Les 25
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

We beginnen met een probleem. Door het volgen van deze cursus zult u merken dat u in sommige opzichten “anders” zult zijn dan de gemiddelde mens. Eén van de redenen van het “anders zijn” is, dat u in uw geest vurige wensen heeft vastgezet, waarvoor vele andere dingen moeten wijken. Veel machtige zakenmensen gaan zo in hun zakendoen op dat zij alle andere verlangens daarbij achterstellen. Zij verwaarlozen daarbij vaak hun gezin en zien hun commerciële clubs als de plek voor hun sociale contacten, waar ze met gelijkgestemden over hun problemen kunnen praten. Juist omdat problemen in zulk een oneindige reeks op u afkomen, behoort u ze vlug en afdoende op te lossen. Daarbij zult u rekening moeten houden met de factor tijd. Toch is dit iets wat maar weinig mensen doen. Doet u het wel dan zult u in uw omgeving gunstig (positief) opvallen. Uitstel houdt in dat u aan het piekeren blijft, in kringetjes blijft doordenken en niet tot resultaten komt. Geef uw onderbewustzijn opdracht om over het probleem een nachtje te slapen en neem vervolgens een besluit, waaraan u vasthoudt en dat u ook uitvoert.

Hoe springen we met problemen om?

Blaas problemen nooit op door er lang over te piekeren. Zoek de kern van het probleem op. Kijk naar de oorzaak en speur de reden op. Hak eventueel het probleem in stukken en bewerk elk deel afzonderlijk.
Zorg voor een snelle en afdoende oplossing.

Intuïtie. U, die deze cursus bestudeert, zult waarschijnlijk al hebben gemerkt dat u over een dosis intuïtie beschikt. Tot voor kort werd door de wetenschap aangenomen dat, wat over het algemeen onder intuïtie wordt verstaan, bloot toeval is: een geval van een bijzondere samenloop van omstandigheden. Het komt bijvoorbeeld voor dat, wanneer de telefoon gaat, u weet wie u opbelt. Inmiddels is de wetenschap verder en uitgebreide proeven op Amerikaanse universiteiten hebben aangetoond dat mensen wel degelijk over intuïtieve gaven beschikken zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Toen echter de grote waarde van intuïtie bekend werd, kwam er een aantal geleerden tegen in opstand. Zij zagen een ingeving of intuïtie nooit geheel en al als onfeilbaar. Bij proeven bleek telkens weer dat zij, die met intuïtie begaafd waren, ook ogenblikken hadden waarop de beelden niet scherp genoeg voor de geest konden worden gehaald. Dan raadden de proefpersonen, of moesten zij toegeven, dat zij onmachtig waren hun intuïtie te gebruiken. Intuïtie is daarom niet onfeilbaar. Maar er staat wel tegen over, dat zij die hun intuïtie weten te gebruiken, het veel vaker juist hebben dan zij die slechts gissen.

IEDEREEN BEZIT INTUÏTIE
Ieder normaal mens is in het bezit van intuïtie. In uw leven hebt u mensen ontmoet die u op het eerste gezicht niet vertrouwt en anderen die direct een zekere aantrekkingskracht op u uitoefenden. Ook dit is intuïtie. Vrijwel iedereen voelt direct aan of iemand hem wel of niet goed gezind is, ook al is er een bepaalde afstand. Een kleine proef levert hiervoor het bewijs: u kunt zich op iemand, die met de rug naar u toe zit, fixeren en sterk denken: “je zult gaan omkijken”. Gegarandeerd dat de persoon eerst onrustig wordt en op een gegeven ogenblik zijn hoofd zal omdraaien. Wist de ander dat u met hem deze proef uithaalde? Volstrekt niet. Zijn intuïtie vertelde hem dat hij moest omkijken. U kunt deze proef met wildvreemde mensen doen en u zult merken dat ze na enige oefening altijd slaagt. Wanneer u met iemand spreekt en u fixeert uw ogen op de zijne en u herhaalt in uw geest de boodschap: “je zult in de war raken, je zult in de war raken” dan zult u merken, dat uw gesprekspartner spoedig de draad van zijn verhaal kwijt raakt! Er gebeurt niets op deze wereld, met u of met wie dan ook, of er is een oorzaak voor. We hebben wel eens gezegd, dat iets “vanzelf” gebeurt, maar ook hiervoor is altijd een oorzaak. Geleerden hebben allerlei oorzaken en gevolgen opgespoord. Daardoor kunnen zij vaak met lange berekeningen allerlei voorspellingen doen die door anderen met een ontwikkelde intuïtie eenvoudig kunnen worden gevoeld. Weerkundigen voorspellen het weer aan de hand van eindeloze grafieken en berekeningen, maar de boer op klompen kijkt naar de lucht en met zijn intuïtie vertelt hij vaak feilloos het weer voor de komende dag.

De intuïtie ligt in uw onderbewustzijn
U weet inmiddels dat u, door uw wilskracht en verstand te gebruiken, veel meer energie nodig hebt en veel minder bereikt, dan wanneer u uw onderbewustzijn voor u laat werken. Het is wetenschappelijk bewezen dat een man meer tot verstandelijk redeneren geneigd is dan een vrouw die zich veel meer door haar gevoel laat leiden. Daarom is bij vrouwen de intuïtie gewoonlijk veel beter ontwikkeld dan bij een man. Ieder mens heeft soms een droom, die zich over een lange tijd uitstrekt. In werkelijkheid is de periode van de droom slechts enkele minuten. Een droom speelt zich af in het onderbewustzijn en hiermede is wederom bewezen dat uw onderbewustzijn met een razende snelheid kan werken. Maar het is nog steeds niet bekend over welke krachten uw onderbewustzijn beschikt. De mensheid weet van dit onderwerp nog maar weinig af en in de toekomst zal met behulp van de wetenschap ongetwijfeld worden aangetoond hoeveel mogelijkheden nog meer in uw onderbewustzijn schuilen. Wanneer u de meeste aanwijzingen hebt opgevolgd bent u er inmiddels al wel van overtuigd welke grote resultaten u kunt bereiken. Maar u zult wel een onbeperkt vertrouwen in uw onderbewustzijn moeten krijgen.

UW ONDERBEWUSTZIJN SLAAPT NOOIT
U zult gemerkt hebben dat u dikwijls na een nachtje slapen de oplossing vond van een probleem waarmee u naar bed was gegaan. Die oplossing gaat vaak langs heel andere lijnen dan u had gedacht en vaak zult u versteld staan over het grote inzicht dat uw onderbewustzijn in zulke gevallen ten toon spreidt. Maar uw onderbewustzijn gaat alleen op deze wijze aan het werk als het iets betreft dat in beelden kan worden omgezet. Het moet dus iets zijn dat uw onderbewustzijn min of meer kan beleven.

UW BETERE IK
U zult wel eens hebben gemerkt dat in uw onderbewustzijn een betere ik huist, die u van slechte dingen weet te weerhouden. Dit is ingebracht door uw opvoeding, thuis, op school of in de kerk. Uit onze jeugd kennen we allemaal het versje: “Jantje zag eens pruimen hangen, o als eieren zo groot, het scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood.” In dit kinderversje van de schoolmeester Van Alphen zit de complete waarheid verborgen. Vader heeft in het onderbewustzijn van Jantje geprent, dat hij geen pruimen mag stelen; Jantje weet het dus, maar stelt daar tegenover dat aan een boom, zo vol geladen, de boer toch die vijf zes pruimen niet mist. Uw onderbewustzijn, dat uw verlangens wenst te bevredigen, zal u ook waarschuwen voor de gevolgen van een slechte daad. Het is de zetel van uw goede en slechte driften. Maar u zult steeds moeten proberen om de goede de boventoon te laten voeren.

GOEDE EN SLECHTE INGEVINGEN
Alle dingen zijn zo oud als de mensheid. De psychologen hebben opgemerkt, dat de intuïtie van mensen met een geringe schoolopleiding over het algemeen groter is dan die van gestudeerden. De gestudeerde heeft zodanig veel geleerd, dat hij geneigd is slechts datgene te geloven dat kan worden beredeneerd of bewezen. Minder ontwikkelde mensen hebben echter altijd buitengewoon veel voordeel ondervonden van het inschakelen van hun intuïtie. Maar ook veel leidende persoonlijkheden op elk gebied hebben vaak hun succes voor een veel groter gedeelte te danken hebben aan hun intuïtie dan aan hun kennis. De doorsnee mens gebruikt slechts 10% van zijn geestelijke krachten omdat hij zijn intuïtie er buiten laat. Hij heeft niet geleerd om daarop te vertrouwen. En hoe komt dat? De gemiddelde mens is nog niet in staat goede van slechte ingevingen te onderscheiden. Als hij ooit een slechte ingeving heeft opgevolgd en er schade of pijn door heeft geleden, dan zal hij in de toekomst al snel zeggen: “ik moet niets van die intuïtie hebben”.

Wees anders. Stel meer vertrouwen in uw eigen intuïtie en leer te ontdekken op welke ingeving u moet voortbouwen of aan welke u voorbij moet gaan. Het opmerkelijke is dat uw positieve ingevingen steeds in beelden in uw geest opkomen.  De slechte, de negatieve ideeën, kunt u gemakkelijk door positieve beelden vervangen. U zult duizenden mensen ontmoeten die intuïtie een dwaasheid vinden. Ga daarover nooit strijden, dat kost alleen maar energie, maar stel u open voor positieve ingevingen.

Wat is nu een positieve ingeving? Stel: u bent niet muzikaal, maar u zult waarschijnlijk wel kunnen horen of voortgebrachte klanken niet harmonieerden. Dan hoort zelfs u dat er vals gespeeld wordt. Dit kunt u zeggen zonder dat u iets van muziektheorie weet en zonder zelf ook maar een instrument te kunnen bespelen. U heeft nooit geleerd wat harmoniërende of valse klanken zijn, maar toch constateert u dat het vals klinkt.

EEN GESPREK OVER EEN SALARISVERHOGING
Veel mensen hebben een gesprek over een salarisverhoging. Ook hierbij speelt de intuïtie een grote rol. Veel mensen, gaan zo’n gesprek in terwijl zij op twee gedachten hinken. Enerzijds: ik wil graag die loonsverhoging, want ....; anderzijds: presteer ik wel voldoende om de gewenste loonsverhoging te vragen. Een goede personeelschef zal intuïtief aanvoelen dat de vrager op twee gedachten hinkt en daardoor zal het hem gemakkelijker vallen de aanvraag voor een loonsverhoging af te wijzen.

Actie, Moed en Zelfvertrouwen zijn een niet te scheiden drie-eenheid.         
Actie en gevoel gaan hand in hand. Wie moedig wil zijn, moet eerst moedig handelen vóór hij het moedige gevoel kan krijgen.

Wie zelfvertrouwen wil kweken, moet eerst tot daden van zelfvertrouwen komen.
Om deze stelling te verduidelijken een tweetal voorbeelden:

       Wie ooit in Madeira is geweest zal daar zeker een Levadas wandeling hebben gemaakt. Je loopt rustig door een bos en staat eensklaps voor een kloof die overbrugd moet worden. Het pad over de brug is ongeveer 60 cm breed, aan beide zijden hangt een koord, maar de kloof is wel 100 à 200 meter diep.

Zij die de moed hebben de wandeling voort te zetten zullen, wanneer ze aan de andere kant zijn, een moedig gevoel over zich heen krijgen en ook hun zelfvertrouwen zal door deze actie aanzienlijk stijgen.

    In de Grand Canyon (USA) werd op 21 maart 2007 de “Skywalk” geopend. Het is een hoefijzervormig glasbalkon dat 22 meter uitsteekt vanaf de rots. De kloof is hier zo’n 300 à 400 meter diep. Het balkon is gemaakt van een speciaal glas van 75 mm dikte. De constructie weegt 482 ton, is bestand tegen windstoten van 160km/u en aardschokken van 8 op de schaal van Richter. Er kunnen 800 mensen tegelijkertijd op lopen, maar er worden slechts 160 tegelijk toegelaten. Jaarlijks trekt dit bouwwerk zo’n 600.000 mensen, waarvan slechts een gedeelte de moed heeft om het balkon te betreden. Ook hier geldt:

Zij die de moed hebben een rondwandeling over dit balkon te maken zullen, nadat ze weer op de rots staan, een moedig gevoel over zich heen krijgen en ook hun zelfvertrouwen zal door deze actie aanzienlijk stijgen.