Les 48
MET UW ONDERBEWUSTZIJN ONTHOUDEN

Gebeurtenissen onthouden gaat de één veel gemakkelijker af, dan een ander. Dit geldt eveneens voor het onthouden van lessen, van jaartallen en zgn. rijtjes. Vrijwel iedereen van vijftien jaar en ouder reageert bij horen van het jaartal 1600 spontaan: “Slag bij Nieuwpoort”.
En zo zijn er nog duizenden voorbeelden te vinden van dingen, die mensen in hun jeugd hebben gehoord, gezien of meegemaakt. Van deze zullen zij zich vele jaren later nog de bijzonderheden kunnen herinneren.
De verklaring is voor u, die inmiddels 47 lessen Toegepaste Psychologie hebt gevolgd, vrij simpel. Feiten en gebeurtenissen, die in het onderbewustzijn worden opgeslagen, blijven tot op hoge leeftijd beschikbaar.


Voorwaarde daarbij is wel natuurlijk, dat u het feit of gebeurtenis voldoende belangrijk acht, dat het ook wordt opgeslagen. Een baby, die over een drempel valt en zich pijn doet, zal dit opslaan en daarom zal het geen tweede keer gebeuren. Maar als u als volwassene over die zelfde drempel struikelt, dan vindt u dat zulk een kleinigheid, dat u de gebeurtenis onmiddellijk vergeet. Dat is verstandig want daardoor spaart u ruimte in uw hersenen.

Kleine kinderen kunnen vaak veel meer onthouden dan volwassenen. Zij hebben nog veel ongebruikte ruimte in hun hoofd. U kunt het vergelijken met een huisje dat alleen op de hei staat; het huisje valt op omdat er geen andere huisjes omheen staan. Daarom valt het op en maakt indruk op de geest. Dit zou niet gebeuren, als het huis in Amsterdam zou staan.

Hiervan kunt u één ding leren. Als u iets wenst te onthouden, dan moet u het zien als iets alleenstaands, zoals het huisje op de heide.


MAAK DINGEN, DIE U WENST TE ONTHOUDEN  GEWICHTIG.


Een tobber blaast alle moeilijkheden op tot ze hem haast onoverkomelijk voorkomen en hij ze niet meer uit zijn gedachten kan zetten. Dit kunt u ook doen met kleinigheden, die u wenst te onthouden. Blaas ze op, vergroot ze in uw geest en vooral ga er allerlei dingen omheen bedenken.
Beeld u even de gedachtegang van een tobber in, een tobber die om één of andere reden werkloos is geworden. In plaats van positief te denken en te zeggen: ”dat is niets, ik ben voor succes geboren en zal dus wel weer heel snel een andere, waarschijnlijke betere betrekking veroveren”, ziet hij de toekomst somber in en denkt: “als ik niet snel een andere baan krijg, moet ik mijn spaarpot aanspreken en als die op is, dan zal ik van de steun moeten leven”.
Onbewust vergroot hij zijn moeilijkheden daarmee en hij kan de gedachte daaraan niet kwijtraken. Hij denkt volkomen negatief waardoor alle positieve gedachten worden verdrongen. En wat veel erger is, hij onthoudt alle negatieve dingen.SCHEPPEND DENKEN


Indien u successen wenst te behalen, dan moet u voor alles tijd uitrekken voor scheppend denken. Scheppend denken is een veredelde vorm van fantaseren. Kijk naar kleine kinderen. Zij hebben nog zoveel ruimte in hun denkmagazijn, dat zij de meest wilde plannen kunnen maken. Meisjes fantaseren met poppen over hun toekomstig moederschap en jongens dromen van een grote sportcarrière. Nadien spat de fantasie vaak weer uiteen, maar op latere leeftijd blijkt, dat er van de fantasieën vaak vele dingen in het onderbewust zijn blijven hangen.

GEBRUIK EZELSBRUGGETJES

Maak nu bij elke herinnering een verhaaltje, hoe gekker en dwazer het verhaaltje is, des te gemakkelijker het wordt de afbeelding terug te halen. Dit worden dikwijls “ezelsbruggetjes” genoemd.
Zoek daarbij dwaze combinaties. Geen kind uit de zesde klas zal de kaart van Duitsland kunnen tekenen, maar wel die van Italië. Waarom? Zij hebben bij de aardrijkskundeles over Italië van de meester gehoord, dat dit land op een laars lijkt. En ook al heeft Italië niets met een laars van doen, door het ezelsbruggetje wordt het wel onthouden. Zo kunt u zelf de meest dwaze combinaties bedenken.


Nog een belangrijk punt: van de dingen, die u wenst te onthouden, moet u altijd de prettige en zonnige kant opzoeken. Daarbij mag u gerust uw fantasie weer gebruiken. Een afspraak met de tandarts wordt in zijn algemeenheid niet als een pretje beschouwd. Probeer deze afspraak nu positief te zien door te stellen, dat u door de halfjaarlijkse controle veel toekomstige pijn voorkomt. Dan zal de afspraak ook gemakkelijker te onthouden zijn.
Sommigen dingen worden als onaangenaam ervaren en daarom vaak weggestopt en in een aantal gevallen is dat zelfs goed.UW GEHEUGEN GOED GEBRUIKEN


De domste mensen ter wereld weten vaak een zeer groot aantal telefoonnummers uit hun hoofd of ze kennen een groot aantal verjaardagen van familie en vrienden.
Maar succesvolle mensen kennen deze data meestal niet uit het hoofd; zij benutten een telefoonklapper en een verjaardagskalender op het toilet. De moderne mens heeft alles opgeslagen in zijn mobieltje en met een druk op een toets produceert iede gewenste gegens. De ruimte in hun geest is daarmee dus niet belast en kunnen zij hun geestelijke energie voor andere meer zinvollere dingen benutten. Alle semi-belangrijke dingen kunt u in notitieboekjes schrijven. Dit is bovendien een onfeilbare methode.


Wat moet u nu wel in uw geest opslaan? Dit zal altijd een keus moeten zijn. U kunt onmogelijk alles noteren en alles opslaan. U zult u dus door uw intuïtie moeten laten leiden, welke belangrijke gegevens u in uw onderbewustzijn wilt opslaan en welke u in een notitieboekje wilt noteren.
Maar u kunt ook onmogelijk alles opschrijven. Het is uw intuïtie, die bepaalt, wat belangrijk en niet belangrijk is.
De man die het spoorboekje uit zijn hoofd gaat leren, verkwist zijn tijd. Hij heeft zijn tijd voor zinvolle scheppende en opbouwende gedachten verknoeid aan het van buiten leren van allerlei domme cijfertjes. Maar een slimme man ontdekt hoe hij iets in het spoorboekje of op internet kan opzoeken.
Dit laatste is van groot belang; weten waar je allerlei gegevens kunt vinden.CIJFERS – WOORDEN – BEDOELINGEN


Proeven hebben aangetoond dat het menselijke geheugen het minst geschikt is voor het onthouden van cijfers of letters. Het instampen daarvan kost vele malen meer energie dan het onthouden van woorden. Het woord “Amsterdam”  telt negen letters en is veel gemakkelijker te onthouden dan 278.352.185, een getal van negen cijfers.
Maar nog veel gemakkelijker dan woorden onthouden is het om de bedoelingen te onthouden. Als iemand bij u komt om geld te lenen, zult u een week later de details van het gesprek vergeten zijn (u hebt ze niet opgeslagen) maar de bedoeling van het gesprek weet u nog precies: hij wilde geld lenen, maar u heeft het verzoek afgewezen met het verhaal dat u met de banken heeft
afgesproken om geen geld uit te lenen om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen.


Ook voor het bestuderen van lessen en/of cursussen geldt dezelfde regel. Het is niet de bedoeling, dat u elke les van buiten leert, maar dat u zich continu afvraagt wat de bedoeling van de les is.
Zoek de kern op van wat wordt gezegd of van wat u wenst. Kernen zijn bijna altijd bedoelingen en die zijn het gemakkelijkst te onthouden. Hoe meer kernen of bedoelingen u weet, des te sneller u tot succes zult komen.


NOGMAALS: SCHAKEL UW ONDERBEWUSTZIJN IN


U weet inmiddels, dat is gebleken dat het onderbewustzijn onder hypnose alles onthoudt. Alleen is het jammer, dat uw onderbewustzijn niet in staat is om deze kennis op het juiste moment terug te geven. Daarop moeten we dus iets vinden.

Deze combinaties zijn onuitwisbaar in uw onderbewustzijn gegrift. Au hoort bij pijn, een traan bij verdriet en een lach bij plezier.
Maar dit geldt ook voor woordcombinaties. Zegt iemand: “Vroom” dan zult u daarbij prompt “Dreesmann” produceren. Reclamemakers proberen alsmaar middels advertenties een combinatie in uw onderbewustzijn vast te zetten.


Bedoelingen worden het gemakkelijkst onthouden. Laat dus steeds de bedoelingen op uw geest inwerken en u zult merken, dat uw onderbewustzijn ze opneemt.
Maar u zult de bedoeling wel goed moeten hebben overdacht en daarna voet bij stuk houden. Dus niet van het ene moment op het andere de bedoeling veranderen.
Probeer de bedoelingen in beelden te zien, desnoods met behulp van tekeningen. Bedenk dat uw onderbewustzijn een buitengewoon opmerkingsvermogen heeft voor beelden.
Het duidelijkste voorbeeld is wel het onthouden van gezichten, die zich als een beeld in uw onderbewustzijn hebben vastgezet. U kent mogelijk honderden mensen, sommige kennen wel duizenden, die allemaal een ander gezicht hebben: ogenschijnlijk zijn ze gelijk: iedereen heeft ogen, oren, een mond en een neus. Sommigen hebben haar, anderen niet. Maar een combinatie van factoren maakt iedereen anders en uw onderbewustzijn herkent die verschillen!
In kleine dorpsgemeenschappen blijkt dat iedereen iedereen kent, ondanks de verschillen in uiterlijk.DOE IETS MET PLEZIER EN HET GAAT VANZELF


Hebt u ooit over dit merkwaardige geheugen van uw onderbewustzijn nagedacht?
Is het eigenlijk niet volstrekt onbegrijpelijk dat uw onderbewustzijn in staat is om de gelaatstrekken van duizenden mensen te onthouden en wel zodanig, dat ze herkenbaar voor u zijn.
Waarom kunt u al die gelaatstrekken onthouden? Niet omdat u tegen uw onderbewustzijn heeft gezegd: “onthoud die gezichten”. Neen, u bewaarde de gelaatsuitdrukkingen en ook dikwijls de bijbehorende namen, omdat u het plezierig vond om deze (aardige) mensen in uw geest vast te leggen.
Wilt u dit nu ook eens proberen met dingen die u om één of andere reden wenst te onthouden? Ga uzelf suggereren dat het prettig is om dit of dat te weten en u zult tot uw verbazing ontdekken, dat u dit zonder enige moeite kunt onthouden.
Daarbij is het van het grootste belang dat u in beelden denkt. Het onthouden van telefoonnummers is dikwijls moeilijk, maar er zijn mensen die de getallen een beeld, een voorstelling geven. Een 2 is een zwaan, een 7 is een kruk, een 1 is een stok, een vijf is een wijf. Dan kan het gemakkelijker zijn om getallen te onthouden: een wijf op een kruk raapte een stok op om een negen te slaan.


Dit verhaaltje lijkt misschien buitengewoon ingewikkeld. Dat komt, omdat u niet gewend bent om cijfers in beelden te denken, maar met enig oefenen zult u snel resultaten merken.

Noot van de bewerker: als echte francofiel ken ik vrijwel alle nummers van de franse departementen. Ik besef nu plotseling, dat ik al vele jaren Nederlandse autonummers onthoud met behulp van deze departementen (Vaucluse-Nord = 84-59; Landes-Parijs Centrum is 40-75, Somme-Loire Ocean = 80-44 en vele combinaties meer) en dit is volstrekt onbewust gebeurd.

Ban alle ballast uit uw geest, dus alle overbodige informatie die uw scheppend denkend blokkeren. Slechts één zinnetje moet de boventoon voeren:

                           IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN!