Les 26
VECHT VOOR IETS IN PLAATS VAN TEGEN IETS

OORZAAK EN GEVOLG:

Er gebeurt niets in deze wereld of er is een oorzaak voor.
De wet van oorzaak en gevolg geldt altijd. Daarom gaan wetenschappers ook altijd zoeken waar de fout in hun redenering schuilt, wanneer zij een andere uitkomst krijgen dan zij hadden verwacht. Als u goede en positieve gedachten hebt, dan zullen de resultaten ook steeds goed en positief zijn.
Het is nooit de bedoeling geweest dat er mensen zouden bestaan, die niet gelukkig of gezond waren, of lieden die geen successen veroverden. Laten we de gezondheid eens als voorbeeld nemen.
Een mens, uit gezonde ouders geboren, krijgt van de natuur een aangeboren gezondheid mee. Maar er zijn of zoveel mensen ziek of slechts half gezond. Maar deze mensen zondigen meestal tegen de eisen van de natuur: acht uur probleemloze slaap, goede voeding, veel beweging, op zijn tijd rust en ga zo maar door. Met geluk is dat nog meer het geval dan met gezondheid. Maar slechts heel weinig mensen zijn werkelijk gelukkig. Dit komt omdat zij de oorzaken van hun ongeluk niet kennen. Zij roeien tegen de stroom in en verwonderen zich dan wanneer zij zo weinig opschieten.

Hetzelfde is met succes het geval. In plaats van voor succes te vechten, vechten zij tegen mislukkingen.
Een voorbeeld ter verduidelijking: ’s Winters is een groot aantal mensen verkouden. Zij bestrijden deze verkoudheid met pillen, poeders en siroopjes. Zij vergeten dat de verkoudheid een gevolg is van een oorzaak. De oorzaak is het gebrek aan gezondheid en daardoor mist men de afweermiddelen. Wanneer u de oorzaak van een slechte gezondheid wegneemt zult u minder last van verkoudheid hebben. Dan strijdt u voor een goede gezondheid in plaats van te vechten tegen de verkoudheid. Vechten voor een goede gezondheid is positief, vechten tegen verkoudheid is negatief. En vanuit het negatieve kunt u nooit slagen. Een kleine interruptie, let wel, indien u om welke reden dan ook verkouden bent, is het natuurlijk verstandig in bed te blijven of te doen wat de arts zegt ter bespoediging van de genezing van de verkoudheid.


MET VECHTEN TEGEN IETS IS MENIGEEN TEN GRONDE GEGAAN

Vaak zien we dat een conflict tot grotere daden aanspoort en dat daarbij een overwinning wordt behaald. Dit geeft weer nieuwe kracht om het nog meerdere malen op dezelfde wijze te proberen. Anderzijds zijn duizenden mensen ten gronde gegaan doordat zij met koppigheid een conflict hebben doorgezet en waarin zij gedoemd waren het onderspit te delven. Haat was hierbij de hoofdgedachte en met negatieve gedachte als haat kan natuurlijk nooit een overwinning behaald worden. Kijk om u heen en u zult merken dat het geen kunst is om mensen te vinden die met elkaar op leven en dood concurreren. De winkelier die zijn producten aanbiedt onder de kostprijs om andere winkeliers te dwarsbomen. Twee mensen die naar een zelfde functieverbetering solliciteren en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Kijk nog wat verder om u heen en u zult weer andere handelswijzen ontdekken, die alle uit negatieve gedachten voortkomen.
Psychologen hebben ontdekt dat de mens betere resultaten verkrijgt en vlugger zijn doel bereikt indien hij een conflict een positieve wending weet te geven. Dat positieve doel moet u dan kunnen uitbeelden. Het moet iets werkelijks zijn en vooral niet een vaag begrip. Dat veel mensen oneerlijk zijn geworden vindt zijn reden in het feit dat eerlijkheid voor velen een te vaag begrip is waarvan hun onderbewustzijn moeilijk een zuivere, onuitwisbare indruk kan krijgen. Beloof uzelf een prikkel voor het bereiken van een doel. Steun die prikkel door een (alternatieve) beloning: “als ik stop met roken, kan ik een scooter kopen”. Telkens wanneer u een sigaret wilt opsteken, ziet u de wens, de scooter, voor u en het zal u gemakkelijker vallen te stoppen met uw verslaving.
De grootste conflicten in de menselijke geschiedenis zijn altijd de oorlogen. Maar de aanvoerders van de strijd proberen daaraan altijd een positief tintje te geven. “Wij vechten voor democratie, meer vrijheid in een (ander) land ”

VERLEGENHEID OVERWINNEN, MAAR HOE….
Er zijn mensen, die van nature niet verlegen zijn, maar dit plotseling worden wanneer ze tegenover de grote directeur komen te staan. Ze worden zenuwachtig en onzeker.
Er zijn 2 manieren om dit euvel op te lossen:
1) u gaat er met lood in de schoenen naar toe en neemt een afwachtende houding aan;
2) u bekijkt het op een positieve manier.
In geval 1 wacht u af wat de directeur aan u gaat vragen. Gegarandeerd zullen die vragen een pittig karakter hebben. Het gevolg is dat u nog zenuwachtiger wordt en u afgaat als een gieter.
In geval 2 zegt u tegen u zelf: “ waar maak ik me eigenlijk druk om, hij mag blij zijn dat hij een man als ik in zijn bedrijf heeft; ik heb mijn gesprek met hem goed voorbereid en laat hem nu maar komen”. En gegarandeerd dat het gesprek positief zal verlopen.
Dit zelfde voorbeeld geldt ook voor de zgn. examenvrees. Vele mensen zien tegen een examen op, maar vergeten daarbij dat deze onzekerheid volkomen overbodig is, wanneer zij de examenstof goed beheersen.

VECHT VOOR IETS IN PLAATS VAN TEGEN IETS.
Met deze slogan zijn we deze les begonnen en hier kunnen we die nog eens mooi gebruiken om te laten zien welke fout heel vaak door verkopers c.q. vertegenwoordigers wordt gemaakt.
Verkopers vechten veel te vaak tegen de concurrentie in plaats van promotie van hun eigen producten. Zij kammen de concurrentie af. Een zeer grove fout omdat ze vergeten dat, elke keer wanneer zij de naam van hun concurrent uitspreken, zij indirect promotie voor deze firma maken.
Wanneer een klant een opmerking maakt dat het product van de concurrent op een bepaald onderdeel gemakkelijker en beter is: geef dat dan grif toe! Zeg dat de klant gelijk heeft maar ga er niet tegen strijden. Ga door met het verkoopgesprek, vecht voor uw eigen product en niet tegen de concurrent.

EEN BILJARTBAL ROLT RECHT DOOR……
Biljarters weten het als geen ander: een biljartbal rolt altijd rechtdoor in de richting, waarin de speler hem heeft gestoten. De bal gaat niet plotseling links- of rechtsaf tot het moment dat er krachten komen die de bal in een andere richting sturen. De biljartbal gaat over het laken in de gewenste richting met de minste energie. Zo gaat het ook met uw positief gerichte gedachten. Als u ze in een bepaalde richting blijft voortstuwen, komt u gemakkelijker tot daden en wordt de actie productiever. Telkens als u van gedachten verandert kost dit energie. Het vergt meer energie dan iets anders. Nu begrijpt u ook dat, wanneer u tegen de denkbeelden van anderen vecht of tegen andere dingen strijdt, u ze meestal in tegenovergestelde richting moet terugsturen. Daardoor houdt u vaak geen energie over om uw eigen doel te bereiken. U komt het verst wanneer u steeds en zonder ophouden in de richting van uw eigen doel gaat, waarbij u zich vooral niet op zijwegen moet begeven. U zult zeker op uw weg vaak mensen ontmoeten die zullen trachten u tegen te houden. Maak u dan niet kwaad - ook dat kost energie- maar ga recht op uw doel af. U moet net als de biljartbal recht op uw doel blijven aansturen. Slechts wanneer er een onoverkomelijke moeilijkheid op uw weg komt, kunt u maatregelen nemen of even van uw weg af wijken, teneinde de hinderpaal te kunnen passeren.

WEES ALS EEN KAPITEIN
Wees niet zó bang, dat u alle conflicten uit de weg gaat. Laat ze gerust komen, sterker nog, zoek ze in bepaalde gevallen zelfs op. Maar weet wel vooraf welke positieve koers u zult volgen, blijf op deze koers en blijf op uw gestelde doel afgaan. U moet als het ware een kapitein zijn die zijn eigen schip bestuurt en net doen alsof er geen slecht weer op komst is. Waarmee u overigens natuurlijk wel rekening moet houden. Neem, net als de kapitein, snel de overdachte beslissingen. Stel dit nu vooral niet uit door te zeggen: “wie dan leeft, wie dan zorgt”.
In zekere zin is dit een negatief gezegde en aan de andere kant ook weer een geconcentreerde wijsheid, die al heel wat mensen het leven lichter heeft gemaakt. Het is nu natuurlijk onzin u voortijdig allerlei muizenissen in uw hoofd te halen, maar het is wel goed om u op gezette tijden eens af te vragen wat de mogelijkheden voor uw toekomst zijn. Wanneer u ook hierbij weer uw onderbewustzijn inschakelt (zie de toekomst in beelden), zult u ontdekken dat er dikwijls verbijsterend nauwkeurige resultaten komen. Zeg in zo’n geval tegen uzelf: “ik zal er nog eens een nachtje over slapen”. Of: “ik zal morgen de best positieve methode weten om deze moeilijkheid te overwinnen”. Wanneer u dan uw onderbewustzijn opdracht geeft om een positieve oplossing voor het conflict te zoeken, dan zult u bij het ontwaken, dikwijls deze oplossing voorhanden hebben.

LEER GROOT DENKEN
Volgens de wetenschappers gebruikt een normaal mens nog geen 10% van zijn geestelijke energie om van zijn leven een succes te maken. Dit zou dus inhouden dat, wanneer u met uw volle energie zou werken, u tien maal zoveel resultaat zou kunnen bereiken. Helaas is dit niet zo.
Stel dat u tijdens een avondvierdaagse gemiddeld 5,5 km per uur loopt met normaal stevig doorstappen. Dit is volgens de krachtgrens van uw spieren het uiterst haalbare. U gebruikt echter maar 10% van uw geestelijke energie. Als u de volle 100% zou gebruiken, zou u dan 55 km per uur kunnen lopen ? Uw geest kan het dus wel, uw spieren kunnen het echter niet! U kunt met uw spieren niet zoveel meer doen dan ze op dit moment doen. Maar uw geestelijke activiteiten kunt u nog (sterk) vergroten. Vraag u zelf af of u niet te klein denkt want met klein denken komt u niet verder. Als u plannen maakt, bekijk of ze wellicht iets groter kunnen zijn, want grotere plannen kunnen vaak gemakkelijker uitgevoerd worden dan kleine. De grootste moeilijkheden worden steeds veroorzaakt door negatieve gedachten, waartegen u op één of andere manier vecht. (De bank geeft mij vast geen groter krediet.) Negatieve gedachten in de trant van “dat gaat niet” of ”dat kan niet” worden vaak geuit, zonder dat er zelfs een poging is gewaagd. Dit zijn remmende gedachten die energie verkwisten, terwijl een tikje meer positief enthousiasme wonderen kan doen en een ommekeer teweeg kan brengen die de weegschaal naar de goede kant zal doen doorslaan. Als u vóór iets vecht, is het o zo gemakkelijk als u dit doet met extra enthousiasme. Dan komt er niets bij wat u tegenhoudt of remt en u kunt op onverwacht snelle wijze vooruitgaan. Zoek de mogelijke belemmeringen in het voortgaan op. Zoek de angsten, bezwaren en moeilijkheden op, bestrijdt ze en loop er niet voor weg. Gooi alle remmen los en zorg alleen maar voor positieve gedachten.
Wat houdt u nu eigenlijk nog tegen? Wat remt uw vooruitgang? Het zijn dikwijls herinneringen aan mislukkingen in het verleden. Als deze u te binnen schieten moet u deze direct - als ware het onkruid - uitrukken en vergeten. Als u dit enige tijd hebt gedaan zult u merken dat deze negatieve mislukkingen niet meer in uw brein schieten.
Wat u telkens uitrukt verdwijnt. Begin uw werk opgewekt te doen en let er eens op hoeveel gemakkelijker dit gaat als u alle negatieve en remmende gedachten uit uw geest bant. Zie uw geest als een tuin waarin u jonge plantjes kweekt en het onkruid telkens weer moet verwijderen. Onkruid groeit altijd het snelst en vermenigvuldigt zich nog sneller. Het wordt steeds meer en verdringt de mooie planten. En de mooie planten zijn juist de positieve gedachten welke u vooruit brengen. Ga na vandaag voor uzelf vechten en verknoei geen tijd meer om tegen ander anderen te vechten. Ontdek hoeveel tijd u bespaart door woordenstrijd te voorkomen. Woordenstrijd is bijna altijd tijdverlies: mensen proberen te overtuigen die niet overtuigd willen worden. Wat u te doen hebt om vooruit te komen is vóór alles: uzelf verbeteren.
En dan komt succes vanzelf.