Je gaat het pas zien als je het door hebt

over wilskracht en doorzettingsvermogen. Allemaal dingen die nodig zijn om succes te hebben en de top te bereiken. Nu worden enkele personen belicht, die onder barre omstandigheden met enorme wilskracht en doorzettingsvermogen hun doel bereikten. Op Amerikaanse scholen wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan de levensloop van diverse presidenten uit de Amerikaanse geschiedenis.
Eén der allergrootsten is Abraham Lincoln, die met zijn grote invloed het uiteenvallen van de Verenigde Staten voorkwam. De levensgeschiedenis van Lincoln is het schoolvoorbeeld van DOORZETTEN. Hij werd president, niet door afkomst of geld, maar volledig op eigen kracht. Zijn ouders waren arm, zijn bed bestond uit verdorde bladeren en kunstlicht, wat toen in opkomst kwam, was in huize Lincoln niet aanwezig. Abraham las en studeerde bij het licht van het haardvuur of van een kaars. Hij was lang en mager en uitgesproken lelijk. Een grote wrat ontsierde zijn gezicht en zijn houding was krom. Maar door dat alles liet Lincoln zich niet weerhouden. Hij schaamde zich niet voor zijn wanstaltige figuur. Hij kreeg geen minderwaardigheidscomplex want hij vertelde zich zelf dat hij eens succesvol zou zijn. Toen hij als jongen een baan moest zoeken, ging hij naar het nabijgelegen dorp. Hij zag een winkel waar een bord hing “loopjongen gevraagd”. Hij pakte het bord van de spijker, gaf het terug aan de winkelier en zei: “Hier is de jongen die u zoekt!” Lincoln had nog nooit van psychologische wetten gehoord, maar als een natuurtalent paste hij ze al toe. Hij deed als kwajongen alsof hij al was aangenomen. Hij bracht het bord, waarmee de winkelier een loopjongen vroeg, naar binnen en deed alsof hij de baan al had. Hij ging er gewoon van uit dat hij de geschiktste persoon voor die baan zou zijn. Was het nu zo bijzonder wat Lincoln deed? Welnee, iedereen zou het ook gedaan kunnen hebben, maar zij deden het niet. Deze mensen zeggen dan altijd, dat een ander “geluk” gehad heeft. De wereld zit vol mensen die iets proberen en het snel weer opgeven. Er is slechts een klein percentage doeners dat wat men zich heeft voorgenomen ook daadwerkelijk tot een goed einde brengt. Nog een voorbeeld uit het Amerikaanse: Henry Ford. Henry Ford schrijft in zijn biografie dat hij een artikel had gelezen dat de titel droeg “De paardloze eeuw”. Dat idee zette hem aan het denken. Het was een zaadje, dat door een Fransman in de geest van de jonge Henry Ford werd gelegd. Hij koesterde en vertroetelde het zaadje en maakte toekomstplannen. Hij bouwde op zijn 29e jaar, toen hij nog machinist aan de elektrische centrale van Detroit was, van planken en buizen een wagentje dat zonder paard kon rijden.


Zestien jaar later begon hij zijn eigen automobielfabriek! Weer jaren later begon Ford als eerste met aan de lopende band auto’s te fabriceren. Tegen alle verwachtingen in verlaagde hij de prijzen van de auto’s en verhoogde de lonen van zijn arbeiders. Ford zal met het installeren van de lopende band best diep in de buidel hebben moeten tasten. Maar hij durfde te investeren omdat hij de heilige overtuiging had in zijn eigen kunnen en wist dat hij het erin gestoken geld dubbel en dik zou terug verdienen. Van dezelfde Henry Ford is een unieke slogan bekend waarmee hij adverteerde: “U kunt alle kleuren kiezen, mits het maar zwart is”.
Heeft u ook wel eens dergelijke mijmeringen? Tip: zoek eens op internet “de beroemde uitspraken van Johan Cruijff” op en u heeft een aantal leuke doordenkertjes. Henry Ford zal voor het verwezenlijken van zijn dromen vaak een lening bij de bank hebben moeten afsluiten. Dit brengt ons op het onderwerp:

“Schulden maken of niet”. Van onze ouders hebben we meegekregen, eerst sparen en dan kopen. Bestuurders van steden en provincies denken er anders over en steken zich diep in de schulden. De Nederlandse regering propageert, neem een hypotheek, koop een huis en via rente-aftrek dragen wij een steentje bij. En dus ook zij sporen ons aan om schulden te maken. De vraag is nu, naar wie moeten we luisteren, naar onze ouders of naar de regering? Het antwoord op deze vraag zullen we ergens op een gulden middenweg moeten zoeken als wij de stelregel, “Ben ik in staat de verlokkingen van afbetalingssysteem te weerstaan” maar goed voor ogen houden. Realiseert u zich steeds dat, wanneer u een lening aangaat, u over het bedrag rente moet betalen en dat u regelmatig afbetalingen op deze lening moet doen. Maar realiseert u zich ook dat u die rente en aflossing best kunt voldoen wanneer u goede investeringen doet en zodoende vele malen de kosten terugverdient. U zult zich continu de vraag moeten stellen voor welke dingen u wel of niet schulden wilt, kunt of moet maken. Stippel daarbij uw toekomstplannen uit. Bekijk zo nauwkeurig mogelijk wat u de eerstkomende jaren zult gaan verdienen. Kijk naar de mogelijke bijverdiensten van uzelf en van uw partner. Maak een budget van inkomsten en pas uw uitgaven daarop aan.

We sluiten het onderwerp, schulden maken of niet, af met een drietal passende uitspraken van Johan Cruijff:

“je moet schieten en anders ken je niet scoren”
“voetbal is een spel van fouten, wie de minste fouten maakt, wint”
“elk nadeel heb zijn voordeel”ONDERVINDING IS VAN GROTE WAARDE;

TREK LERING UIT DE KLAPPEN DIE U KRIJGT

U moet vóór alles leven en vooral durven te leven. Alleen op die manier doet u de ondervinding op die u nodig heeft en die het fundament vormt waarop u uw eigen leven kunt opbouwen. Het verkrijgen van ondervinding kost gewoonlijk geld, maar wees niet bang om daar geld voor uit te geven.

U kunt ondervinding opdoen door in uw geest alle handelingen die bij uw succes horen zo levendig mogelijk te laten geschieden. Bouw ook eens luchtkastelen, dat is helemaal niet erg. Zolang ze maar niet al te fantastisch zijn zullen ze u prikkelen. Het is van enorm groot belang dat u in uw geest uw toekomst beleeft. U prikkelt uw geest door actie. Begin uw toekomstsuccessen nu al in uw geest te beleven. Leef enthousiast. Lees de carrières van succesvolle mensen. Kruip als het ware in hun huid. Ondanks het feit dat u een project tot in de puntjes hebt voorbereid, u alle voor- en nadelen heeft bekeken, u zich overtuigd hebt dat alles prima in elkaar zit, kan het door omstandigheden toch fout gaan. Ga dan niet bij de pakken neerzitten. Pep u op, ga op zoek naar waar het fout is gegaan, probeer lering te trekken uit die fouten. En, last but not least: bedenk en vind troost in de gedachte dat al die succesvolle zakenlui die u zijn voorgegaan dit euvel ook meerdere malen hebben meegemaakt.

Johan Cruijff (ook een grote) is ook wel eens op zijn neus gevallen en heeft miljoenen guldens verloren zien gaan. Hij knokte verder en kwam weer boven en bedacht toen de spreuk: “Elk nadeel heeft zijn voordeel”.

ONTEVREDENHEID IS VAAK EEN GROTE PRIKKEL

Wees niet te gauw voldaan. Leg u niet bij de huidige toestanden neer maar streef naar meer en beter. Stilstand betekent achteruitgang. Zelfvoldaanheid leidt tot een geestelijke pafferigheid, waardoor uw geestelijke energie niet meer tot uiting kan komen. Wees dus een beetje ontevreden. Tracht steeds op een hogere sport van uw carrièreladder te belanden. Stel uw eisen aan het leven niet te laag en probeer altijd vooruit te komen. Zeg evenmin dat de bereikte positie alles is wat u wenste. Stel dat u in een bepaald jaar half november uw geplande omzet reeds binnen hebt. Denk dan niet: “zo, nu kan ik eens even op mijn lauweren gaan rusten”. Neen, het is nu tijd om eens te onderzoeken waarom het dit jaar zo florissant loopt en of je hieruit nog een groter slaatje kan slaan. Heb je de omzet planning te laag ingezet? U kunt het extraatje van dit jaar misschien reserveren voor een slechter tijdstip of, wanneer de tijd gunstig is, misschien wat aandelen of obligaties kopen. Bedenk dat stilstand gepaard gaat met achteruitgang. Bedenk dat vooruitgang werkt als een stuwende kracht. Maar bedenk ook dat neerslag averechts werkt.

U BENT VOOR SUCCES GEBOREN.

Wij concluderen: U moet dus vooruit, want wie stilstaat gaat achteruit. U bent er nu in uw onderbewustzijn al van overtuigd dat u voor succes bent geboren. Maar nu moet u in actie komen en gelijk krijgt u een probleem voorgeschoteld. U aast op een hogere functie in het bedrijf en tegelijkertijd wordt u gevraagd het voorzitterschap van de tennisclub tot u te nemen. De wens naar een hogere functie binnen uw bedrijf zou de wens naar het voorzitterschap kunnen verdringen, maar ze zouden elkaar ook positief kunnen beïnvloeden.
Als u een hogere functie krijgt, zou u mogelijk ook een betere voorzitter kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen dat wanneer u voorzitter wordt, u juist eerder in aanmerking zou komen voor een hogere functie.

Het gaat er alleen om de sterkste wens in uw onderbewustzijn op te nemen; doen alsof u hiermee reeds succes hebt en de tweede wens zal automatisch volgen. En daarmee is de cirkel rond.