les 3
GEBRUIK DE AUTOMATISCHE MACHT

(ZELF)SUGGESTIE

De energiedriehoeken, die u natuurlijk op uw memobord achter de computer heeft geplakt, hebben u reeds geleerd, dat u de grootste en beste resultaten bereikt door gebruik te maken van uw onbewuste krachten.
Deze onbewuste (automatische) krachten komen uit uw onderbewustzijn en het is dus zaak uw onderbewustzijn tot partner in uw handelen te maken. Dit is een moeilijk en langdurig proces, maar zoals u weet: “de aanhouder wint!”.


We hebben al gezien hoe we onderbewustzijn kunnen beïnvloeden: door uzelf op ontspannen momenten (voor en na het eten, voor het slapen gaan en bij het ontwaken) “opdrachten” te geven. De eerste proef, het vroeg ontwaken, door tegen uzelf te zeggen: “zes uur wakker worden” heeft u al met succes afgesloten.

Positief denken en handelen

De volgende belangrijke opdracht aan uw onderbewustzijn is het uitbannen van negatieve gedachten. Verbied u zelf opmerkingen te maken in de trant van “dat kan niet” en “dat gaat niet” of “daar heb ik geen tijd voor” maar stelt u zichzelf de vraag “heb ik het al geprobeerd?” Het glas is voortaan nooit meer half leeg, maar half vol en de mensen uit uw omgeving sterven niet uit, maar u overleeft ze.


Nu zou het wel heel erg eenvoudig zijn om met behulp van opdrachten naar het onderbewustzijn alle mogelijke en onmogelijke dingen op te lossen. Neen, we moeten wel bedenken dat de opdrachten realiseerbaar moeten zijn. Er kan veel maar niet alles en het vergt veel wilskracht.

Een fakir geeft zijn onderbewustzijn opdracht de pijnprikkels niet te voelen en hij gaat zonder problemen op een spijkerbed liggen. Dit hoeft u natuurlijk niet direct te proberen, maar begin eens met een telefoonproef.
Veel mensen hebben moeite met het telefoneren in een drukke omgeving. Zij worden afgeleid en missen stukken van het gesprek.
U zegt nu tegen uzelf (u beïnvloedt uw onderbewustzijn): ik luister alleen naar het gesprokene door de telefoon. Dit lijkt eenvoudig maar u zult ontdekken, dat het een lange weg wordt.

Het gekke is misschien, dat u bij het lezen van een spannend boek in een drukke omgeving dit waarschijnlijk wel kunt. Wat er ook gebeurt, hoeveel kabaal er ook in uw omgeving is, u blijft onverstoorbaar doorlezen. Waarschijnlijk heeft u ooit in een (ver) verleden uw onderbewustzijn al eens de opdracht gegeven om geconcentreerd door te lezen en dat blijft steeds door werken.
Want besef wel, uw onderbewustzijn vergeet nimmer een opdracht.


Suggestie: Oftewel het doorgeven van opdrachten naar het onderbewustzijn.

Suggestie is het beïnvloeden van de wil of het opdringen van bepaalde gedachten of vaststellingen. Dit gebeurt door onze eigen wil. We kennen ook de hypnotische suggestie, waarbij het opdringen van bepaalde gedachten of vaststellingen van buiten af komt. Een heel bekende proef is hierbij het gezondheidsexperiment: Karel staat gezond op en heeft een temperatuur van 37 graden. Maar iedereen in zijn omgeving zegt tegen hem: “Karel, wat zie jij er slecht uit. Is er wat? Wat ben je bleek jongen” en nog meer van dat soort opmerkingen. Aan het einde van de dag ligt Karel, die gezond is opgestaan, door de suggestieve opmerkingen van zijn omgeving, zich ziek voelend in bed, alsof hij 39 graden koorts heeft. Deze “techniek” wordt in de gezondheidszorg wel eens in tegengestelde richting gebruikt: de dokter geeft de patiënt een “nep-pil”, een gekleurd pepermuntje, en roemt de medicinale werking van deze “pil”. Drie maal daags en u bent zo weer beter .... Een “placebo” noemen dokters dit met een duur woord.

Bovenstaande voorbeelden van zelfsuggestie zijn oud en al herhaaldelijk toegepast. Nu dan een voorbeeld van recentere datum. Op een clubavond ervaar ik persoonlijk en met mij een aantal leden deze enorme invloed van suggestie op het menselijk handelen.
Er verschijnt een, toen volslagen onbekende man, die ons voorhoudt dat wij gemakkelijk over een pad met brandende kolen kunnen lopen. Het enige dat wij moeten doen, is tijdens de wandeling over het vuur tegen onszelf zeggen: “ik voel geen vlammen”. Aanvankelijk durft niemand, maar wanneer er enige moedigen schoenen en sokken hebben uitgedaan, over het vuur zijn gelopen en na afloop zeggen dat zij niets gevoeld hebben van de vlammen, ben ik ook gegaan. En ook ik zeg tegen mijzelf dat ik niets voel van de vlammen en het is inderdaad zo! Nu begrijp ik ook, dat de fakir niets voelt van het spijkerbed, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. O ja, de naam van de toen onbekende man: Emile Ratelband ....


Nog een test: u neemt een stevige plank van ca. 30 cm breed; u legt deze tussen twee stoelen en gegarandeerd, dat u er probleemloos overheen loopt.

Maar leg diezelfde plank eens tussen de balkons van uw huis en dat van uw buren op 30 meter hoogte. Waarschijnlijk durft u het niet omdat uw onderbewustzijn angst predikt. Dit ziet u ook bij kinderen, die leren fietsen: ze rijden altijd recht op de lantaarnpaal af.

GOOI NEGATIEVE GEDACHTEN OVERBOORD

Onbewuste gedachten kunnen zowel positief als negatief zijn. Deze cursus Practische Psychologie leert u om de negatieve gedachten reeds bij het opkomen uit te roeien.
Negatieve gedachten zijn als onkruid in een tuin. Dit wordt altijd de baas over de mooie bloemen en planten. Aanvankelijk ziet u het verschil nog niet zo goed tussen opkomend bloemenzaad en onkruidzaadjes. Maar al spoedig is het verschil te zien en de goede tuinman wiedt het onkruid direct eruit.
Dit moet u ook doen met negatieve gedachten.


Gooi ze allemaal overboord, voordat zij de kop kunnen opsteken. Zeg dus nooit meer tegen uzelf: “dat kan ik niet” of “dat gaat niet“ of “ik ben een mislukkeling”.
Houd wel uw positieve gedachten levend, u moet ze laten groeien. Zeg op de bekende psychologische momenten tegen uzelf “IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN” en u zult succes uitstralen en succes behalen.
En wanneer u weer een succesje hebt bereikt, schrijf dan met hoofdletters in uw notitieschrift GELUKT. En van GELUKT is het woord GELUKKIG afgeleid. U bent pas GELUKKIG als voorgenomen plannen LUKKEN.


Wat u GELUKKIG kan maken, moet u trachten te bereiken. Voor de één zijn dat aardse bezittingen, voor een ander een schitterende carrière. Een gelukkig huwelijk of een vaste levensbeschouwing kan ook een wens zijn. Een goede gezondheid wordt ook wel genoemd in samenhang met een gezonde levenswijze. Kortom zoveel mensen, zoveel wensen.

De cursus Practische Psychologie houdt zich niet bezig met ingewikkelde theorieën, maar alleen met de praktijk van het dagelijks leven. Zij leert u om met een bepaalde hoeveelheid energie de beste resultaten te bereiken.
Maar dit alles vergt studie, veel studie zelfs en doorzettingsvermogen. U hebt de talenten, maar zij dienen wel ontwikkeld te worden.

Zie uzelf als een musicus, die (veel) talenten bezit en de top wil bereiken. Hij zal dus les moeten nemen en dagelijks vele uren moeten studeren en oefenen tot het moment dat hij de top van zijn kunnen heeft bereikt. En deze top zal hij zelf kritisch moeten vaststellen.

HOUDT ALTIJD REKENING MET DE WERKELIJKHEID

De cursus Practische Psychologie zal u leren, dat u het verst komt wanneer u rekening houdt met de werkelijkheid. Wanneer u helemaal geen muzikale talenten bezit, wens dan niet een carrière zoals André Rieu, wanneer uw salaris nauwelijks voldoende is voor een nieuwe fiets, wens dan geen Ferrari.
Maar ga ook niet mokken wanneer een wens te hoog gegrepen is, maar begin dan lager. Ook de aanschaf van een nieuwe fiets kan u gelukkig maken. En de volgende wens is een scooter en dan een kleine auto.

Succes is een ketting van kleine succesjes.

Veel voorbeelden en opgaven zijn wetenschappelijk niet te verklaren. Iedereen weet wat elektriciteit is maar 99% van de mensen weet niet hoe het “gemaakt” wordt. Dat vinden zij ook niet belangrijk: als de lamp maar gaat branden.

U bent in wakende toestand niet in staat om horizontaal te liggen, als uw lichaam slechts door uw hielen en hals wordt gesteund. U zou doorbuigen. Maar onder hypnose kan de hypnotiseur u gebieden te verstijven en te verstarren. Hij zou u kunnen opnemen en u met uw hielen en hals op de leuningen van twee stoelen kunnen leggen.

De hypnotiseur heeft uw onderbewustzijn beïnvloed en aangetoond dat u veel meer kunt met behulp van uw onderbewustzijn. De werking van het onderbewustzijn bij het telefoneren heeft u waarschijnlijk al geprobeerd, maar er zijn er nog vele. Als u gaat zoeken zult u ze ongetwijfeld vinden.
Nog één voorbeeld: als u ingespannen werkt, heeft u nergens anders meer aandacht voor. Uw onderbewustzijn heeft andere prikkels uitgeschakeld. U hoort de klok niet tikken, u hoort de kinderen in uw omgeving niet meer spelen en niet meer praten. U schrikt heel erg wanneer plotseling de telefoon hard gaat.
Maar wanneer u uw onderbewustzijn geen opdracht hebt gegeven om uw aandacht op uw werk te concentreren, dan hoort u de klok irritant tikken en u ergert zich wezenloos aan de luidruchtige kinderen.


Ook sportlieden maken gebruik van zelfhypnose: zij geven hun onderbewustzijn de opdracht om enthousiast te zijn.

Zo weten zij geestdrift op te zwepen om tot betere prestaties te komen. Probeer bovenstaande les komende week eens in de praktijk te brengen. Zoek eens enige onaangename werkjes waaraan u het land hebt, door zelfhypnose prettig te vinden. Noteer in uw werkschrift de resultaten.

Probeer eens door zelfhypnose van bepaalde (slechte) eetgewoonten af te komen. Er zijn vele mogelijkheden voor deze proef, maar probeer er slechts één tegelijk!

Gebruik voor de zelfhypnose de gevoelige momenten: vόór en na het slapen gaan, vóór en na het eten, “melk in de koffie is niet lekker” en na enkele weken zult u nooit meer melk in de koffie drinken! Vertel zonodig uw voornemens aan uw naaste omgeving om daardoor het onverhoopte falen als een persoonlijke nederlaag te gaan ervaren.
Begin met eenvoudige opdrachten, die niet kunnen mislukken. Daarmee bouwt u voorzichtig aan het imago van een succesvol mens.


Want u weet het: U BENT VOOR SUCCES GEBOREN!