KWEEK DE WIL TOT OVERWINNEN

We beginnen deze les met een voorbeeld van iemand die goed boos wordt. Hij heeft een rake klap van iemand gekregen en we zien de persoon van het één op het andere moment totaal veranderen.

Zijn gezicht krijgt een rode kleur, hij ademt met volle teugen, knijpt zijn handen samen en al zijn spieren worden gespannen.

Wat zijn dat voor vreemde handelingen? Het zijn onderbewuste en onbewuste dingen, die de mens doet om zijn gedachten te concentreren en zijn wilskracht op te wekken. Wat voor wilskracht is dat dan wel? Meestal wilskracht om iets te doen, wat iemand onder normale omstandigheden liever niet zou doen of zelfs zou veroordelen. Met andere woorden: die mens schroeft zich op tot één of andere daad, waar hij anders misschien geen moed voor zou hebben.

Wat gebeurt nu in zo’n geval. De pijnlijke gewaarwording dringt regelrecht in uw onderbewustzijn door. U komt onder een soort zelfhypnose, waarbij al uw gedachten op zelfverdediging zijn geconcentreerd. Uw strijdlust is gewekt, uw angst is overmeesterd en u wilt niet op de vlucht slaan.

Een zelfde verschijnsel zien we bij topsporters of bijvoorbeeld een zwaargewicht die een Daf truck zo’n 5 meter moet voort trekken.

In zulke gevallen gaat de adrenalineklier werken en brengt adrenaline in uw bloed. Als direct gevolg daarvan gaat uw hart sneller werken, maar ook uw kracht neemt toe en dat geldt ook voor uw spierkracht evenals voor uw denkkracht. En wat belangrijker is, uw ENKELE WENS tot overwinnen zit in uw onderbewustzijn en geeft u onbewuste krachten. Laat dit goed tot u doordringen. U kunt met de EXTRA ONDERBEWUSTE KRACHT een ander overwinnen, die deze krachten niet gebruikt.

Uw onderbewustzijn weet in momenten van gedachteconcentratie tal van dingen te doen, waar u bewust in het geheel niet toe in staat bent. Dit gebeurt bijvoorbeeld wel eens bij mensen, die in doodsangst verkeren. Die krijgen plotseling extra krachten of andere ideeën.

De bekende sportjournalist Joris van de Berg heeft dit in zijn boek “Mysterieuze Krachten in de Sport” ook al aangeven: sporters kunnen soms door het aanspreken van onbewuste en soms ook onvermoede krachten tot grote(re) prestaties komen. 

ANDEREN “VOELEN” UW GEDACHTEN-CONCENTRATIE

Nu is het vreemd dat zowel mens als dier voelen of u al dan niet in een staat van gespannen gedachteconcentratie bent. De tijgers en leeuwen in de kooi in een circus voelen, dat de dompteur hun meester is; wanneer een doorsnee mens in die zelfde kooi zou verschijnen zou hij waarschijnlijk worden aangevallen. Ook gewone honden luisteren bij de ene “AF” of “LIG” wel naar hun baas, maar doorgaans niet naar een ander.


Wanneer u op een receptie aankomt, waar u iedereen kent en iedereen u hartelijk verwelkomt, heeft u andere innerlijke gevoelens, dan wanneer u als volslagen onbekende uw entree maakt. Enige onzekerheid is heel normaal en het is ook normaal, dat deze innerlijke onzekerheid van u afstraalt. Een ander merkt dikwijls of u wel of niet “GELADEN” bent.

Hoe verkrijgt u nu een positief geladen uitstraling? Zoals uit de eerste lessen is aangegeven krijgt u door uw zelfhypnose IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN al een winnaarsmentaliteit. De onzichtbare radiogolven die u uitzendt worden door de ander opgevangen en in zijn algemeenheid komen zij ervan onder de indruk. Sommige mensen noemen dit “SUPERKRACHTEN” of bovennatuurlijke krachten, maar dit is onjuist. Deze krachten zijn niet bovennatuurlijk want iedereen bezit ze, maar velen gebruiken ze niet of passen ze niet toe. Deze “superkrachten” moet u inschakelen om bepaalde wensen te vervullen. Doe dit echter met mate en neem één wens tegelijk; anders wordt het een chaotisch geheel en verspilt u veel energie.

Een kapitein op een groot schip, of een gezagvoerder van een vliegtuig, wordt tijdens zijn opleiding geleerd om zijn onderbewustzijn in te schakelen om zo zijn kalmte te kunnen bewaren bij noodsituaties. Door zijn uiterlijke kalmte slaat ook de rust over op zijn naaste medewerkers en toevertrouwde passagiers.

Maar als u tijdens een noodsituatie de hartslag of de polsslag van de kapitein of gezagvoerder zou kunnen meten dan zal deze (sterk) af wijken van de normale situatie. Maar doordat zijn gedachteconcentratie is gericht op het punt van de aan hem toevertrouwde passagiers, is hij uiterlijk een toonbeeld van rust en kalmte.

Ook u kunt met behulp van deze succes cursus uw gedachteconcentratie verbeteren. Begin met één punt en maak andere gedachten daaraan ondergeschikt.

Denk in beelden.

Als de situatie zich daartoe leent, doe dan de gedachteconcentratie in afzondering. Ontspan u, sluit uw ogen (een andere mogelijkheid is het staren naar een helder en glimmend voorwerp dat zich iets boven ooghoogte bevindt) en vorm een duidelijk beeld van hetgeen u wenst te bereiken.
Ook het prevelen van de wens kan helpen uw onderbewustzijn te beïnvloeden.


Maar ook hier geldt weer: laad u positief op en ban de negatieve gedachten uit uw geest. En wanneer uw pogingen geen succes hebben gehad, vraag uzelf af of de wens niet te hoog gesteld is. Of, wat veel vaker voorkomt, dat u vele wensen tegelijk in uw geest heeft. Want bedenk dat slechts één enkele wens tegelijk realiseerbaar is.

Soms is er MOED voor nodig om een wens om te zetten in een daad. U wilt met uw chef praten over een positieverbetering, waar u krachtens uw kennis en kunde recht op meent te hebben, maar u vindt telkens meer uitvluchten om het niet te doen. Zie het beeld van een positieverbetering voor u, pomp u vol met enthousiasme, concentreer u op uw wens en ga tot actie over.
U heeft een vriend geld geleend en wilt dit terug. Ook hier geldt hetzelfde verhaal: de moed ontbreekt u en u ziet het complete beeld niet voor u: Verliefde jongens en meisjes, die niet de moed hebben om hun liefde te betuigen en het bijbehorende beeld niet zien; gehuwden, die niet de moed hebben om hun ergernissen bij hun partner kenbaar te maken en door blijven modderen terwijl een simpel gesprek de hemel kan klaren.


Besef dat iedere wens die vervuld is u een prettig en voldaan gevoel zal geven.

Laten we nu samen eens het voorbeeld van geld aan een vriend terugvragen behandelen. Het is een voorbeeld, dat velen zal aanspreken, omdat het regelmatig voorkomt. Het is dus uw WENS uw geld terug te krijgen, dat is derhalve het DOEL van het gesprek. Ga in de voorbereiding eens na, wat er zou kunnen gebeuren: hij kan weigeren met smoesjes!
Wat is nu uw handelswijze? Dat is nu de hoofdfactor. U ziet tegen tal van dingen op, omdat u zich niet hebt voorbereid; u zag als het ware al tegen het falen op, omdat u geloofde in het falen (hij zal wel een smoesje hebben). Maar wanneer u door deze cursus een positieve instelling hebt gekregen gooit u de negatieve gedachten overboord en gaat u er van uit, dat u zult slagen.
Bedenk welke smoesjes uw vriend zou kunnen aanvoeren en op welke wijze u op zijn smoesjes zult reageren. Heeft u in gedachten uw plan klaar, ga dan tot actie over middels de OVERROMPEL-TECHNIEK.


U heeft een positieve uitstraling, u gelooft in het succes. Nu de aanpak nog. U heeft ongetwijfeld wel eens zwemmers gezien, die in het kille water van het zwembad willen duiken. De ene steekt eerst zijn teen erin en trekt deze dan rillend terug en roept “oei, wat is het water koud”.
De ander, de moedige, kijkt, haalt diep adem en duikt het water in, komt proestend boven en roept “heerlijk water, wel een beetje fris!” Het laatste is natuurlijk ook de juiste techniek om uw geld terug te vragen: u stapt met een stralend gezicht op uw vriend toe en zegt tegen hem: “Hallo Jan, zo juist schiet mij te binnen, dat je mij de tien euro, die ik je heb geleend, nog niet hebt teruggegeven en omdat ik dit thans wil afwikkelen vraag ik het nu terug!” De overval is compleet: uw vriend heeft geen tijd gehad om te bedenken met welke smoesjes hij kan komen en hij voelt instinctief de door uw onderbewustzijn gevoede overwinningsdrang. Het resultaat zal zijn, dat hij met een concreet voorstel zal komen en een datum zal noemen voor de afwikkeling.


Laat dit voorbeeld op u inwerken. Het is voor vele toepassingen bruikbaar; het terugvragen van uitgeleende spullen, het vragen om positieverbetering op uw bedrijf en zelfs een huwelijksaanzoek aan uw vriend(in).

Dan merkt u plotseling, dat overwinnen en zegevieren prettige gewaarwordingen zijn en dat deze naar meer smaken.


En wanneer u bij het opmaken van uw dagbalans voor het slapen gaan deze overwinningsroes in uw geest grift, dan zult u bemerken, dat u de volgende ochtend met hetzelfde positieve gevoel opstaat en de volgende “uitdaging” zonder aarzelingen gaat oppakken.

Zo ontwikkelt u de WIL TOT OVERWINNEN.

Vanaf vandaag start u met de wil tot overwinnen. Aanvankelijk zal het u vreemd vallen, maar naarmate deze wil een gewoonte wordt, zal het gemakkelijker vallen. U zult ervaren, dat niets zo sterk stimuleert als SUCCES.

U zult moeten proberen de negatieve gedachten, die ongetwijfeld opkomen, uit te bannen door zonder onderbreking tegen uzelf te zeggen: “Ik zal/wil slagen!”
De actie begint bij het opstaan; spring direct uw bed uit, haal diep adem, u prevelt weer “ik zal vandaag slagen”, u neemt een frisse douche die het bloed sneller doet stromen. Bedenk dat een goed begin van de dag het halve werk is. Dit is weer één van die wijsheden, waaraan zo gemakkelijk voorbij wordt gegaan, maar die altijd van toepassing zal blijven.


En wanneer onverhoopt een poging zou mislukken, ban deze negatieve ervaring dan zo snel mogelijk uit uw onderbewustzijn.
Probeer het opnieuw of stel een ander (lager) doel en ga een nieuwe strijd aan.
Er wordt wel eens gesproken van de strijd om het bestaan en zo is het.
Vrijwel alles wat u wilt veroveren zal strijd kosten, want waarschijnlijk zal een ander een soortgelijke wens hebben. Daarom is het leven een strijd tussen u en de ander, waarbij u wilt overwinnen!
 

BANGERDS VERLIEZEN ALTIJD, OFTEWEL, NIET GESCHOTEN IS ALTIJD MIS.

Een gevecht is altijd een meting van krachten, zowel van spierkracht als denkkracht. Kijk in dit verband ook naar de dierenwereld, ook hier winnen de dieren het op hun slimmigheid vaak van de dieren met de meeste kracht.
Wie niet sterk is moet slim zijn is ook weer een wijsheid, die geldt voor mens en dier. Maar als u bang een strijd ingaat, vol met negatieve gedachten, dan zult u altijd de strijd verliezen.


Negatieve gedachten en angstgevoelens heeft iedereen. Het is alleen zaak ze te onderkennen en ze te overwinnen. Ze ontstaan vaak in perioden van verveling wanneer uw geest niet actief positief bezig is. Soms ook wanneer u (over)vermoeid bent.

Kom dan tot rust en jaag de negatieve gedachten op de vlucht. Maak een korte wandeling, haal diep adem en doe alles om moed te verzamelen om opnieuw de strijd aan te gaan. In zwakke momenten zult u de neiging voelen opkomen om bezwaren op te blazen; kleine problemen worden groot en moeilijkheden lijken onoverkomelijk. Zet de verveling om in een zinvolle tijdsbesteding. Verveling geeft u vaak een neerslachtig gevoel en dit beïnvloedt weer uw positief denken.

En daarmee kunt u de hele wereld aan!