Les 2
ENTHOUSIASME

Bestudeer deze cursus met inzicht, overgave en ENTHOUSIASME. Speciaal dit laatste is van groot belang. Zonder enthousiasme bereikt u niets in deze wereld.
Maar wat is enthousiasme nu eigenlijk? Het is een Grieks woord, afgeleid van “en” en “theos”. EN betekent IN en THEOS betekent GOD. De Grieken bedoelden dus met enthousiasme: goddelijke bezieling.


Met enthousiasme valt elke taak u licht. Bezit u geen enthousiasme, dan valt het werk zwaar. Wanneer bent u nu eigenlijk enthousiast? Wanneer u een opgedragen taak met plezier en overgave doet. Dit is iedereen wel bekend, wat velen echter niet weten is dat zij enthousiasme kunnen kweken.

De proef op de som. Neem een karweitje waaraan u gruwelijk het land heeft. Begin uzelf te vertellen, dat het eigenlijk toch niet zo’n naar werkje is; Probeer de positieve punten van het werkje te zien en uit te vergroten. Probeer uzelf prettig te voelen: fijn dat ik dit nog kan en mag doen.

Met een paar eenvoudige voorbeelden wil ik u laten zien hoe u enthousiasme bij uzelf kunt kweken: u heeft een hekel aan tuinieren, wroeten in de grond vindt u meer iets voor wormen. Toch is het nodig om bloembollen en zaadjes in de grond te stoppen om in de lente en zomer vanuit de luie stoel te kunnen genieten van de bloemenpracht in uw tuin. Autopoetsen, verschrikkelijk! en zeker als er cleaner en wax aan te pas komen. Maar bekijk eens het resultaat na gedane zaken.

We noemen dit zelfhypnose of zelfsuggestie. We zullen later nog zien, dat dit enorme invloed heeft op ons slagen of falen. Zegt u tegen uzelf, dat u een mislukkeling bent en altijd faalt, ja dan laat het resultaat zich raden. Stel u voortdurend positief op en probeer uit mogelijk falen toch de positieve punten te vinden.

Wat is eigenlijk hypnose? Hypnos was bij de oude Grieken de God van de slaap. Onder hypnose wordt gewoonlijk een droomtoestand verstaan, waarbij een hypnotiseur uw bewustzijn heeft uitgeschakeld en in staat is zijn suggesties regelrecht in uw onderbewustzijn te doen doordringen.

Over het algemeen is het niet aan te raden u ooit door een ander in een hypnotische slaap te laten brengen. In zijn algemeenheid zijn dit showacts, waarbij de hypnotiseur u een citroen laat opeten en u de suggestie geeft dat het een lekkere sappige perzik is.

Slechts wanneer een deskundige dokter u onder hypnose brengt met het doel u van het stotteren af te helpen, kunt u er verstandig aan doen er in toe te stemmen.
Bedenk wel, dat niemand zonder uw toestemming u in een hypnotische slaap kan brengen.

DE ENERGIE-DRIEHOEKEN


In bovenstaande driehoeken ziet u overduidelijk, dat de bewuste macht het grootste gedeelte van de Energie-Driehoek beslaat maar erg weinig resultaten oplevert. Gebruikt u dus uw bewuste macht, dan gebruikt u, cq. verspilt u veel energie, maar boekt weinig resultaten. U kunt dus het beste zo min mogelijk gebruik maken van uw bewuste macht.

Uw onbewuste macht daarentegen geeft veel grotere resultaten bij veel geringere inspanningen.

In veel gevallen wordt de onbewuste macht een automatische macht. Later komen we hierop nog uitvoerig terug, maar hier volgt alvast één aansprekend voorbeeld.

Wanneer u in een auto met handschakeling rijdt zult u de schakelingen volkomen automatisch verrichten en er geen seconde bij nadenken.

Als u overgaat naar een ander merk met een ander schakelsysteem, duurt het een halve dag en u hebt deze handeling in uw onderbewustzijn opgeslagen en doet deze nadien weer volkomen automatisch.
 

U DOET AL VEEL AUTOMATISCH

U begint de dag met veel automatische handelingen: als uw kleren gereed liggen, kleedt u zich automatisch aan, de tanden worden automatisch gepoetst en de haren gekamd. Daar denkt u normaal gesproken geen seconde bij na. Maar ooit in het verleden heeft u uw onderbewustzijn daartoe “geprogrammeerd”.

Maar u kunt nog veel meer automatisch doen waarmee u energie bespaart. Een simpel maar moeilijk voorbeeld is het opstaan na het ontwaken.
De meeste mensen worden wakker, doch in plaats van direct op te staan, draaien zij zich nog een keer om en soezen nog even genoeglijk door in bed.
Dit is op zichzelf niet zo heel erg, maar u kweekt op het moment van opstaan al een zekere traagheid aan.


Daardoor verkwist u ongemerkt een grote massa hersenenergie. U draait zich nog eens om, sluit uw ogen weer maar tegelijkertijd geeft u uw wilskracht bevel om over een paar minuten u nog maar eens te porren om op te staan. U hebt dus uw bewuste macht, die zoveel energie kost, aan het werk gezet.

Want hoe gaat het verder? U heeft zich misschien twee keer omgedraaid en spoort uzelf na drie minuten aan: “Kom nu moet ik toch opstaan”. Maar er komt tegelijkertijd een tegenwens bij u op, die zegt: “Nog eventjes lekker blijven liggen”. Nu komt de bewuste macht weer die zegt: “Nu wordt het toch de hoogste tijd om op te staan”. Misschien stelt u het nog een keer uit, tot u tegen uzelf zegt: “Nu moet het gebeuren” en u staat op.
Maar bij het begin van de dag heeft u al een hoop hersenenergie verspeeld!


Probeer morgenochtend deze les direct in de praktijk te brengen: u springt na het ontwaken direct het bed uit, maakt naast het bed 5 kniebuigingen, loopt door naar de badkamer, draait de douchekraan aan en laat onder het geschal van het hoogste lied de waterstralen over uw body dalen.

Aanvankelijk zal dit alles u veel moeite kosten, maar zodra u er een automatische handeling van heeft gemaakt gaat het vanzelf. Dit vergt veel WILSKRACHT maar daarover later meer.

De energie-driehoeken tonen u dat u met inschakeling van uw onderbewustzijn veel grotere resultaten kunt bereiken met veel minder energie dan door middel van uw bewustzijn.

Het is dus zaak om uw onderbewustzijn te leren gebruiken. Dit kunt u alleen doen, wanneer u leert uw eigen onderbewustzijn te beïnvloeden, door uzelf onder een soort zelfhypnose te brengen.
Dat is het doel van deze cursus.

Bijna alles kunt u in twee richtingen doen: als u lucht onder spanning brengt, ontstaat warmte; valt de spanning weg, dan verdwijnt ook de warmte (fietspomp). Als u stroom door een elektrische motor laat gaan, komt de motor in beweging; brengt u de motor in beweging dan ontstaat stroom.

Het voorbeeld van de motor en de fietspomp toont u aan dat oorzaak en gevolg omkeerbaar zijn. Een vervelend werkje stemt u somber en brengt u uit uw humeur, maar dit kunt u tegengaan door oorzaak en gevolg om te keren: ik ben in een goed humeur en breng dit vervelende werkje tot een goed einde.

Hoe kunt u nu uw onderbewustzijn positief beïnvloeden?. Een manier is al genoemd: door te zingen, fluiten of te neuriën. Een andere manier is om op bepaalde ontspannen momenten iets tegen uzelf te zeggen, bijvoorbeeld het zinnetje IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN. En de ontspannen momenten kent u allang: direct bij het ontwaken en voor het in slaap vallen. Daarnaast vóór en na de maaltijden, wanneer u ontspannen aan tafel zit.

Kijk naar de gelovige mensen. Deze hebben geleerd hun onderbewustzijn te beïnvloeden door te bidden voor en na het eten. Het avondgebed voor het slapen gaan is er bij de kleine kinderen zo ingehamerd dat zij dit nooit meer vergeten.

Bij een kerkdienst moet u zingen en soms mee bidden. En dat alles om uw onderbewustzijn te beïnvloeden.
 

DOEN – NIET WILLEN

De doorsnee mens bezit uiterst weinig wilskracht. Dat wordt het beste bewezen door de miljoenen voornemens die dagelijks worden gemaakt en prompt daarop weer worden vergeten. Regelmatig zegt u: “Ik wil dit of dat doen” maar u vergeet om het uit te voeren, omdat er iets tussenkomt of dat er leukere dingen te doen zijn. “Maar morgen (straks) zal ik het doen”.
Uw wilskracht (en van ieder ander) is zo slap, omdat zij teveel hersenenergie vraagt, zoals al eerder is opgemerkt. Uw wilskracht moet dezelfde dienst doen als de vonk van een bougie die het benzinemengsel van een auto ontsteekt. De vonk zelf geeft praktisch geen energie.


Deze moet komen van het ontploffende benzinemengsel. Uw wilskracht is gelijk aan die van de elektrische vonk. Alleen door in actie te komen bereikt u wat. Daarom is het van zoveel belang, dat u uw wilskracht terstond in actie omzet. U moet DOEN en niet alleen maar WILLEN.

Afwerken van kleine karweitjes: soms ziet u iets, of valt u iets in, dat moet gebeuren maar dat u op dat moment niet kunt afhandelen. Noteer het karweitje op een klein notitieblokje dat in het zakje van uw overhemd past en maak er dan de gewoonte van de karweitjes nog diezelfde dag af te werken.

Bij alle dingen geldt: “Alle begin is moeilijk”. Begin maar eens met een gemakkelijke proef, die tevens voor bijna iedereen gezond is: drink direct na het opstaan een glas (kraan)water! Doe dat iedere morgen tot het moment dat het een automatisme wordt. Vrijwel iedereen poetst ook direct na het opstaan zijn tanden en vervolgt automatisch het verdere ochtend-ritueel (scheren, opmaken). Bij deze activiteiten denkt u niet meer na; ze gaan volkomen automatisch.
 

DOORZETTEN!

De eerste keer is het ten uitvoer brengen van een voornemen altijd het moeilijkst. Neem u maar eens voor al uw voornemens in daden om te zetten ....
Maar begin simpel en u zult zien dat het na de eerste week al een stuk gemakkelijker gaat. De tweede week wordt het nog eenvoudiger en na de vierde week gaat het al bijna automatisch en wordt het een routinehandeling.
U zult ook moeten leren om overbodige automatische handelingen af te leren. Deze kosten u nodeloos veel energie en leveren niets op. Kunt u rustig en beheerst stil zitten of beweegt u voortdurend uw benen en armen, trommelt u met uw vingers op de tafel, wrijft u over uw neus, trekt u aan uw oren of heeft u andere zenuwbewegingen? Geef uw onderbewustzijn de opdracht om deze oncontroleerbare en energie-vretende automatische handelingen te staken.


Aankleden kan ook een energievreter zijn: doe ik dit of dat aan. Denk aan de brandweermannen, die in maximaal 40 seconden na het alarm gekleed langs de verchroomde buizen naar beneden glijden en daarbij als laatste hun jas nog even dichtknopen.

Deze cursus leert u dat het dwaas is om te piekeren of u iets wel of niet zult doen. Wanneer u direct een weloverwogen beslissing neemt, bespaart u veel (hersen)energie.
Succesvolle mensen zijn vastberaden. Zij weten wat ze willen. Ook hier gaat de wet van het omkeren van oorzaak en gevolg op. Mensen die weten wat zij willen, zijn besluitvaardig en worden succesvol.
Besluit ook snel. U heeft altijd 50% kans dat u goed of fout beslist, maar iemand die geen besluiten neemt, heeft het altijd voor 100% mis. Iemand die snel en doeltreffend besluit maakt op zijn omgeving altijd een positieve indruk en mogelijke foute besluiten worden hem vaker vergeven.
Wanneer u vele malen een snel besluit hebt genomen, wordt het een gewoonte en gaat het spoedig automatisch. En het spreekwoord ”van uitstel komt afstel" kan bij u in de prullenbak. Maar denk wel altijd goed en snel na voor u een besluit neemt! Er zijn altijd onbezonnen mensen, die denken het onmogelijke te kunnen bereiken. De fantasten die u gouden bergen voorspiegelen; pas op voor dergelijke heethoofden en waak ervoor dat u er zelf één wordt.
 

KWEEK ZELFVERTROUWEN

Zelfvertrouwen krijgt u niet vanzelf; dat kost (veel) moeite en u zult het moeten kweken door aanvankelijk kleine succesjes te behalen en deze reeks kleine successen te vergroten. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen met nog grotere successen als resultaat.

Maar vergeet nimmer, dat KENNIS de basis is van elk succes. Verzamel dus kennis op alle denkbare manieren: door het lezen van boeken, kranten en vakbladen. Maak hieruit notities in een aan te leggen “kennis-schrift”. Volg cursussen en luister naar anderen die de materie wel beheersen. Als u van dit alles een spelletje maakt, gaat het spelenderwijs.