Les 40
OVERWIN

Het leven is een strijd waarin u alleen kunt overwinnen als u zich voor 100% geeft en vecht om uw doel te bereiken. U moet overwinnen! U moet telkens kleine overwinninkjes behalen om tot de grote overwinning te komen. U zult merken dat u vertrouwd raakt met overwinningen en dat veel dingen gemakkelijker gaan dan was voorzien. Het is al vaker gezegd: de mens is van nature lui. Daarom heeft hij zijn hersenen opdracht gegeven om machines te ontwikkelen die het werken gemakkelijk maken. Daardoor ontstond de vooruitgang. Het wiel werd uitgevonden. Waar de strijd om het bestaan het hardst was werd ook het meeste nagedacht en daardoor kwam uiteindelijk de grootste welvaart. Draai het om en u begrijpt dat, wanneer u welvaart wenst, er ook strijd nodig is.

WAT IS STRIJD
Strijd is eigenlijk niets anders dan het overwinnen van moeilijkheden. Ga ze dus niet uit de weg, maar zoek ze liever op. Zoek naar het moeilijke om welvarend te worden en ook om als overwinnaar uit de strijd te komen. Zoek de strijd op als de prijs groot genoeg is en het doel edel. Zo’n strijd maakt u sterker. Ontwijkt u de strijd, dan verzwakt u. ACTIE moet uw wachtwoord zijn! U weet inmiddels dat in een actie de pijn van de strijd niet wordt gevoeld. Dit geldt niet alleen voor lichamelijke pijn, maar ook voor de geestelijke. En het bestrijden van moeilijkheden zal u zeker af en toe geestelijk pijn doen. Let er niet op; ga door met uw actie en u zult zich de pijn niet eens meer herinneren na het behalen van de overwinning. U moet uzelf voor de strijd gereed maken. U moet de moeilijkheden tegemoet treden en ze overwinnen. Pas in die strijd leeft u voor de volle 100%. In de opwinding van het gevecht werkt alles mee om tot de gewenste overwinning te komen. Hier bent u weer terug bij één van de eerste lessen waarin is gesteld dat een enkele wens nagenoeg altijd wordt verwezenlijkt. Bij een strijd delft dikwijls één het onderspit. En wie zal dat zijn? Wordt het de man die de moeilijkheden steeds ontwijkt, die niet wilt of durft te vechten, die de strijd liever aan anderen overlaat of de strijd zelfs ontwijkt en op de vlucht slaat? Als u wilt overwinnen, zult u moeten trainen voor de overwinning en u zult de moeilijkheden met open vizier tegemoet treden.

WAT ZIJN UW MOEILIJKHEDEN?
Iedereen heeft moeilijkheden, meestal zelfs bij dozijnen. Maar (her)ken ze wel. Daarom is het een goed idee om een lijst van al uw moeilijkheden te maken. Doe daar gerust een paar dagen over: ieder moment, wanneer u weer tegen een (denkbeeldige) moeilijkheid aanloopt, schrijft u deze direct op. U wilt gelukkig zijn. Dat is een wens. Maar waarom bent u niet gelukkig? Welke moeilijkheden houden het geluk, waarop u recht heeft, tegen? Natuurlijk wenst u succes.
Hebt u dat nog niet, schrijf dan de moeilijkheid op die dat succes tegenhoudt. U wilt iets kopen maar u heeft er het geld niet voor. Dat is een moeilijkheid: zoek een oplossing!
Maar ook u bent geschapen om alles te hebben wat u wenst. Waarom een ander wel en u niet? De vaak denkbeeldige strijd met uw geestelijke tegenstander lijkt bijna altijd erger dan deze in werkelijkheid is. Want als u eerlijk voor uzelf bent dan zal blijken dat een stukje aangeboren luiheid, en ook soms angst, al een negatieve invloed op uw handelwijze zal hebben. Zoek op uw lijstje uw grootste moeilijkheid op. Overwin die en de rest zal gemakkelijk gaan. Doe het moeilijkste het eerst. Stel het niet uit tot het laatst, het maakt uw wil onzeker. Doe net als in een persoonlijk gevecht tegen vijanden. Pak eerst de grootste en sterkste en bedenk dat slimheid het nog steeds wint van kracht. Het is altijd goed om na te gaan wie overwint en wie faalt. Kijk om u heen. Hoe werkt de persoon die overal succes mee heeft? Gaat hij door waar anderen de moed verliezen? Natuurlijk is dat allemaal het geval. De overwinnaar is altijd een doorzetter, weet niet van ophouden en als iets tegenzit, probeert hij het op een geheel andere wijze. Hoe krijgt hij dit bewonderenswaardige doorzettingsvermogen? Simpelweg door het kweken van enthousiasme. Door het hebben van een absoluut vertrouwen in zichzelf. Door zich steeds moed in te spreken en in gedachten steeds te roepen: “IK WIL WINNEN” of “IK ZAL WINNEN”.


ZOEK STEUN
De doorsnee mens heeft steun nodig om iets tot een goed einde te brengen. Deze steun komt altijd van mensen, die hem na staan. Familieleden en trouwe vrienden. Voor een man is het een geweldige steun, indien zijn echtgenote een onwrikbaar geloof in hem of zijn daden heeft.
Deze geestelijke steun kan worden uitgebreid met de steun van de eigen kinderen, of nog verder door de harmoniërende gedachten van personeel.

Om dus tot grote daden te kunnen komen, heeft u het vertrouwen van anderen nodig. Dit vertrouwen moet u verdienen. Om een leider te worden heeft u geestelijke steun nodig. Het is de enige manier om niet te verslappen in uw leiderskwaliteiten. Uw onderbewustzijn gaat aan u twijfelen en dat zal de eerste stap op weg naar het falen zijn. Uw onderbewustzijn zoekt steun bij uw omgeving, bij familie, vrienden en kennissen. Uw onderbewustzijn snakt naar populariteit. Daarom is het zo noodzakelijk de geestelijke steun van anderen te zoeken.

STEL EEN EIGEN DOEL
Maar hoe kunt u de steun van uw omgeving verkrijgen als u zelf geen doel in uw leven hebt, als u geen strijd voert, of als u niet probeert het van een ander te winnen? Kijk naar een internationale voetbalwedstrijd waarbij de spelers door hun legioen worden aangemoedigd. U hebt strijd nodig. Er moet een groot doel in uw leven zijn, voordat anderen zich voor u interesseren.
Daarom is het van zo ontzettend groot belang, dat u een doel voor ogen neemt, een groot doel, een doel dat waard is om voor te vechten. Maar hoe weten de mensen, dat u ergens voor strijdt als u zichzelf daaroverniet uitspreekt? Denkt u nu echt dat zij kunnen raden wat u in uw schild voert? Vertel dus uw plannen, leg ze bloot op een enthousiaste wijze, die niet alleen doet gloeien maar die ook aanstekelijk is voor anderen. Neem tijd om volgelingen te winnen voor uw idee. En met de steun van derden zult u sneller tot successen komen. Wanneer u een goed plan hebt, moet u ervoor zorgen, dat u volgelingen voor uw plan kweekt. U moet contacten onderhouden met hen die u in uw geest als uw medewerkers hebt uitgekozen. U kunt geen vriendschappen onderhouden met mensen die u nooit spreekt of met wie u geen contacten onderhoudt. Het beste is in zo’n geval om u in woorden uit te drukken, dus met iemand spreken. Uw enthousiasme straalt dan niet alleen uit uw woorden, maar ook uit uw blik, uw houding en uw gebaren. Er zijn mensen die beweren dat van bedaardheid de grootste kracht uitgaat. Geloof er niets van! Een koe met haar glazige ogen is bedaard. Zij trekt zich er niets van aan als haar baas boos wordt. Dit in volledige tegenstelling tot een vurige hond, die met zijn baas meeleeft, enthousiast wordt als hij uit mag en zichtbaar treurt wanneer zijn baas hem een standje geeft. Een hond leeft, een koe bestaat. U moet leven, voor de volle 100%. Kijk dus niet naar de lodderige ogen van de koe, maar naar een hond die kwispelstaart als zijn baas naar hem kijkt, die keft en blaft van plezier als hij mee mag gaan wandelen. Een normaal mens heeft geen koeiennatuur maar staat veel dichter bij de hond. Imiteer dus de hond door ook voor 100% te leven door vriendelijk te zijn en ook door vriendelijkheid te verwachten.
Er zijn veel dingen die de mens van een hond kan leren. Wat een trouw gaat er niet uit van een hond, wanneer hij eenmaal vriendschap met een mens heeft gesloten. De hond staat klaar om zijn vriend te verdedigen en volgt zijn baas door dik en dun.

Houdt altijd voor ogen: u kunt alleen een strijd winnen wanneer u in uzelf gelooft.

OVERWIN UW TWIJFELS
Toen u als baby op deze wereld kwam wist u precies wat u wilde. Als er iets niet naar uw zin gebeurde, zette u een keel op. Die tijd van zekerheid duurde echter maar heel kort. Na enkele weken of maanden begon u te twijfelen of u uw eigen zin zou doorzetten of dat u die van uw moeder zou volgen. Toen uw moeder had ingesteld dat u slechts elke drie uur melk kreeg begon u te twijfelen of het wel zinvol was om een keel op te zetten. De melk kwam toch niet eerder. Na een paar jaar begon u nog vaak te huilen, schreeuwen soms, wanneer u iets waarop u uw zinnen had gezet, toch niet kreeg. Maar in de loop der tijd werd u steeds wijzer en u ontdekte dat u niet alles kreeg wat u wenste. Daarom trad de twijfel toe. Onbewust vroeg u zich vaak af: “Zou ik wel krijsen, want misschien krijg ik het toch niet gedaan.” Dit alles is heel natuurlijk en ook heel normaal voor gewone dingen. Er zijn verwende kinderen die de maan willen hebben en natuurlijk krijgen ze hun zin niet.
Twijfel is een negatief iets. Daarom zal een kind bijna zeker een onvoldoende krijgen wanneer het op twee gedachten hinkt en denkt dat het de lessen toch wel niet voldoende zal kennen. Het kind twijfelt aan zichzelf.
De twijfelziekte heerst algemeen en wordt hoe langer hoe erger. Waarom? Omdat de twijfel vaak verkeerd wordt geïntoneerd. Veel ouders moedigen hun kroost niet aan met (“dat kun je best”) maar zaaien twijfel door (“dat kun je toch niet”).
Vaak wordt deze aangeprate twijfel de oorzaak van het latere falen.
Ook hierbij geldt weer de gouden regel “U KRIJGT WAT U VERWACHT”.