Les 17
DE NOODZAKELIJKHEID VAN CONFLICTEN

Zolang er mensen op deze aarde zijn, bestaan er conflicten, tussen personen en/of groepen personen. De Christelijke godsdienst, die Vrede op Aarde leert, dat wij onze naasten moeten liefhebben en dat wij alles eerlijk moeten delen, heeft daaraan niets kunnen veranderen. Integendeel zelfs, de godsdienstoorlogen zijn/waren de bloeddorstigste oorlogen ooit.
Wij Nederlanders behoren tot de beschaafdste volkeren ter wereld. Maar wij verbergen deze goede eigenschappen achter een grotere ruwheid van taal dan die van enig ander volk. Nergens ter wereld wordt zoveel gevloekt en bestaat een verscheidenheid van ruwe uitdrukkingen. Toch zult u ervaren, dat vele mensen die de ene vloek na de andere uiten, dikwijls een hart van goud hebben.


Mensen doen zich vaak anders voor dan ze zijn. Als iemand beweert, dat hij vreselijk eerlijk is, doet u er waarschijnlijk verstandig aan, hem in de gaten te houden.
Wie vertelt, dat hij de braafste man ter wereld is, moet u niet te veel de vrije teugel laten, want de kans is groot, dat hij ze achter de ellebogen heeft. Wie altijd praat over zijn betrouwbaarheid is meestal niet te vertrouwen. De “eeuwige-trouw-belofte” is daarvan ook een voorbeeld.


Alle goede en slechte eigenschappen heeft u van uw voorvaderen van honderden jaren geleden meegekregen. Zonder dat u zich het bewust bent, zijn ze in uw onderbewustzijn opgeslagen en komen soms instinctief boven.

Een man wordt verliefd op een meisje. Dat is heel gewoon, Maar nu komt een andere man die naar de gunsten van het meisje dingt. Dan komen plotseling de oerinstincten van de man boven en in zijn blinde drift begaat hij daden, waartoe hij onder normale omstandigheden nimmer in staat zou zijn. In Frankrijk noemen ze dit een “crime passionel” en de strafmaat wordt hierbij aangepast.
In momenten van strijd om liefde, zelfbescherming en voedsel komen bij de mens onvermoede krachten vrij die hem in staat stellen dingen te dingen te doen die hij nooit had verwacht. Wederom speelt hierbij uw onderbewustzijn een grote rol die u extra krachten zal verschaffen.
Wanneer een medeminnaar ten tonele verschijnt slaat uw onderbewustzijn alarm. Het geeft onsympathieke gedachten door over uw rivaal. Uw onderbewustzijn gaat dus automatisch botsingen scheppen over het verlangen naar een vrouw.


Een (geestelijke) botsing is nodig om u kracht te geven voor de strijd die u moet voeren om een overwinning te behalen. Zulke botsingen ontstaan vanzelf wanneer u merkt, dat een ander probeert uw geluk te ontroven. Dan ontwaakt uw vechtinstinct ....
Natuurlijk moet u voorzichtig zijn met uw vechtinstinct. U moet het alleen gebruiken voor een positief doel. Het is net als met de ontwikkeling van de techniek. De mens kan de techniek gebruiken voor zijn vooruitgang, maar ook om er zichzelf mee te vernietigen. Vliegtuigen kunnen zowel personen als bommen vervoeren.


Maar u moet uw vechtinstinct positief aanwenden. Uw onderbewuste strijdlust moet u benutten om er iets positiefs mee te bereiken, zoals uw maatschappelijke vooruitgang en de verbetering van uw persoonlijkheid.

STRIJDEN BIJ EEN SOLLICITATIE

Wanneer u dingt naar een betrekking waarvoor veel sollicitanten zijn, dan zult u strijd moeten leveren. Wanneer u nu deze strijd aangaat met de gedachte, dat de andere sollicitanten beter zijn, dan solliciteert u op een halfslachtige manier. U hebt dan negatieve gedachten in uw geest toegelaten en eigenlijk voelt u de afwijzing al aankomen. Dan kunt u beter niet solliciteren.

Waarom die twijfel? Was u diep in uw hart misschien een beetje bang, dat de baan te hoog gegrepen was en dat u de nieuwe verantwoordelijkheden niet aankon? Of wilde u diep in uw hart helemaal niet van baan veranderen, maar had slechts onder druk van uw echtgenote de brief geschreven?

Als u echt er zelf van over overtuigd bent, dat u de baan wilt hebben, dan zult u zich 100% positief er voor moeten inzetten. Geen twijfels maar IK WIL DIE WERKKRING!

Degene die solliciteert vecht voor zich zelf. Hij behoort zijn onderbewustzijn voor deze strijd te sterken door het te vertellen, dat hij in alle opzichten de beste en de geschiktste kandidaat voor deze functie is. Hij moet voor het gesprek zichzelf opladen, zich moed in spreken en zijn onderbewustzijn vertellen dat hij beter is dan alle andere kandidaten.

Dit zegt hij niet tegen zijn toekomstige werkgever, maar tegen zijn onderbewustzijn. Op deze wijze sterkt hij zichzelf en voelt zich inderdaad beter dan de anderen. Hij heeft een strijd geschapen, die hij wil winnen.
Zo’n strijd is vaak meer een gevecht tegen minderwaardigheidsgevoelens dan tegen de mededingers. Twijfel of u iets wel of niet kunt is uw grootste rem bij uw sollicitatie. Daarom is een sollicitatiestrijd een mooie strijd; u kunt er uzelf mee overwinnen!


Natuurlijk komt het ook voor, dat u ondanks alle positieve wenken toch een afwijzing krijgt. Nu komt het op uw doorzettingsvermogen aan. Zoek een nieuwe uitdaging, een nieuwe strijd met nieuwe “tegenstanders”. Laat u niet van uw stuk brengen door afwijzingen of het feit, dat u helemaal geen reactie krijgt. Analyseer waar mogelijke hiaten in uw brieven of gesprekken zitten. Was u in staat de geestdrift die u voelde in uw brieven en gesprekken tot uitdrukking te brengen? Want wat u met geestdrift doet, wint bijna altijd. Door uw enthousiasme zult u bovendien in staat zijn, om uw mogelijke tekortkomingen snel aan te vullen.
Vertrouw op de grote krachten van uw onderbewustzijn, die u geheel en al tot uw beschikking kunt krijgen als u uw geestdrift opzweept.


SOLLICITEREN IS OPWINDEND

Als u iets erg graag wilt, komt er spanning in uw leven. U weet dat u iets nieuws gaat ondernemen. Dit heeft u in zekere zin zelf in uw macht.
U kunt met een sollicitatie een nieuwe werkkring veroveren, een nieuwe directie, nieuwe collega’s of nieuwe ondergeschikten. U moet misschien verhuizen en zich met uw gezin in een nieuwe omgeving aanpassen. Dit alles staat u bij een sollicitatiebrief voor ogen, want elk sollicitatiegesprek kan de poort zijn tot de nieuwe succesvolle wereld die voor u opengaat.


Daarom is solliciteren zo opwindend. Dan komt er spanning in uw leven, u voelt uw geestdrift ontwaken. U verwacht iets nieuws van het leven. U heeft een positieve uitstraling en maakt daardoor een goede indruk op de mensen die over u moeten oordelen.

Solliciteren is een strijd en mocht u een strijd verliezen, schep dan een conflict:
wie en wat was de tegenstander? Misschien was de brief niet goed opgesteld. Kreeg u op een eerdere brief met vrijwel dezelfde inhoud geen reactie, schep een conflict met uw brief; maak een andere. Zoek de zwakke kanten en verbeter ze.
Ga de strijd aan met negatieve invloeden van buitenaf; staat uw gezin achter mogelijke veranderingen? Maak ze van tegenstanders medestanders door de positieve kanten van de verandering te benadrukken.


En wanneer u onverhoopt mocht versagen, spiegel u aan andere succesvolle personen.
Steek uw energie in mensen, waarvan u iets kunt leren.
Niemand in de gehele wereld heeft de top bereikt zonder strijd te leveren. Ook u wilt successen behalen, de top bereiken. Houd uzelf voor dat u er recht op heeft!


In godsdiensten, die liefde en vrede prediken, worden mensen opgeroepen om voor diezelfde godsdienst strijd te leveren. De Islam zweept zijn volgelingen op tot de heilige oorlog.
Het Leger des Heils, toch bekend om haar naastenliefde, heeft de woorden  “Bloed en Vuur” in haar Legervlag staan.


Louis Pasteur en Robert Koch, twee geniale geleerden voerden strijd over de juistheid van hun theorie. Door hun strijd kwamen nieuwe ontdekkingen boven.
Benjamin Franklin streed tegen de slavernij en overwon.
U bent geen Robert Koch, Luis Pasteur of Benjamin Franklin. Maar ook u kunt alleen tot topprestaties komen, als u uw geestelijke vijand bij de kraag vat en er niet voor op de vlucht slaat.


Al eerder is u de raad gegeven om succesvolle mensen te bestuderen. Dit is leerzaam en interessant. Maar kijk nu ook eens naar mensen, die het niet ver brengen, die altijd en overal falen. Zij leiden een sleurleven en mislukken op alle fronten.
Probeer nu eens te ontdekken of zij wel hebben gestreden. Al snel zult u ontdekken, dat deze mensen nooit een strijd zijn aangegaan. Ze waren te laf, te traag of te gemakzuchtig.


Door dergelijke interessante speurtochten in het leven van anderen komt u ook op spoor van uw eigen zwakke plekken. U bent wel eens een doodlopende steeg in gewandeld; u heeft misschien ook wel eens een doel te snel opgegeven. Bepaalde dingen zaten tegen en u stopte en werd passief. U heeft misschien wel een van uw idealen begraven.
Maar als u nog enthousiast kunt worden, probeer het dan eens met een (hernieuwde) strijd. Maak uw moeilijkheden tot uw geestelijke vijand en kom met deze vijand in conflict en VERSLA HEM.
Als u nog enthousiast kunt worden voor uw ideaal, probeer het dan met een strijdlustige actie en geef de strijd niet te snel op. Maar u moet nimmer een strijd beginnen, die u zodanig uitput dat andere activiteiten erbij inschieten.


Een voorbeeld uit de praktijk.
In een straat zitten twee winkeliers uit dezelfde branche; zij verkopen dezelfde artikelen en ook hun  overige activiteiten zijn gelijk. Om hinderlijke concurrentie te voorkomen, maken beide winkeliers afspraken over hun prijs en verkooppolitiek. Zij begraven als het ware de strijdbijl.
Om de hoek komt nu een derde winkelier uit dezelfde branche. Hij zoekt wel strijd en komt met scherpe (prijs)aanbiedingen en andere stunts. Is het vreemd, dat de ingeslapen winkeliers ten onder gingen in de strijdlust van nummer drie?


Diep in zijn hart wil ieder mens wel strijd leveren, maar hij mist de drang daartoe. Hij heeft geen behoefte aan erkenning en verering. Ook welstand interesseert hem maar matig. Hij vindt het allemaal best.

Maar u, die deze cursus volgt, bent uit een ander hout gesneden.
U wilt wel positieverbetering, aanzien bij mensen in uw omgeving en een grote welvaart. U ontwijkt de strijd nooit en zoekt de overwinning.


VOOR STRIJD IS MOED NODIG

In een strijd kunt u klappen oplopen, zowel lichamelijke als geestelijke. Dit kan soms pijn doen en ieder mens, zonder uitzondering, is bang voor pijn. U wilt onder narcose worden geopereerd en uw kies wordt onder verdoving getrokken.
Maar in de strijd om het bestaan gaat het anders toe.
In uw jeugd hebt u zeker wel eens gevochten. Bij dat gevecht, waarbij u rake klappen opliep, kwam adrenaline in uw bloed en daardoor voelde u niets van de rake klappen. Tijdens het gevecht raakte u twee tanden kwijt, maar u voelde dat niet eens, niet eerder nadat de strijd was afgelopen.
Dit bewijst dat pijn, waarvoor zelfs de meest moedigen bang zijn, niet gevoeld wordt in een werkelijke strijd waarin de gemoederen hoog zijn opgezweept. In een opwindende strijd voelen de deelnemers ook geen moeheid.
Als u dus wilt strijden zonder pijn te voelen, heeft u opwinding en opzweping nodig. Nu begrijpt u meteen, hoe het komt, dat sommige mensen moedig zijn en anderen lafhartig. De moedige kennen de psychologische waarheid, dat pijnlijke klappen niet worden gevoeld zolang met de nodige geestdrift wordt gestreden.


In onze huidige tijd hebben wij niet meer zoveel met lichamelijke pijnen te maken. Het zijn de geestelijke pijnen die de mens dwarszitten. Hij probeert ze ontlopen, hij is moedeloos geworden en kijkt negatief tegen de dingen aan. Hij is bang om zijn tegenwoordig of toekomstig bezit kwijt te raken. Hij heeft verschrikkelijke angst voor de gedachte dat de omgeving zal zeggen dat hij niets voorstelt.

Maar u gaat ook deze geestelijke strijd aan: u pompt u zelf vol geestdrift, iedere dag weer en elk succesje koestert u en rijgt het tot een succesvolle ketting.
En in deze strijd voelt u de klappen niet; mocht u vallen, dan staat u weer lachend op, zegt tegen uw onderbewustzijn: “Zullen wij onze tegenstander even verslaan en de wereld laten zien wie de beste is”?


Maar blijf te allen tijde wel realistisch: het heeft natuurlijk geen zin om een gevecht aan te gaan, waarvan u van te voren weet, dat u deze strijd nimmer kunt winnen. Het mat u niet alleen geestelijk af, maar het zal ook dikwijls ten koste van uw portemonnee gaan. Dan hoeft u zich niet te schamen voor het gezegde: “Beter blode Jan, dan dode Jan”.
En de geestelijke energie kunt u dan beter voor andere doeleinden aanwenden.


Mensen leren altijd door schade en schande. Als u de genoegens, de avonturen en de opwinding van een strijd op prijs leert stellen, dan proeft u ook het zoet der overwinning.

Want u heeft geleerd, dat u met geestdrift, veel, zo niet al uw gevechten kunt winnen.

U BENT VOOR SUCCES GEBOREN