Les 46
KEUZES MAKEN EN BESLISSINGEN NEMEN

Uw leven bestaat uit een aaneenschakeling van keuzes maken en beslissingen nemen. Het begint al bij het opstaan: welk overhemd, broek, trui doe ik aan; dan bij het ontbijt: neem ik koffie of thee, wit of bruin brood enz. u gaat naar uw werk met auto fiets of trein en bij uw werk staat u wee voor de ene keus na de andere. Na thuiskomst weer keuzes voor de avond: gaat u sporten of TV kijken en naar welk programma. Dan weer de keus hoe laat gaat u naar bed. Kortom het houdt niet op.

Al deze keuzes zijn simpel en bijna altijd zonder gevolgen. Moeilijker wordt het wanneer u moeilijke beslissingen moet nemen met vergaande gevolgen.

In les 41 zijn we uitvoerig ingegaan op de “twijfelziekte”. We weten nu dat we die ziekte moeten zoeken bij mensen die zelfvertrouwen missen. Het is deze groep die besluiteloos is en steeds meent advies te moeten inwinnen, alvorens een plan tot uitvoer te kunnen brengen. Niets is echter minder waar. Een echte leider laat zijn plan niet afhangen van adviezen die hij links of rechts krijgt. Neen, hij werkt op eigen gevoel en intuïtie. Trouwens met het inwinnen van adviezen maakt u het zich zelf veel moeilijker. Moet u te werk gaan volgens het advies van Meneer A, of is dat van Meneer B, C of D beter? Moet u het advies van iemand die gestudeerd heeft volgen, of is het advies van een praktijkgericht persoon beter. Er is slechts één advies: handel als een echte leider en vertrouw op uw eigen gedachten. Denk goed na over het plan en breng het dan in praktijk.

 WEES POSITIEF EN BLIJF POSITIEF
U zult inmiddels wel gemerkt hebben dat deze cursus eigenlijk steeds weer op hetzelfde terugkomt. U moet positief zijn; u moet uw doel voor ogen houden en niet op twee gedachten hinken doch slechts geestdrift opbrengen voor één ding. De man met de enkelvoudige gedachte is onoverwinnelijk. U zult merken dat, zodra u één enkele wens hebt, bijna alles verder vanzelf gaat. U zult dan geen adviezen vragen, want u hebt de af te leggen weg al duidelijk uitgestippeld. Laat u zich dan niet van uw doel afbrengen door ongevraagde adviezen van anderen, maar volg uw eigen weg. Zodra u zich duidelijk genoeg in uw geest hebt voorgesteld wat uw doel zal zijn, is het heel gemakkelijk om de weg er naar toe uit te zetten. Doe dat, en vooral zwart op wit. Maak plannen en werk ze op papier uit voordat u begint ze te verwezenlijken.

Een architect bouwt geen huizen voor dat hij alle tekeningen tot in detail heeft gemaakt en niet te vergeten zijn berekeningen van kosten/baten en de tijdspannen klaar heeft. Alleen dan is het mogelijk om succes te verwerven.

 

UW GEEST IS GEMAKKELIJK TE VERBETEREN
De Chinezen waren zonder twijfel de hardste werkers ter wereld. Zij ploeteren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Bovendien zijn zij van nature zuinig en zullen niets van enige waarde weggooien. Toch waren de Chinezen de armste bewoners van onze aardbol. Waarom toch? Omdat zij de negatieve gedachten in hun geest niet verbeteren en daarom op hetzelfde peil blijven staan. Tot het moment dat ook zij het leven van een positiever kant gingen bekijken en er naar gingen handelen.
De westerling bouwt zijn succes op feiten. Dit betekent dus dat u in actie moet komen en dat u doet wat u moet doen. Kijk om u heen en u zult ontdekken dat van de honderd mensen in uw omgeving er slechts twee werkelijk succes hebben. De achtennegentig anderen hebben wel eens een tijdelijk succesje, maar moeten toch niet als succesvol worden beschouwd. Zij volbrengen niet wat zij verlangen. Zij hebben nog tal van wensen die onvervuld blijven omdat zij de geheimen van het geld verdienen niet hebben kunnen ontdekken. Van elke honderd jongelui trachten er maar drie of vier hun geest te verbeteren door praktische boeken over hun vak te lezen.
En van die drie of vier vallen er dan weer twee af, die het boek wel lezen maar de tips, die in de boeken staan, niet toepassen. Ook in deze cursus staan nuttige wenken en het is aan u om deze echt toe te passen.

 
In een gezond lichaam huist een gezonde geest
Dit is een “waarheid” die al bij de oude Grieken bekend was. Maar toch wordt hier door jonge mensen vaak te weinig aandacht aan besteed. Zij eten ongezond, roken en drinken te veel, nemen te weinig rust, sporten te weinig of helemaal niet en ga zo maar door. En wanneer dan de nood aan de man komt willen zij de opgelopen achterstand inhalen. Zij vergen dan teveel van hun hart, hun longen en hun spieren, die deze overmatige inspanningen niet kunnen verwerken. Daarmee verzwakken zij hun geest en hun persoonlijkheid. Maar het is toch de persoonlijkheid die 85% van iemands succes veroorzaakt. Houdt dus uw gezondheid planmatig op schema.

 
BEREID U VOOR OP UW SUCCES
Het volgende is een feit: het is veel gemakkelijker om succes te behalen dan om te falen. U vraagt zich af waarom dan zo weinig mensen succes hebben? Het antwoord is eenvoudig: de meeste mensen komen niet uit zichzelf tot actie en willen zich slechts door anderen laten leiden. Zij zijn er tevreden mee een klein tandradertje in de het raderwerk van de maatschappij te blijven. Maar bedenk wel dat het de actieve mensen zijn die het raderwerk in beweging brengen. En volgens onderzoeken is dit slechts 10%.Via een simpel voorbeeld kunt u zien welke enorme vooruitgang er door de menselijke geest is gekomen.

Eerst liepen de mensen van A naar B. Uitvinders hebben toen een fiets geconstrueerd waarmee de mens zich sneller kon verplaatsen. Omdat het echter niet snel genoeg ging bedachten diezelfde uitvinders een motorfiets. Dit kostte zelfs geen enkele lichamelijke energie en het ging ook weer sneller. Het vervolg hierop was de auto en daarna ontstond het vliegverkeer.

 OOK UW GEEST KAN WONDEREN VERRICHTEN
Weet u wat het mooie van uw geest is? Dit kunt u het best ontdekken wanneer u uw geest met uw eigen lichaam vergelijkt. Als u een goede trainer in dienst neemt kunt u misschien bereiken dat u 50% harder kunt lopen. Maar met uw geest kunt u gemakkelijk vele malen meer bereiken: u kunt uw inkomen verdubbelen, een betere positie veroveren en uw vriendenkring uitbreiden. Het bijzondere van uw geest is bovendien dat deze zo gemakkelijk is te trainen. U hebt geen trainingbaan nodig, geen ingewikkelde hulpmachines en u hebt er zelfs geen trainer bij nodig. U dient slechts te gebruik maken van uw Psychologische Momenten waarmee u buitengewone vorderingen kunt maken.

Wat voor werk u ook doet, steeds speelt uw geest een grote rol. Degenen die succes hebben, laten hun geest een extra grote rol spelen. Weet wel dat u in de wereld niet beoordeeld wordt naar uw arbeid maar naar de resultaten daarvan.

Dat is wat u voor ogen moet houden! Zijn de resultaten goed, dan wordt er maar al te vaak van “geluk”, soms zelfs van “stom geluk” gesproken. Maar slechts zelden speelt het geluk echt een rol.
Mensen, die hun psychologische momenten gebruiken om scheppend te denken, behalen die successen. Gebruik een kwartier per dag voor scheppend denken en u zult zien dat uw werk sneller en efficiënter verloopt.


ANDREW CARNEGIE
Eén van de grootste successen in de wereld behaalde de staalkoning Andrew Carnegie, die in Den Haag het Vredespaleis liet bouwen. Andrew was in zijn hele leven slechts een paar jaar op school geweest en groeide op in bittere armoede. Hij had minder parate kennis dan al zijn leeftijdgenoten. Toch verdiende hij met zijn staalfabrieken miljoenen dollars. Wat was nu de oorzaak van Carnegie’s grote succes? Hoewel hij nog nooit van psychologie had gehoord, kwam hij onbewust met deze wetten in aanraking. Hij leerde zichzelf om zijn gedachten met die van zijn klanten en personeel zodanig te laten harmoniëren dat hij allerlei dingen kon doen die voor de hand lagen maar die door anderen (zijn concurrenten) niet werden gezien. In een psychologisch moment voor scheppende gedachten vroeg hij zich af: “Als de anderen en ik nu bijna dezelfde prijs voor staal berekenen, wie krijgt dan de voorkeur bij het vergeven van de order?” Zijn concurrenten hadden hierover nog nooit nagedacht. Zij probeerden slechts hun staal alsmaar goedkoper aan te bieden. Carnegie dacht wel na en zijn antwoord was: als de koper mij het aardigst vindt zal hij mij de levering gunnen bij gelijke prijzen en gelijke omstandigheden. Dus trok Carnegie er op uit en in plaats op zijn kantoor te zitten, ging hij als grote baas zijn klanten opzoeken en maakte zichzelf bemind.

Een voorbeeld hoe hij zijn orders binnenhaalde: in de opbouw van een goed spoorwegnet kampten de spoorwegen altijd met problemen van bruggen over ravijnen en water. Aanvankelijk waren deze van hout, met alle gevaren van dien. Carnegie, de staalleverancier, stichtte de American Bridge Co. die de spoorwegen kant en klare stalen bruggen aanbood. Om tot zulke ideeën te komen had Carnegie werkelijk geen schoolontwikkeling nodig. Bij zijn concurrenten zaten veel koppen met hoge opleidingen in de directie. Deze knappe mensen zochten hun heil in bezuinigingen in de fabricage in plaats van hun geest open te stellen voor nieuwe ideeën.


CREATIEF DENKEN.
Vaker is in deze lessen gememoreerd dat creativiteit niet alleen uit het brein van “gestudeerde koppen” komt. Met een klein voorbeeld laten we u zien dat creativiteit uit alle gelederen van de bevolking kan komen. Na WO 1 ontstond in Duitsland een groot tekort aan gas en de regering riep de bevolking op om er zuinig mee om te gaan. Ingenieurs werden ingeschakeld om ideeën te bedenken ter voorkoming van een gastekort.

Een erg goed idee kwam echter niet uit de geleerde hoek maar van een eenvoudige werkman die zijn gezond verstand gebruikte. Het viel deze man op dat zijn vrouw het gas onder het reeds kokende water niet direct uitdeed en dat het daardoor soms minutenlang bleef doorkoken. Deze verkwisting bracht de simpele man op het idee om de vrijkomende stoom van het kokende water via een fluitje van zijn zoontje te laten leiden. Dit veroorzaakte een snerpend geluid en daardoor snelde zijn vrouw naar het gas om het uit te draaien. De fluitketel wordt nu nog steeds in vele huishoudens van de wereld gebruikt.