Les 49
PAS OP VOOR ADVIEZEN

Het is een bekend verschijnsel dat mensen die eeuwig met zichzelf in tweestrijd zijn, de meeste adviezen van hun omgeving krijgen. Zij lijden aan de twijfelziekte, maar die wordt nimmer door adviezen weggenomen. Een advies is veel meer een uitvloeisel van de twijfel.
Een echte leider leidt, maar gaat niet bij anderen advies vragen.


Een kleine proef: u bedenkt een fictief probleem; voor de oplossing gaat u te rade bij een aantal al dan niet deskundigen. Tot uw stomme verbazing zult u ervaren, dat al deze “deskundigen” een volstrekt andere oplossing voor het probleem aandragen.
U krijgt er dus nu een probleem bij: welk advies moet u opvolgen?


In eerste instantie zult u dat advies moeten opvolgen, waarvoor u zelf geestdriftig wordt en er bij zorgvuldig nadenken geen fouten in vindt. Bekijk het advies van alle kanten en laat u niet door vooroordelen beïnvloeden.
Iedereen neemt veel te graag aan dat iemand voor wie hij bewondering voelt vanwege zijn scherpe oordeel, dat deze man over deskundigheid op elk gebied zal beschikken.


Dan is er nog iets, waaraan u zeker aandacht moet schenken. Zeden en gewoonten veranderen steeds sneller. Als die veranderen in de goede richting, noemen we dit vooruitgang. Gaat het naar uw mening in de verkeerde richting, dan spreekt u van achteruitgang.
Maar zeden en gewoonten lopen niet alleen per land uiteen, maar ook in eigen land kunnen zij tijdens een mensenleven sterk wisselen. En op welk moment komt dan het (ongevraagde) advies?ADVIEZEN KOSTEN VEEL TIJD


Een oud gezegde luidt: “Met wikken en wegen wordt de meeste tijd versleten”. Dit is weer zo’n eeuwenoude waarheid. Waarom is dit zo juist? U bent vatbaar voor adviezen en dat betekent dat u nog geen vast doel hebt uitgekozen, wat wil zeggen dat u nog steeds twijfelt of u iets zal doen of zal laten.
U kunt veel twijfels voorkomen door een vast plan te maken voor het doel dat u wenst te verwezenlijken. Als u dit plan goed hebt overwogen, laat u dan niet afleiden door negatieve adviezen. Ruk het negatieve advies zo vlug mogelijk met wortel en tak uit uw geest; het kost slechts energie.
Dit is de methode van succesvolle mensen en die moet u ook leren toepassen.
Dan bereikt u het succes, waarvoor u bent geboren.


Kijk in uw eigen verleden: vele anderen hebben getracht u met hun adviezen te beïnvloeden. U hebt vast en zeker ook wel dingen gedaan, waarvoor u niet geestdriftig was, maar die u deed omdat anderen u hadden geadviseerd. “Huwelijksadviezen” zijn zelden geslaagd.
Er zijn ook veel adviezen die het ene oor in en het andere weer uit gaan: “zou je niet aan je huiswerk beginnen?” of “zou je niet een andere broek aandoen?” of “zou je niet naar bed gaan?” en zo hoort u er iedere dag nog wel een aantal.
Ook scholen geven de kinderen de gehele dag adviezen, maar ze zijn nog niet zover, dat zij de kinderen werkelijke leidereigenschappen kunnen bijbrengen. De meeste scholen eisen slechts stipte gehoorzaamheid en parate kennis.


Indien u na rijp beraad hebt uitgemaakt dat u het één of ander wilt gaan doen en u hebt de stellige overtuiging dat alles goed is, dan behoeft u zich niets aan te trekken van wat de rest van de wereld daarvan zegt. Maar dit is helaas slechts een theorie.

Stel, u hebt uzelf overtuigd en bent na rijp beraad tot de conclusie gekomen, dat u een andere betrekking wenst. U raakt dan weliswaar de zekerheden van een ambtenaar kwijt: (pensioen, ontslagbescherming) maar de andere baan geeft u veel meer mogelijkheden tot ontplooiing en carrièrekansen. Maar uw omgeving raadt u deze stap af (weg zijn de zekerheden). Nu ontstaat een strijd tussen gedachtegolven, een meting van krachten. Indien u genoeg geestdrift kunt opwekken en genoeg overkookt van de gedachte van de andere baan, dan zullen uw gedachten zegevieren.
Maar als u die geestdrift niet voldoende kunt opwekken, dan zullen de “adviezen” van uw omgeving overwinnen. Maar het kan op bepaalde momenten ook wel nuttig zijn, om adviezen van deskundigen (juristen, belastingadviseurs) bij het nemen van uw beslissing in te winnen.WEES EEN KRACHTIGE FIGUUR


Uit de voorgaande lessen hebt u al begrepen dat het van groot belang is, dat u zich ontwikkelt tot een werkelijk krachtige figuur. Iedere goede leider is per slot van rekening een krachtige persoonlijkheid, iemand die weet wat hij wil. Zulke mensen bouwen niet op adviezen van anderen. Integendeel zelfs, men vraagt hen adviezen.
Zij houden voet bij stuk tot het ogenblik van eigenwijsheid.
Een krachtige figuur houdt steeds voor ogen dat hij geen verantwoordelijkheden moet schuwen. Iemand die leider wil zijn moet verantwoordelijkheid nemen.
Bedenk steeds, dat degene die advies geeft, prat op zijn adviezen gaat als ze goed uitkomen, maar de verantwoordelijkheid van zich afschuift als ze mislopen.


ADVIEZEN KOMEN UIT HET ONDERBEWUSTZIJN VOORT

U zult versteld staan van het aantal adviezen, dat u dagelijks krijgt. Tal van deze adviezen zijn volkomen verkeerd en worden ingegeven door het eigenbelang van de adviesgevers, terwijl u mag verwachten, dat deze mensen het beste met u voor hebben.
Het merkwaardige is nu, dat u de vaak slechte adviezen van mensen die u na staan, uw familie en vrienden dus, toch nog vaak meeneemt in uw uiteindelijke beslissing. U wilt deze persoon niet voor het hoofd stoten, sterker nog, u bent bang om een vriend te verliezen. In een huwelijk komen deze situaties dikwijls voor.


Het is nu zaak dat u zich niet door negatieve gedachten moet laten beïnvloeden. Als u zich realiseert dat het merendeel van de adviezen die u krijgt, voortspruiten uit negatieve gedachten, dan is het toch veel verstandiger om deze adviezen te negeren.
Ga voor de meeste problemen eerst bij uzelf te rade en niet bij anderen en al helemaal niet bij anderen voor wie u een speciale genegenheid koestert.


Er zijn veel beklagenswaardige wezens, die niets uit zichzelf doen en altijd ruggespraak met een ander willen houden, voor zij tot iets besluiten. Vecht liever de zaken voor uzelf uit. Dan zult u merken, dat u veel scherper de toekomst zult zien, dan wanneer u goede vrienden er in gaat mengen.
Het is een bekend verschijnsel, dat veel getrouwde zakenmensen hun plannen niet met hun vrouw bespreken. Hun echtgenote is nu eenmaal niet onbevooroordeeld en heeft haar eigen, dikwijls conservatieve opvattingen. Zij wil voor alles haar gezin, haar kinderen en haar huis beschermen. Daarom is zij bang voor het nemen van risico’s.
Als een leider, een zakenman een probleem met zijn vrouw gaat bespreken, is er een kans dat zij hem zijn plan ontraadt. Zij ziet door negativisme het faillissement al naderen.
Slechts wanneer zijn vrouw tot zijn volgelingen behoort en dezelfde positieve gedachtegolven heeft en de besluiten geestdriftig steunt en helpt uitvoeren, dan hebben haar adviezen enige zin.DURF TE LEVEN


Leiders, werkelijke leiders, zoals u er ook één zult worden, hebben altijd een grote levensdurf. Zij hebben zo’n vast vertrouwen in de toekomst, dat ze nooit aarzelen de dingen uit te voeren, die zij rijpelijk hebben overdacht en geestelijk hebben goedgekeurd.

Is het nu niet het moment om eens in uw geest na te gaan wat u met een beetje moed nog zou kunnen bereiken? U moppert al jaren op uw betrekking, u bent niet gelukkig bij dat bedrijf en de kans op een carrière is nihil. Stop dat negatieve gemopper maar vertel uzelf dat ook u voor succes bent geboren.
Ongetwijfeld zult u ook dergelijke mensen op uw weg hebben ontmoet, de mopperaars, de negatievelingen die achter elke boom een kuil denken, waarin zij natuurlijk prompt vallen.
Hij vraagt adviezen aan andere zwakkelingen, maar niet aan flinke succesvolle mensen in zijn omgeving. Maar een mens is een merkwaardig wezen: hij vraagt het liefst advies aan mensen die hem de raad willen geven, die hij wil horen.


Als u goed in uw omgeving rondkijkt, dan zult u ervaren, dat negatieve mensen altijd advies vragen bij andere negatief ingestelden. Zij hebben er afkeer van om naar flinke kerels toe te gaan, die hen de waarheid zouden kunnen zeggen. Dus, als u een negatieve gedachte hebt, wees dan zo verstandig om te rade te gaan bij mensen met sterke positieve gedachten.
Mensen met gelijkgestemde positieve gedachten op hetzelfde gebied voelen zich altijd tot elkaar aangetrokken. Daarom vormen zij de bovenlaag van de maatschappij, in tegenstelling tot de negatievelingen, die steeds verder wegzakken.
Succesvolle mensen hebben getoond, dat zij in staat waren anderen te leiden, plannen ten uitvoer te brengen, scheppende gedachten te verwezenlijken en successen te veroveren. Daarmee lopen zij in de samenleving voorop.
Gelooft u nu zelf ook niet dat het veel verstandiger is om aan zulke succesvolle mensen advies te vragen, dan aan krukken? Als u goed wilt leren schaken, dan vraagt u toch ook geen adviezen aan een (goede) voetballer?
Doe dit ook in het gewone leven. Als u goede tips wilt hebben, vraag die dan aan mensen met moed en durf, aan mensen die getoond hebben dat zij boven de middelmaat uitsteken.


Nu is er nog een grote groep mensen die successen hebben bereikt, maar op zich toch weinig betekenen. Zij danken dikwijls hun succes aan het feit, dat zij wensen en opdrachten van anderen letterlijk en nauwkeurig weten uit te voeren. Het zijn mensen, die volledig op andere personen steunen.
De rechterhand van de directeur van een grote zaak is dikwijls onmisbaar. Hij verdient een hoog salaris en heeft zelfs een mooie auto. Toch weet hij geen scheppende gedachten te verwezenlijken. Hij is de succesvolle uitvoerder.


Probeer nooit om onder invloed van anderen te komen en wel op zodanige wijze, dat u niet meer uzelf bent. Voor velen is dit moeilijk, omdat zij niet voor zichzelf kunnen en durven denken. Ook hier speelt weer het gebrek aan moed om zelfstandig op te treden.
De gedachte om zich door anderen te laten leiden, zal in tijden van tegenspoed sterker worden.WANNEER EN AAN WIE VRAAGT U WEL ADVIES?


Indien u in een vreemde stad bent, en u wilt naar het station, dan zult u aan een ander vragen waar het station zich bevindt. U kijkt om u heen en ziet spelende kinderen en een politieagent.
Aan wie stelt u nu de vraag? Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand, maar het vreemde is nu, dat mensen met een negatieve instelling bij voorkeur de vraag stellen aan mensen met een nog negatievere instelling. Zij vragen dus bij voorkeur advies aan mensen, die evenmin de weg weten.


U bent weer in een vreemde stad en u zoekt het station. U ziet gelukkig een ANWB-bord met daarop de aanduiding “station”. Zou u in een dergelijk geval ook naar de weg vragen?
Geen sprake van, want u weet immers waar uw doel ligt en u kunt er recht op afgaan.
In dit laatste geval moet u ervoor zorgen dat u de weg naar uw doel volgt tot het moment, dat het is bereikt. U hebt weinig te vragen, de weg wijst zichzelf.


Het is noodzakelijk om altijd positief te zijn. Dit wil dus niet zeggen, dat u onder alle omstandigheden het vragen om advies moet vermijden. Integendeel zelfs.
Als u zich niet lekker voelt of u hebt pijn, dan is het verstandig om naar een dokter te gaan en hem om advies voor herstel te vragen. Dit is de positieve benadering.
Een negatieve benadering is, dat iemand met pijn dat aan iedereen vertelt en met zijn probleem aandacht trekt. Het merkwaardige is nu, dat hij eerder naar de “adviezen” van leken luistert, dan naar de gestudeerde dokter.
Natuurlijk zou een leek hem ook een goed advies kunnen geven, maar de kans is veel groter dat de leek hem van de wal in de sloot helpt.WEES POSITIEF EN BLIJF POSITIEF


U zult inmiddels wel gemerkt hebben, dat deze cursus eigenlijk steeds weer op hetzelfde terugkomt. U moet positief zijn; u moet uw doel voor ogen houden en niet op twee gedachten hinken, doch slechts geestdrift opbrengen voor één ding. De man met de enkelvoudige gedachte is onoverwinnelijk.
U zult merken, dat zodra u één enkele wens hebt, bijna alles verder vanzelf gaat. U zult dan geen adviezen vragen, want u hebt de af te leggen weg al duidelijk uitgestippeld.
Laat u dan niet van uw doel afbrengen door de ongevraagde adviezen van anderen, maar volg uw eigen weg.


Zodra u zich duidelijk genoeg in uw geest hebt voorgesteld wat uw doel zal zijn, is het heel gemakkelijk om de weg er naar toe uit te zetten. Doe dat en doe dat vooral zwart op wit. Maak plannen en werk ze op papier uit, voordat u begint ze te verwezenlijken.

Een architect bouwt ook geen huizen alvorens hij alle tekeningen tot in detail heeft gemaakt en niet te vergeten zijn berekeningen van kosten en de tijdspannen klaar heeft.
Alleen op die manier is het mogelijk om succes te verwerven.


Want u kunt het niet genoeg herhalen:

                   U BENT VOOR SUCCES GEBOREN !