Les 44
UW WILSKRACHT IS UW GROOTSTE VIJAND
Het woord “willen” heeft twee betekenissen. Als u tegen iemand zegt: “Dat wil ik graag voor je doen”, dan heeft dit woord “willen” een gehele andere betekenis dan wanneer u zegt: “Ik wil slagen”.

Verder in deze les zal met het woord “willen” het intensive “willen” worden bedoeld. Momenteel is roken in de verdomhoek terecht gekomen. Jarenlang werd aan roken een status gegeven van: “ als je niet rookt, hoor je er gewoon niet bij”. Er werd zelfs gesproken over een bepaalde rust die uit ging van roken “Blijf kalm, rook Dr. Dushkind”, was een reclame uiting. “Het is geen man, die niet roken kan” was ook een bekend zin die in veel huiskamers voorkwam. Nadat door onderzoeken bewezen is dat roken funest is voor de gezondheid en dat longkanker een gevolg kan zijn, willen vele mensen stoppen met roken. De wil is er, maar het zwakke vlees is er ook nog steeds. Op tientallen manieren wordt geprobeerd van het roken af te komen. De meeste pogingen gaan via de wilskracht, maar het faalpercentage hierbij is groot. De vraag is nu, hoe komt dat? Wanneer jarenlang het onderbewustzijn te horen heeft gekregen dat roken goed is, zal het niet van de een op andere dag accepteren dat het nu ineens slecht is. Toch is het zo, dat, wil men van het roken afkomen, het onderbewustzijn er absoluut van overtuigd moet zijn dat het ook werkelijk zo is. Door de slogan “roken is dodelijk” tot in den treuren te herhalen zal het onderbewustzijn het uiteindelijk van u aannemen. De weg om van de sigaret, sigaar of pijp af te komen, staat open.

Om het standpunt “uw wilskracht is uw grootste vijand” nog meer te verduidelijken, het volgende: iedere keer alwanneer u zegt “ik wil”, hebt u tegelijkertijd onbewust de gedachte dat uw plan zal mislukken. Of, anders gezegd er zit altijd iets in dat een verzet tegen het denkbeeld van een mislukking oproept. Een voorbeeld: iedere huwelijksband die gesloten wordt, wordt bevestigd met de woorden “Ja, ik wil”. Ook hier is het verzet tegen het denkbeeld van mislukking aanwezig, maar wanneer 2 mensen al enkele jaren samen hun gedachtegolven op elkaar hebben afgestemd is hun onderbewustzijn dusdanig geïnstrueerd dat de faalkans redelijk klein is. Misschien is de aanhef van deze les een beetje cru neergezet. Want ook al is de goede wil in het onderbewustzijn sterk aanwezig, er zal af en toe toch ook wel wat wilskracht nodig zijn om negatieve gedachten recht te zetten.

 Laat het onderbewustzijn voor u werken
Uw onderbewustzijn rust nooit. Als u niet leert positiever te zijn, wordt het negatief en blijft negatief. Maar uit zichzelf verandert het nooit. Het voornemen alleen “ik wil slagen” is daarbij onvoldoende. Bekijk nog eens de driehoeken uit les 2. Daarin hebt u geleerd dat u met behulp van uw onderbewustzijn veel meer kunt bereiken dan met uw bewuste energie welke veel meer kracht kost en veel minder resultaat oplevert. Uw onderbewuste krachten eisen praktisch geen energie maar bieden veel resultaten. U zult dus dag en nacht uw onderbewustzijn moeten leren gebruiken.

Wilskracht en leeftijd
Hoe jonger de mensen zijn, des te meer zij in wilskracht geloven. Jonge mensen beschikken over meer energie die zij in de wilskracht steken. In uw babytijd en in uw jeugd heeft u veel wilskracht gebruikt omdat u nog niet had geleerd om uw onderbewustzijn in te schakelen. U als volwassene gebruikt uw energie vaak verkeerd, sterker nog, u verkwist energie wanneer u deze gebruikt voor wilskracht. Mensen die hun energie gebruiken voor wilskracht, branden hun levenskaars aan twee einden. Door een buitengewoon energieverbruik kunnen zij met wilskracht wel een tijdelijk succes boeken, maar dat duurt nooit lang. Wilskracht roept als het ware negatieve gedachten in uw onderbewustzijn op. Deze kracht verkwist veel energie. Waarom zou u dan uw wilskracht nog verder gebruiken? Natuurlijk, kunt u niet zonder een vorm van wilskracht. Wanneer u tot een bepaalde handeling wilt overgaan, geeft u een commando aan uw wil om deze handeling uit te voeren, want zonder dat zou er niet eens een begin worden gemaakt. U moet uw wilskracht zien als een lucifer om een geestelijk vuur te ontsteken. Of als een vonk, die een ontploffing te weeg brengt, of als een bougie, die een benzinemengsel laat ontploffen.

UW WIL VAN VIJAND TOT VRIEND MAKEN          
De mens heeft de gave om al zijn krachten tot zijn voordeel te gebruiken. Bedenk wel dat uw meeste krachten u zowel schade als voordeel kunnen opleveren. Succesvolle mensen brengen deze krachten echter in goede banen. Vuur kan men als vriend of als vijand beschouwen. De Engelsman Isaac Newton ontdekte dat vuur onder een ketel met water in staat was een machine aan te drijven. Het vuur, dat daarvoor een vijand was, is daarna een vriend geworden in de vorm van aandrijftechniek. Een beteugelde kracht is dus een vriend. Zo ook met wilskracht: zij kan een vijand zijn, maar ook een vriend.

WILSKRACHT EN INTUÏTIE ZIJN TEGENSTANDERS
U gebruikt uw intuïtie veel meer dan u denkt. Als u met een probleem wordt geconfronteerd zegt u dikwijls tegen uw omgeving “stil even, laat mij even nadenken”. Maar u denkt helemaal niet na, u brengt uzelf in een psychologisch moment, misschien door even uw ogen te sluiten. U vraagt de anderen om even stil te zijn, dit alles om uw psychologisch moment niet te verstoren. Dan ineens krijgt u een ingeving voor de oplossing van het probleem. Deze oplossing is niet door uw wilskracht, maar door uw intuïtie tot stand gekomen. U hebt vast en zeker zulke momenten wel eens meegemaakt. Als u daaraan terug denkt zal het u opvallen hoe snel u in een dergelijke toestand kunt denken. Het merkwaardige van uw onderbewustzijn is dat alles veel sneller kan dan de logica. Het is dus verstandig om van deze kennis gebruik te maken. Maar uw intuïtie is alleen maar betrouwbaar wanneer u los bent van alle beslommeringen van het leven.

Uw intuïtie werkt alleen maar bij concentratie op één enkel onderwerp en wanneer u andere dingen van u laat afglijden. Wie loopt, struikelt wel eens. Wie op zijn intuïtie vertrouwt, merkt ook wel eens dat hij bedrogen uitkomt. Maar als u een keer struikelt, zegt u dan tegen u zelf: “nu loop ik nooit meer?” Welnee, u staat op en gaat verder.
Zo ook met intuïtie. Heel vaak lukken de eerste proeven niet direct. Ook een baby loopt niet in één keer de kamer rond, maar het houdt ook vol. De baby gelooft door middel van zijn onderbewustzijn op zijn toekomstig succes. Het is heel goed mogelijk dat u faalt bij uw eerste pogingen en bij uw eerste proeven met uw intuïtie en u zult mogelijk schade en pijn ondervinden. Maar dit mag nooit een reden zijn om te stellen dat u niet van uw intuïtie kunt profiteren. Kijk naar de succesvolle mensen. Waardoor hebben zij hun successen bereikt? Waren zij knapper of wisten zij zoveel meer dan anderen? Bij nadere analyse zult u ontdekken dat zij hun succes voor 90% aan hun intuïtie te danken hebben. Maar zij zijn er ook door vallen en opstaan gekomen; zij hebben doorgezet tot hun doel bereikt was.


SUCCES HEEFT NIETS MET WILSKRACHT TE MAKEN

Er wordt vaak gezegd dat iemand zijn succes door zijn wilskracht heeft behaald. Geloof er niets van. Alles wat wilskracht kan doen is een impuls geven aan de verbeeldingskracht waarmee dan, via het wonderlijke onderbewustzijn, het succes wordt veroverd. Succes en wilskracht zijn in werkelijkheid vijanden van elkaar. Want door het opwekken van wilskracht komen automatisch negatieve krachten naar boven. En dit is iets wat u, ten koste van alles, moet voorkomen. U moet zich enthousiast maken voor wat u wilt bereiken en dat gaat het beste wanneer u in beelden de juiste voorstelling van maakt. Kijk om u heen en u zult vele mensen zien die veel dingen intens wensen maar ze nooit weten te verwezenlijken. Dit komt omdat zij, behalve hun intense wil, er altijd weer gelijktijdig negatieve gedachten op na houden die uit hun onderbewustzijn voortkomen. En negatieve gedachten betekenen altijd geestelijke tegenwerking. U bent vermoeid en u wilt dolgraag slapen. Maar uw intense wil om te slapen worden overheerst door vele negatieve gedachten die door uw hoofd spelen. Daardoor blijft u, ondanks uw intense wil om te slapen en ondanks vermoeidheid, nog urenlang wakker liggen.

HET VANZELF LEVEN
Veel dingen in het leven doet u als het ware al vanzelf. Als het goed is, valt u vanzelf in slaap, u fietst naar uw werk en trapt volkomen automatisch. Bij het autorijden schakelt u automatisch met de versnellingspook; u eet vaak volkomen automatisch zonder erbij na te denken, enz. enz. Dit gaat allemaal vanzelf, zoals de weg naar succes ook vanzelf gaat. Mits u de positieve gedachten daarbij laat overheersen en de negatieve uitbant. Want negatieve gedachten zijn uw grootste vijanden op de weg naar het succes.

 MET UW ONDERBEWUSTZIJN ONTHOUDEN
Gebeurtenissen onthouden gaat de één veel gemakkelijker af dan een ander. Dit geldt eveneens voor het onthouden van lessen, van jaartallen en zgn. rijtjes. Vrijwel iedereen van vijftien jaar en ouder reageert bij het horen van het jaartal 1492 spontaan: “Columbus ontdekt Amerika”. En zo zijn er nog duizenden voorbeelden te vinden van dingen die mensen in hun jeugd hebben gehoord, gezien of meegemaakt. Van deze zullen zij zich vele jaren later nog de bijzonderheden kunnen herinneren. De verklaring is voor u, die deze cursus heeft gevolgd, vrij simpel. Feiten en gebeurtenissen, die in het onderbewustzijn worden opgeslagen, blijven tot op hoge leeftijd beschikbaar. Voorwaarde daarbij is wel dat u het feit of gebeurtenis dusdanig belangrijk acht dat het ook wordt opgeslagen. Een baby, die over een drempel valt en zich pijn doet, zal dit opslaan en daarom zal het geen tweede keer gebeuren. Maar als u als volwassene over die zelfde drempel struikelt, vindt u dat zulk een kleinigheid, dat u de gebeurtenis onmiddellijk vergeet.

Kleine kinderen kunnen vaak veel meer onthouden dan volwassenen. Zij hebben nog veel ongebruikte ruimte in hun hoofd.
U kunt het vergelijken met een huisje dat alleen op de hei staat; het huisje valt op omdat er geen andere huisjes omheen staan. Daarom valt het op en maakt indruk op de geest. Dit zou niet gebeuren als het huis in Amsterdam zou staan. Hiervan kunt u één ding leren. Als u iets wenst te onthouden moet u het zien als iets alleenstaands, zoals het huisje op de heide.

MAAK DINGEN, DIE U WENST TE ONTHOUDEN, GEWICHTIG
Een tobber blaast alle moeilijkheden op tot ze hem haast onoverkomelijk voorkomen en hij ze niet meer uit zijn gedachten kan zetten. Dit zelfde kunt u ook doen met kleinigheden die u wenst te onthouden. Blaas ze op, vergroot ze in uw geest en vooral: ga er allerlei dingen omheen bedenken.
Beeld u even de gedachtegang van een tobber in: een tobber die om één of andere reden werkloos is geworden. In plaats van positief te denken en te zeggen: ”dat is niets, ik ben voor succes geboren en zal dus wel weer heel snel een andere, waarschijnlijke betere betrekking veroveren”, ziet hij de toekomst somber in en denkt: “als ik niet snel een andere baan krijg moet ik mijn spaarpot aanspreken en als die op is zal ik van de steun moeten leven”. Onbewust vergroot hij zijn moeilijkheden daarmee en hij kan de gedachte daaraan niet kwijtraken. Hij denkt volkomen negatief, waardoor alle positieve gedachten worden verdrongen. En wat veel erger is, hij onthoudt alle negatieve dingen. U, die voor het succes geboren bent, denkt daar anders over. U maakt korte metten met de negatieve gedachten en gaat over tot: Scheppend Denken.


Indien u successen wenst te behalen moet u voor alles tijd uittrekken voor scheppend denken. Scheppend denken is een veredelde vorm van fantaseren. Kijk naar kleine kinderen. Zij hebben nog zoveel ruimte in hun denkmagazijn dat zij de meest wilde plannen kunnen maken.
Meisjes fantaseren met poppen over hun toekomstig moederschap en jongens dromen van een grote sportcarrière. Nadien spat de fantasie vaak weer uiteen, maar op latere leeftijd blijkt dat er van de fantasieën vaak vele dingen in het onderbewust zijn blijven hangen.

NAMEN ONTHOUDEN
Veel mensen hebben problemen met het onthouden van namen van mensen aan wie ze zijn voorgesteld. Probeer in de eerste plaats de naam van uw gesprekspartner voor de tweede maal te horen, door te zeggen: ”Sorry ik heb uw naam niet goed verstaan” en hij zal zonder probleem zijn naam nog een keer zeggen. Als u dan zelf zijn naam ook nog een keer goed uitspreekt, is de naam een paar maal via uw oren in uw geest doorgedrongen. U probeert dan zijn naam door middel van een ezelsbruggetje aan iets te verbinden. “Mijn naam is Van de Berg” en op dat moment denkt u aan een u bekende berg. Bij het afscheid ziet u bij de man ook de berg en u zegt enthousiast: “Goedemiddag mijnheer Van de Berg, het was mij een genoegen om met u kennis te maken!” Zeker weten, dat u een “vriend” heeft gemaakt.
Bij het voorstellen bij een kennismaking zijn mogelijkheden om de naam te herhalen: “Hoor ik wel  wel of niet een “n” bij Van de(n) Berg?” Zo kunt u zelf met uw eigen fantasie nog wel veel voorbeelden vinden.