Les 24
DOORZETTINGSVERMOGEN WINT HET VAN KRACHT

In het leven draait vrijwel alles om conflicten. Een conflict betekent strijd en in een strijd doet iedereen meer zijn best wanneer hij die wedstrijd met een prikkel voert. Een wedstrijd, het woord “strijd” zegt het al, is een conflict dat u met een ander heeft. En u wilt dat conflict resp. die strijd, winnen. U voert een strijd om een opdracht, om een baan, om een meisje, om een bepaalde wedstrijd te winnen. Het is altijd de vraag wie de strijd zal winnen. Vrijwel altijd zijn de strijders aan elkaar gewaagd, ze zijn even sterk. Nu is het in de praktijk meestal zo, dat niet de beste de overwinning zal behalen, maar degene die het grootste uithoudingsvermogen bezit.

De Aanhouder wint

Ook dit is een eeuwenoude wijsheid. Waarom zou u deze wijsheid dan niet gebruiken? Waarom zet u uw wensen en plannen niet door? Omdat u het alleen met wilskracht probeert en uw wilskracht alleen is daarvoor onvoldoende. Alleen uit uw onderbewustzijn kan de kracht komen om tegenslagen te weerstaan en het uithoudingsvermogen te kweken dat u nodig zult hebben. De vechtenden voelen tijdens de strijd geen pijn wanneer zij deze strijd met enthousiasme voeren. Pas ná de vechtpartij wordt het blauwe oog gevoeld en wordt ontdekt dat een tand is uitgeslagen. Gedurende het gevecht heeft hij het niet gevoeld. Evenzo is het gesteld met geestelijke pijnen. Een bezoek aan de tandarts is een mooi voorbeeld. Mensen zien er tegenop om naar een tandarts te gaan omdat ze zichzelf openstellen voor de te verwachten pijn. In plaats van een positieve benadering in de trant van “de pijn zal heel erg meevallen en het is zo gebeurd” zit men als het ware op de pijn te wachten. Mensen die bang voor een tandarts zijn, voelen bij voorbaat al de pijn.
En wat dacht u van examens? De meeste mensen zakken voor de eerste keer voor hun rijexamen, omdat zij verteerd worden door de zenuwen. Ook gaan ze er van uit dat bijna niemand de eerste keer slaagt. Ook hierbij kan uw onderbewustzijn u weer tot grote steun zijn. U dient uw onderbewustzijn niet negatief, maar positief te laden. Vertel uzelf dat het bezoek aan de tandarts helemaal niet erg is of dat het examen best mee zal vallen. Geef daarbij negatieve indrukken geen kans. Hetzelfde gebeurt bij sollicitaties.
Vrijwel iedereen moet in zijn leven wel eens solliciteren. Heel veel sollicitanten hinken daarbij op twee gedachten: ik krijg de baan of ik krijg de baan niet. Wanneer iemand zijn onderbewustzijn op één of andere wijze negatief oplaadt, dan zullen sollicitaties telkens weer mislukken. Een sollicitant die alleen maar denkt dat hij zal worden afgewezen, kan er van verzekerd zijn dat dit ook inderdaad gebeurt. Het is goed nogmaals te stellen dat herhaalde afwijzingen bij sollicitaties van grote invloed zijn op uw onderbewustzijn.
Daarom zult u bij een sollicitatie u uzelf steeds maar weer moeten voorhouden: “ik ben de beste man voor de deze functie”. Deze “afwijzingsangst” is heel vaak merkbaar bij 50 plussers, die al vaak zijn afgewezen.


NEGATIEVE KRACHTEN HEBBEN GROTE INVLOED
Uit voorgaande voorbeelden heeft u kunnen zien, dat u zichzelf negatief kunt opladen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het “moe” zijn. Veel mensen praten zich aan dat ze zich moe voelen of moe zijn, terwijl ze eigenlijk zichzelf moeten aanpraten dat ze helemaal nog niet moe zijn en nog best een uurtje verder kunnen. Negatieve krachten zijn hardnekkig en u dient ze te weren. Negatieve krachten zijn gevaarlijk omdat er een geweldig negatief doorzettingsvermogen achter zit. Ban de woorden “dat kan niet”, “dat wil niet” of  “dat gaat niet” voor eeuwig uit uw geest. Vecht hiertegen met alle enthousiasme, dat u in zich heeft.

We gaan nu positief denken: Hoe kunt u uw enthousiasme opzwepen?

Door herhaling, herhaling en nog eens herhaling. Steeds maar weer tegen uw onderbewustzijn zeggen, dat u iets WEL kunt. Spreek uzelf moed in door het zinnetje “ik kan het wel” alsmaar voor uzelf te herhalen. De kracht van deze herhaling is enorm. Neem een voorbeeld aan de diverse godsdiensten. Ook daar wordt het ritme van de herhaling erin gestampt. Godsdiensten kunnen niet bestaan zonder de herhaalde kerkbezoeken en de dagelijkse gebeden.

ALLE SUCCESVOLLE MENSEN GEBRUIKEN HERHALINGEN
Waardoor hebben succesvolle mensen succes? Omdat zij hun succesideeën vele malen per dag herhalen. Alleen dan kunnen zij in hun eigen succes geloven en pas als dit geloof er is ,zijn zij in staat zich alle opofferingen daarvoor te getroosten. Zij behoren dan tot de “winnaars”, hetwelk de grote massa “geluk” zal noemen. Het loopt hen mee in alles wat zij doen, omdat ze in de positieve verwachting leven, dat het ook mee zal lopen. Daarnaast blijven ze ook hun gezonde verstand gebruiken om niet het onmogelijke van hun geluk te eisen. Het is dan ook van enorm belang dat u warm loopt voor uw plannen.

DE HOOFDFACTOR VAN DOORZETTINGSVERMOGEN IS ACTIE
Nu is het wel erg mooi en goed iets zo vaak te herhalen totdat u er zelf in gelooft, maar dan zijn we er nog niet. Geloof zonder actie is niets waard. U kunt geloven dat u het beste product van de wereld maakt, maar zonder actie zal het toch nooit een succes kunnen worden. U zult met het product moeten werken. U zult wereldkundig moeten maken dat u een geweldig product heeft. Dus actie, actie, actie en nog eens actie.
Bedenk echter dat actie, en vooral enthousiaste actie, energie vergt. Nu zou u kunnen zeggen dat u met minder enthousiasme ook minder energie nodig hebt. Maar het gevaar is dan groot dat u de vrijkomende energie gaat gebruiken voor tegenstrijdige doeleinden. U hebt vooral flinke actie nodig om niet te worden afgeleid. Doet u iets zonder enthousiasme en op halve wijze dan zult u merken dat er tegelijkertijd andere gedachten door uw hoofd flitsen. Dan wordt u onrustig en u schiet niet op met uw werk. U krijgt behoefte aan andere dingen. Enthousiasme, evenals afleiding, zijn beiden dingen die heel snel een gewoonte worden. Indien u een aantal weken alle werkjes, ook de onaangename, met enthousiasme doet, dan zal dat een tweede natuur worden en zal het gemakkelijker worden deze werkjes uit te voeren. Let er maar eens op: wanneer u iets gaat doen waarin u veel zin heeft, merkt u dat u zich automatisch opwindt. Wanneer u bijvoorbeeld uitgaat met een aardig gezelschap is er al snel sprake van een vrolijke opwinding. Het gezelschap wordt door niets afgeleid, maar men amuseert zich. Probeer in dezelfde “uitgaansstemming” te komen bij al uw werk. Windt u min of meer op en u zult ontdekken dat u minder snel moe wordt; dat alles wat u doet u lichter valt en dat u als het ware op een golf van voldoening en welbehagen wordt meegesleurd.

Hoe komt het nu, dat zo’n beetje enthousiasme zulke wonderlijke resultaten geeft? Dat is eenvoudig te verklaren door het feit, dat juist de afleiding, die bij halfslachtig werk zoveel voorkomt, per slot van rekening veel meer energie van uw geest vraagt dan nodig is voor een vleugje enthousiasme.

UITHOUDINGSVERMOGEN KWEKEN
Doorzettingsvermogen is een broertje van uithoudingsvermogen. Zij gaan hand in hand. Er zijn heel wat wedstrijden waar uithoudingsvermogen een hoofdrol speelt. Veel wedstrijden worden niet gewonnen door de sterkste man, maar altijd door degene die het grootste uithoudingsvermogen bezit, hetgeen hem in staat stelt door te zetten.
Wat is uithoudingsvermogen nu eigenlijk? Het is niets anders dan het overwinnen van onaangename gevoelens welke steeds optreden als een werkje iets langer dan gewoonlijk duurt. Veel handelingen doen wij automatisch omdat zij ons op die manier het gemakkelijkst afgaan. Zodra dan de eerste vermoeidheidsverschijnselen optreden, stoppen we over het algemeen met het werk(je) en zetten niet door. Schakel nu uw onderbewustzijn in. Op het moment dat u denkt vermoeid te raken, of u heeft er geen zin meer in, zeg dan op de bekende psychologische momenten: “ik zal dit afmaken, ik zal dit afmaken”. U zult tot uw verrassing bemerken dat het doorgaan dan al snel vanzelf gaat en dat u niet meer vermoeid raakt. U kweekt een groter uithoudingsvermogen via uw onderbewustzijn en dat is de enige methode om succes te verzekeren. Maar u moet dus niet alleen uw onderbewustzijn opladen, maar ook tot actie komen en daarbij geen energie verkwisten. Stevig doorstappen kost minder energie dan slenteren.

DOORZETTEN IS DE HOOFDZAAK
Bij zowel doorzettingsvermogen als uithoudingsvermogen spelen herhalingen een grote rol. Onderschat dit belang niet. Veel mensen hebben dat ondervonden als zij bij voorbeeld naar een betrekking solliciteerden. Zij schreven vele brieven en kregen soms een uitnodiging voor een gesprek, maar hadden nimmer succes.
Geef er een apart tintje aan! Nu komt de kracht van herhaling. Er was iemand, die aan de hand van deze cursus, uitging van de kracht van herhaling. Op een advertentie voor een vacature, waarvoor hij zich zelf de meest geschikte kandidaat vond, schreef hij in vijf dagen vijf brieven, telkens met een gevarieerde inhoud en een andere vorm. Dit viel uiteraard op en natuurlijk werd hij uitgenodigd voor een nader gesprek. Voor dit gesprek had hij zich zo opgeladen, dat hij als vanzelfsprekend werd aangenomen. Wanneer u aan deze opzet twijfelt en denkt dat de ontvanger het wel vervelend zal vinden om vijf keer een brief van dezelfde persoon te krijgen, dan moet u deze methode niet proberen. Er zijn al twijfels in uw onderbewustzijn binnengeslopen die succes vrijwel uitsluiten. Doorzettingsvermogen en enthousiasme zijn onafscheidelijk. Voor het versterken van uw doorzettingsvermogen hebt u enthousiasme nodig. Het is deze raadselachtige macht die u op vele gebieden gevoelloos maakt voor klappen en teleurstellingen. Daarom is het van het allergrootste belang om enthousiasme te hebben bij alles wat u doet. Enthousiasme trekt ook positieve denkbeelden aan. Iemand die met enthousiasme werkt zendt krachtige positieve signalen uit die op de omgeving eveneens een positief effect hebben.
Met enthousiasme kweekt u een vriendenkring. Deel uw vreugden met anderen en laat ze van uw succes meeprofiteren. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd en gedeelde smart is halve smart, is uw motto.

Want .... U BENT VOOR HET SUCCES GEBOREN.