spelen.
Maar als een volwassen persoon in de koude winter zegt, dat het nooit meer warm zal worden, dan zult u hem voor krankzinnig verklaren.
Maar op geestelijk gebied zijn er miljoenen pessimisten, die een geestelijke winter mee maken en niet kunnen of willen geloven dat er ook weer een geestelijke zomer zal komen.
Mensen kunnen jaargetijden niet tegenhouden, maar uw geestelijke jaargetijden kunnen wel degelijk worden bijgestuurd.


De weg naar succes is geen prachtig geplaveide boulevard. Integendeel, bochten en valkuilen komt u tegen. De weg naar de top van een berg is geen rechte weg, maar één met zeer vele bochten. En de top is slechts te bereiken met veel (extra) inspanningen, waar u al uw geestelijke energie en geestdrift voor nodig zult hebben.
En geestdrift – maar dat wist u al – kunt u met uw verbeelding kweken.
De verbeeldingskracht moet beelden in uw onderbewustzijn tevoorschijn roepen, die u de kracht geven om door te zetten.
Jonge mensen die voor dokter, advocaat of ingenieur of anders studeren, kunnen alleen maar door de taaie studie heen komen, als zij hun verbeeldingskracht gebruiken. Zich realiseren welke voordelen er door het afstuderen in het vooruitzicht komen te liggen.


Ook een vertegenwoordiger zal hetzelfde moeten doen, elke dag weer met positieve krachten op pad gaan. Hij doet dit omdat hij zijn onderbewustzijn heeft gevoed met de verbeeldingskracht door de dingen voor zich te zien, die hij van zijn provisie kan kopen.

BAN DE NEGATIEVE GEDACHTEN

Het is zaak om de negatieve gedachten uit uw onderbewustzijn te bannen. De zinnetjes: “dat kan niet”, “dat gaat niet” of “dat wil niet” geven een remmend beeld in uw geest. Voor u deze beruchte zinnetjes uitspreekt, zult u zich eerst moeten afvragen: “heb ik het al geprobeerd?”

Kijk eens om u heen, naar de mensen op kantoren en in de winkels. Kijk naar en vertegenwoordiger met een uitstraling: “dit wordt vast een slechte dag”.
Altijd weer ziet u meer negatieve dan positieve mensen. Bedenk ook, dat u met uw positieve uitstraling ook andere mensen in een geestdriftige stemming kunt brengen.


Negatieve gedachten doden de geestdrift en de verbeeldingskracht. Slechts wanneer u de negatieve zinnetjes uit uw brein heeft verbannen, dan maakt u ruimte voor positieve gedachten: “Ik ben voor succes geboren en kan de hele wereld aan”.

Vergeet nimmer dat u reële verwachtingen verwezenlijkt. Kom tot actie, niet morgen maar nu!

Het is de hoogste tijd een (toekomst)plan te maken, onderverdeeld in deelplannen. Formuleer scherpe vastomlijnde wensen. Beïnvloed uw onderbewustzijn met uw plannen.
Plannen zijn vaak net als een aankomend schip dat op de haven afstevent. Eerst ziet u een klein stipje aan de kim verschijnen dat langzaam groter en duidelijker wordt. Zo is het ook met plannen; eerst zijn ze nog vaag, maar ze worden steeds duidelijke en concreter.
Dit alles gebeurt niet in vijf minuten, soms gaan er dagen en weken overheen eer het concrete plan op papier staat.


ANALYSEER UW DROMEN

In uw dromen ziet u in zeer korte tijd veel dingen gebeuren. Dit komt omdat de dromen uit uw onderbewustzijn komen. Bijna altijd zijn deze dromen positief ingesteld omdat de mensheid van oorsprong positief is. Uw onderbewustzijn weet veel meer dan u denkt en kent tal van (geheime) verlangens en wensen.
Probeer deze dromen na het ontwaken op te schrijven en te ontdekken waar deze vandaar komen. Probeer ze uit te pluizen zonder daarbij al te diep te gaan. Schrijf ze op, maar houd ze wel voor uzelf. Het zijn privézaken waar niemand iets mee te maken heeft.


Want: >>>   U BENT VOOR SUCCES GEBOREN