Les 39
DENK GROOT

U weet inmiddels dat alleen datgene te verwezenlijken is waarin u werkelijk gelooft. De vraag is nu: “hoe kunt u het geloof in eigen kunnen versterken?” In de eerste plaats door goed over uzelf te denken en de overtuiging te hebben dat u voor het succes bent geboren. Maar ook, in de tweede plaats, door groot te durven denken en uw onderbewustzijn voor te bereiden op grotere daden dan u eigenlijk van plan bent.
Het merkwaardige is nu dat de uitvoering van “grotere” plannen meestal veel gemakkelijker gaat dan kleine. Door groot te denken kunt u dan de sluimerende reus in u wakker roepen die u tot grote daden kan brengen.

Maak vandaag nu eens een lijst van dingen die u prettig vindt en waarvoor u enthousiast kunt worden. Bekijk dat lijstje nu eens rustig en stel de prioriteiten vast. Zoek eens contact met een zesjarige. Ga eens met zo’n kind praten en ontdek wat er in zijn brein leeft. Vraag hem naar zijn wensen en hij zal ongetwijfeld een groot huis en een grote auto noemen. Deze zesjarige heeft dus al geleerd om “groot” te denken. Schakel nu uw onderbewustzijn in. Moedig deze aan om groot te denken. Probeer een held te zoeken om u daarmee te identificeren. Dit kan een wetenschapper zijn of een geslaagde zakenman. Hoe zijn zij zo ver gekomen? Veelal door groot te denken en hun fantasie om te zetten in activiteiten.

AAN ALLE ACTIE MOET DENKEN VOORAF GAAN
Stel: u heeft de 10 miljoen in de Lotto gewonnen. Wat gaat u daarmee doen? Schrijf de plannen eens op papier. Hoe vaak had u deze plannen al eerder, maar zette u de uitvoering niet door. Meestal had u er de middelen niet voor, maar vaak ook was de menselijke luiheid de oorzaak. Stop nu met het tredmolenwerk, het werk dat u gisteren deed, maar ook vorige week, vorige maand en vorig jaar en ga aan de slag. Kom in opstand tegen de aangeboren luiheid. Zeker, het is gemakkelijk, maar het is ook dodelijk voor uw carrière. De natuur kent geen stilstand maar alleen maar groei en afsterven. U staat in het volle leven en u groeit zolang uw hersens groeien en zolang deze in staat zijn scheppend te denken. Op het moment, dat dit is afgelopen gaat het bergafwaarts met u. Van groot belang is dus dat u scheppend blijft denken.

HET UITWERKEN VAN DE FANTASIE
De plannen om de 10 miljoen te gaan besteden liggen klaar. De volgende stap is nu uw fantasie te prikkelen, het stellen van prioriteiten om uit te vinden wat u werkelijk wilt. En wanneer u een week lang dagelijks een dergelijk lijstje maakt is het zeer waarschijnlijk dat de prioriteiten dagelijks veranderen (want die zeilboot bijvoorbeeld, is toch eigenlijk niet zo’n goed idee).
Zet uw plannen of ideeën op papier, maak schetsjes. Denk in beelden zodat het plan voor u gaat leven. Probeer in extase te komen en ban alle negatieve gedachten uit uw brein. Luchtkastelen bouwen wordt vaak als een dwaasheid gezien en het is natuurlijk een dwaasheid voor negatieve personen. Maar in elk luchtkasteel zitten reële kamers waaruit u een positieve steun kunt putten. En dus bouwt u een luchtkasteel op, het is alleen de vraag op welk tijdstip u dat doet. Wanneer u hartje winter in een koude kamer met ijskoude voeten uw fantasie de vrije loop laat, zal het duidelijk zijn, dat de negatieve gedachten alle kans krijgen. Zorg dan maar eerst dat u warme voeten krijgt, voor dat u verder gaat denken”. Precies hetzelfde gebeurt wanneer u honger hebt of vermoeid bent. Uw lichaam zal naar voedsel of rust verlangen en het denken zal u dan zwaar vallen.

HOUD REDEVOERINGEN TEGEN UZELF
Om echter voet bij stuk te houden, en om uw gedachten niet te laten afdwalen, is het nuttig om redevoeringen tegen uzelf te houden. Houd deze hardop zodat ze ook via uw oor in uw geest en in uw onderbewustzijn kunnen doordringen. Als u dat een paar keer tegen uzelf hebt gedaan, is het goed om deze redevoeringen ook tegen anderen te houden. Leg uw gedachten bloot aan mensen in uw omgeving, mensen waarvan u weet dat ze ook vooruitstrevend zijn en een positieve instelling hebben. Vertel uw plannen niet aan negatieve personen, want zij zullen de tegenstrijdige gedachten in uw geest brengen, waardoor de twijfel een kans krijgt.

STEL U OPEN VOOR INSPIRATIES
Als u groot wilt denken, dan moet u niet alleen u zelf tot dit groter denken inspireren maar u moet zich ook bloot stellen aan de inspiraties van anderen. Lees de levensbeschrijvingen van grote mannen en vrouwen. Spreek met mensen voor wie u een grote bewondering voelt. Onderschat ook niet de inspiratie, die er van de man op de vrouw en van de vrouw op de man uitgaat. Zeker, er zijn uitzonderingen die deze regel bevestigen.
Leonardo da Vinci was de grootste en veelzijdigste artiest en geleerde die de wereld ooit heeft voortgebracht, maar hij haatte vrouwen! Maar over het algemeen is het tegendeel het geval. Vrijwel alle grote mannen en vrouwen, die tot topprestaties zijn gekomen en scheppende gedachten hadden, hebben de noodzakelijkheid van de inspiratie door het andere geslacht gevoeld. Het gevolg van deze stelling is dat iedereen er eigenlijk naar snakt door anderen te worden geïnspireerd, vooral wanneer zij merken dat anderen in harmonie met hun grote plannen willen meedenken. Dat is de basis van vele vriendschappen: inspireer uw vrienden en kennissen door met sympathie naar hun ontboezemingen te luisteren en, indien mogelijk, door hen aan te sporen. Het geïnspireerde leven is altijd een mooi leven en tegelijk een gelukkig en succesvol bestaan. Daarom moet u anderen aanmoedigen om groot te denken. Zij zullen u er dankbaar voor zijn, maar u zult er zelf ook door gesterkt worden.

LEEF IN HARMONIE IN EEN HUWELIJK
De meeste mensen brengen het grootste gedeelte van hun leven als gehuwden door. Het is een ideale combinatie. Als er van beiden inspiratie uitgaat, als zij elkaar bewonderen, en als zij steeds meer om elkaar gaan geven. Maar in een goed huwelijk, waarin twee mensen in harmonie denken, kunnen zelfs de niet uitgesproken woorden tot harmonieuze gedachten leiden.

ALTIJD GROOT
Het doet er niet toe, welke positie of welk inkomen u op dit moment hebt. Misschien bent u wel werkloos. Dit moet u er niet van weerhouden om groot te blijven denken. Veel werkloze mensen verkeren in de negatieve spiraal van hun bestaan. Zij schrijven tientallen sollicitatiebrieven met in hun achterhoofd de gedachte: “dit zal ook wel weer niets worden”. Overeenkomstig de psychologische wet “U KRIJGT WAT U VERWACHT” gebeurt dit dan ook vrijwel altijd en valt de zoveelste afwijzing in de bus. Maar u, u kunt de hele wereld aan. U bezit grootse en groeiende gedachten. Steek deze niet onder stoelen of banken. Laat anderen weten wat uw plannen zijn. Maar keer u af van mensen met sombere en negatieve gedachten. Vermijd hen die falen, vermijd ook falende gedachten. Zij vormen een blokkade op uw weg naar succes. Sluit u aan bij de succesvolle mensen die ogenschijnlijk door het geluk worden achtervolgd. Zij hebben positieve en scheppende gedachten en in de omgang met hen worden diezelfde gedachten bij u versterkt. Pomp iedere dag uw onderbewustzijn vol met positieve gedachten. Verwijder de negatieve! Weinig schoolkennis? Werkt uw uiterlijk niet mee? Hebt u weinig geld? Hebt u het minder dan een ander? Lach er om! Met een enthousiasme en een positieve instelling kunt u al uw tekortkomingen overwinnen. Enthousiasme kunt u echter alleen opwekken als u werkelijk groot kunt denken en ook de werkelijke overtuiging bezit dat u voor succes bent geboren. Daarom moet u het zinnetje “DENK ALTIJD GROOT” op de bekende psychologische momenten tegen uw onderbewustzijn zeggen. En dan is succes vanzelfsprekend.