Les 38
HET GEVOEL WINT HET ALTIJD VAN DE LOGICA

Gevoel en logica horen onafscheidelijk bij elkaar en toch … Wanneer er bijvoorbeeld in een schouwburg brand uitbreekt probeert iedereen in paniek de uitgang te bereiken. Alle logica wordt uitgebannen want de aanwezigen gaan volgens hun gevoel te werk. Maar ze bereiken het tegendeel: zij lopen elkaar onder de voet.
U bent door uw grootouders of ouders in uw kinderjaren verwend. Mogelijk verwent ook u uw kinderen. Volgens uw gevoel geeft u ze snoep, maar de logica geeft aan, dat zoetigheid slecht is voor de gezondheid.
Deze kennis zult u vaker in uw loopbaan tegenkomen en vaker ook moeten gebruiken. U kunt anderen beter overtuigen door hun gevoel te bespelen, dan met logische argumenten. Door het beïnvloeden van gevoelens kunt u veel sneller het gewenste effect bereiken. Toch is het merkwaardig, dat bij de opvoeding en de onderwijsinstellingen wel op de logica wordt gewezen maar het gevoel nauwelijks aan de orde komt.

HOE KUNT U DE GEVOELENS VAN ANDEREN ONTDEKKEN?

De meeste mensen geven hun gevoelens niet bloot. Zij verbergen ze. Het is een heimelijke wens van vrijwel iedereen om belangrijk gevonden te worden. Maar als u iemand dit op de man af vraagt, dan zegt hij in 99% van de gevallen NEEN. Toch zult u de grootste wensen van anderen te weten moeten zien komen. Dat gaat het beste door u telkens in te stellen op de wensen die u in les 35 hebt bestudeerd. U moet dus uw geestelijk radiotoestel op de geest van de ander af stemmen. De goede vertegenwoordiger, die haast aan iedereen verkoopt, doet dit altijd. Hij gaat rustig in zijn luie stoel zitten en haalt zich het beeld van zijn te bezoeken klant voor de geest. Hij kruipt als het ware in diens huid. Hij voelt wat de meest fundamentele gevoelens van de ander zijn. Kent hij die, dan zegt hij tegen zichzelf: “Nu weet ik het, ik moet die en die gevoelens van hem beïnvloeden om succes te hebben”. Velen vinden het erg moeilijk om achter de gedachten van anderen te komen. Toch is het veel eenvoudiger dan u denkt, als u maar bepaalde regels toepast. In de eerste plaats moet u in beelden denken en niet in woorden, omdat beelden veel meer indruk maken op uw onderbewustzijn en dus veel sneller worden begrepen. Het plan moet dus in uw geest als een film worden afgedraaid. Eigenlijk is het heel natuurlijk, dat beschaafde mensen veel meer op hun logica dan op hun gevoel vertrouwen. Zij denken dat zij hun gevoel niet nodig hebben omdat zij door kranten, radio en tijdschriften en andere wijze de gevoelens van anderen te weten kunnen komen. Dan lijkt het zo gemakkelijk om daaruit logische gevolgtrekkingen te maken. Als u wilt weten welk weer het morgen wordt kijk u even op uw telefoon naar de buienrader of luistert u naar de weersverwachtingen. Maar boeren en vissers kunnen vaak op hun gevoel met veel grotere nauwkeurigheid het weer voorspellen dan de beste meteorologen.
Een zelfde verschijnsel zien we ook in de dierenwereld.
Kijk naar de trekvogels die in het najaar vertrekken en in het voorjaar terugkomen, of de dieren die zich ingraven voor de winterslaap. Er is niet één deskundige die een aardbeving kan voorspellen, maar veel diersoorten worden een bepaalde tijd voor de beving onrustig en uit hun gedrag zou men kunnen opmaken, dat er “iets” staat te gebeuren. Hoe is dit mogelijk? Al het slagen, falen, gelukken en mislukken op deze wereld is een kwestie van gevoel. Wat is dat gevoel? Dat is het gebruik maken van krachten, die uit het onderbewustzijn voortkomen. Verwacht uw geest te falen, dan zal dit gebeuren; verwacht uw geest te slagen, dan zult u slagen.


 WAT BEVINDT ZICH IN UW ONDERBEWUSTZIJN?
Het is van het allergrootste belang te weten wat er in uw onderbewustzijn leeft, wat u het liefste heeft en wat u het meeste vreest. Ban alle vrees uit! Er is voor de mens, die werkelijk positieve gedachten heeft, niets te vrezen. Wilt u een voorbeeld dat even vreemd als waar is? Napoleon was er voor honderd procent van overtuigd dat hij niet in de strijd zou sneuvelen. Dit gegeven was zo in zijn onderbewustzijn gegrift dat hij de grootste gevaren trotseerde. Hij zat altijd op een wit paard dat van heinde en verre gezien kon worden. Dikwijls stond hij op een heuvel, vlak bij het strijdtoneel; de soldaten en kanonniers konden hem gemakkelijk onderscheiden. De kogels suisden om hem heen maar hij werd nimmer geraakt. Dit alles wordt door sommigen als een buitengewoon toeval toegeschreven. Maar ook in de eerste en tweede wereldoorlog hebben psychologen verschillende studies gemaakt, waaruit blijkt dat tal van soldaten hun voorgevoelens precies zagen verwezenlijkt. Die voorgevoelens werden vaak in brieven aan familieleden vastgelegd en bleken dikwijls, zelfs op dag en uur nauwkeurig uit te komen.


UW ONDERBEWUSTZIJN GEEFT WEINIG OM LOGICA
Indien u nu het een of ander vreest en dit lang genoeg doet gaat die vrees zich in uw onderbewust huisvesten en dan gebeurt het ook. Vreemd is nu, dat dergelijke dingen onbewust gaan, dus eigenlijk geheel vanzelf. Er zijn talloze mensen die geloven dat zij onder een ongelukkig gesternte zijn geboren. Zij beleven de ene mislukking na de andere en accepteren dat met fatalisme en leggen zich neer bij het feit, dat het hen nu eenmaal altijd tegen loopt. Maar de mensen die de psychologie bestudeerden begrijpen dat plannen en wensen worden verwezenlijkt als de geestelijke deining maar groot genoeg is. Laat dit ook voor u gelden. Stel u in op positieve kansen en geluk en laat in uw geest geen negatieve gedachten en gevoelens toe. Dan ineens komen de successen. In het begin zijn ze klein, maar langzaam groeien ze tot steeds grotere successen, die als het ware vanzelf ontstaan. Kijk eens naar de mensen op hoge posities. Hebben zij eigenschappen of kennis die u niet hebt?
Ook u kunt deze kennis en eigenschappen verwerven, maar dat gaat niet vanzelf en zal grote inspanning en moeite kosten. Bestudeer eens de levensgeschiedenis van de grote leiders. Velen kwamen uit straatarme gezinnen en hadden geen kruiwagens. Edison was niet alleen arm maar ook nog doof. Maar dank zij zijn geloof in eigen kunnen en zijn positieve gevoelens, die hij op anderen kon overbrengen, brandt nu ’s avonds de verlichting. Laten we reëel zijn: niet iedereen kan een toppositie bereiken. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Maar binnen een bepaalde marge gaat het wel weer op. Dit geldt niet alleen voor uw lichaam maar ook voor uw geest. Sommige mensen bereiken meer successen dan anderen en verdienen veel meer geld dan anderen. Dit komt omdat zij met hun onderbewustzijn, dus met psychologische krachten werken, die anderen niet weten te gebruiken.

DOE WAT UW GEVOEL U INGEEFT                                      
Er is een zekere moed voor nodig om te doen wat uw gevoel u ingeeft. Wilt u eens proberen om een positieve ingeving onmiddellijk te gehoorzamen, mits deze ingeving niet in botsing komt met uw werkzaamheden of met andere voornemens. Dit lijkt in strijd met de eerdere stelling dat u een plan moet maken en volgens dat plan moet handelen. Dat klopt, maar zelfs in de meeste plannen is plek om op psychologische momenten ideeën of inspiratie op te doen. Schakel uw bewuste gedachten uit en stel uw beeld/ontvangtoestel in uw hersenen open en stel uzelf de vraag: “Wat wordt mij van buiten opgedrongen?”
Laat u niet van de wijs brengen en ga door op uw weg naar succes. Natuurlijk zult u een keer falen, wanneer u gehoor geeft aan een impulsieve gedachte en zal uw omgeving smalend roepen: “Eerst gedaan en dan gedacht, heeft menigeen verdriet gebracht”. Dit wordt altijd gezegd door lieden die van falen een gewoonte hebben gemaakt en dolblij zijn wanneer er bij een ander ook eens iets mis gaat.


MET ENTHOUSIASME SUCCES AFDWINGEN
Doe onaangename werkjes met een opgewekt gezicht. Zing, fluit of neurie. Daardoor kunt u enthousiasme opwekken. Denk aan de jonge moeder die haar baby verschoont; vrijwel altijd doet zij dit met een lach.
Nu de andere zijde van de medaille: Er zijn onderwijzers die geen orde kunnen houden. De reden hiervan is dat zij hun werk doen met doffe ogen en zonder bezieling. Terwijl die bezieling, dat enthousiasme, juist de manier is om overwicht en aanzien bij de leerlingen te scheppen. U moet uzelf dus tot enthousiasme opzwepen. U moet zich opwinden. U moet als het ware tegen uw onderbewustzijn zeggen hoe goed, hoe prettig, het werkje eigenlijk is. Tot zover zien we enthousiasme in de positieve zin van het woord, maar enthousiasme wordt ook gekweekt in het negatieve. Hebt u zich wel eens gerealiseerd dat vele verslavingen ook uit enthousiasme voortkomen? Niemand vindt de eerste sigaret lekker, maar men wordt enthousiast gemaakt en er wordt u het (onware) verhaal verteld dat u van roken kalm wordt.
Nog een (negatief ) voorbeeld: geen enkel kind houdt op jonge leeftijd van bier, wijn, cognac of jenever. Men heeft deze drankjes leren drinken door er enthousiasme voor te kweken. Vaker wordt bij kinderen het enthousiasme afgeremd door opmerkingen als: “je kunt niet altijd je zin krijgen” of “nog even je tijd afwachten”.
Het hangt van de mate van enthousiasme af in hoeverre dit afgezwakt kan worden; bij sommigen direct, anderen laten zich minder snel uit het veld slaan.

KWEEK ENTHOUSIASME VOOR UW PLANNEN
U wilt succes bereiken en dat kunt u slechts met enthousiasme. Wat is uw plan? Wat is uw doelstelling? Wat is uw ene en enkele idee dat onweerstaanbaar wordt zodra u met enthousiasme naar verwezenlijking streeft?
Als jongeren een leider kiezen gaan zij meestal niet stemmen, maar zij voelen aan welke persoon de grootste leiderskwaliteiten bezit. Dit is de man die de sterkste persoonlijkheid heeft en de man die de allergrootste gedachtedeining of (met andere woorden) het allergrootste enthousiasme weet op te wekken.


MENSEN OVERHALEN DOOR ENTHOUSIASME
Dagelijks zijn mensen bezig anderen over te halen tot ideeën die zij zelf voorstaan. Ze zijn bezig hun ideeën te “verkopen”. Alles wat u doet is eigenlijk een strijd voeren, waarbij u altijd wenst te winnen. U wenst meer te verdienen, een betere baan, meer invloed of meer zeggenschap. Dit wordt u zelden of nooit “zomaar” in de schoot geworpen. U zult ervoor moeten strijden, hard strijden zelfs, om te krijgen waarop u uw zinnen hebt gezet. Wie krijgt nu zijn zin in deze wereld? Let maar op, altijd degene die het grootste enthousiasme bezit. Probeer de volgende keer, wanneer het idee van een ander niet helemaal evenwijdig loopt met het uwe, uw volledige enthousiasme erachter te zetten. Geef uiting aan uw enthousiasme. Ga er niet slap bij zitten, spreek niet met omfloerste stem en doffe ogen. Laat energie uit uw houding stralen: laat zien dat er fut in u zit en laat merken wat u wenst. Dan zult u inderdaad dat bereiken wat u wenst. Een van de beste proeven die u kunt nemen om het succes af te dwingen is iets bij de kop te nemen wat werkelijk moeilijk is. Er is vast wel iets, wat u graag zou willen doen, maar waarvoor u nog niet de moed heeft kunnen opwekken. Zoek nu iets uit wat werkelijk moeilijk lijkt; iets waarvan u voelt dat u er eigenlijk nog niet toe in staat bent. Neem de koe nu eens echt bij de horens; zet op papier welke voordelen het u biedt als u het uitgestippelde plan tot een succesvol einde weet te brengen. Kijk nu niet alleen naar de materiële voordelen, maar ook naar de geestelijke. Het slagen zal uw zelfvertrouwen versterken. Bedenk bij elke poging dat de aanhouder wint. Tegenslag kan ook stimulerend werken. Laat uw enthousiasme nimmer verslappen. Denk aan niets anders dan aan het welslagen van het plan. U wilt overwinnen en daardoor beleeft u de vreugde die enthousiasme aan ieders leven geeft. Wees ook enthousiast!
Wees zo enthousiast dat u het niet voelt als uw vijanden of uw tegenstanders u in figuurlijke zin bijten. Echt enthousiasme maakt u ongevoelig voor heel veel dingen, voor dingen die u geestelijk pijn zouden kunnen doen als u niet het vurige verlangen had uw doel te bereiken.

WAT TE DOEN ALS U FAALT
U zult merken, dat u zo nu en dan in uw plannen faalt. Wat is de oorzaak daarvan? Was u minder sterk dan de ander? Neen! Was u minder knap dan de ander? Neen? Had u minder financiële middelen dan de ander? Ook dat is nimmer een oorzaak. De enige oorzaak is een tekort aan enthousiasme. De ander wist een grotere geestelijke deining teweeg te brengen dan u! Dan bekoelt uw enthousiasme en u zult uw pogingen staken en zich onderwerpen aan het enthousiasme van de ander.
Het is nu zaak om met een zeker ritme uw enthousiasme weer op te porren tot het een veel grotere gloeihitte krijgt, dan nu het geval is. Als u faalt, bent u tekort geschoten in uw enthousiasme. Het mislukken is altijd een gevolg van het tekort aan enthousiasme. De enige reden voor het feit dat enthousiaste mensen in vrijwel alles zoveel gemakkelijker slagen dan anderen, is uitsluitend enthousiasme en natuurlijkheid.


GELOOF IN UW EIGEN SUCCES
Wees er zelf van overtuigd, dat u alles net zo goed, of bijna zo goed of misschien wel beter, kunt als geen ander. U kunt meer dan u zelf gelooft. U kunt echter alleen dat, wat u zich kunt indenken als een mogelijkheid. Sommige mensen beweren dat er nu geen mogelijkheden meer zijn en dat alle kansen door vorige generaties uitgeput zijn en dat het vroeger gemakkelijker was om te slagen. Complete onzin natuurlijk. Nog nooit zijn er zoveel veranderingen in de wereld geweest als vandaag de dag. Maar u bent voor succes geboren! U grijpt de kansen die voorbij komen en de resultaten zullen spoedig zichtbaar zijn.