Les 52
GRIJP NU UW SUCCES                     

Gefeliciteerd met het feit, dat u na 51 lessen het eindpunt van de cursus heeft gehaald. Deze lessen zullen voor u het fundament vormen van een buitengewoon succes in het vervullen van uw wensen, vooropgesteld uiteraard, dat u de wenken van deze cursus in toepassing brengt.

Zeker, het zijn er zoveel, dat u ze onmogelijk allemaal kunt opvolgen, maar dat is ook niet noodzakelijk. U hebt geleerd om scheppend te denken en gebruik te maken van uw psychologische momenten, die u naar uw doel kunnen voeren.

DE INGEVINGEN VAN UW ONDERBEWUSTZIJN

Pak nog eens de tekening met de beide driehoeken. Laat iedere keer weer tot u doordringen, dat u met uw onderbewustzijn ontzettend veel meer kunt bereiken, dan met uw energie-verslindend bewustzijn.
U vindt bijna altijd, dat de ideeën die door uw geest flitsen, verkeerd of negatief zijn. Daartegenover komen de goede gedachten bijna steeds in beelden naar boven en die moet u proberen uit te voeren. Denk positief en denk aan uw eigen succes. Zie u in uw geest allerlei dingen doen die met dat succes te maken hebben, of er het gevolg van zijn.


WAT IS HET MOEILIJKSTE VAN ALLES ?

In de praktijk blijkt dat het moeilijkste van alles is: het maken van een begin, het maken van een goede start. U ziet iemand, die heel veel meer verdient dan u. De man heeft een boekhouder, een fabriekschef en een verkoper in dienst, die bijna altijd op hun onderdeel veel meer weten dan hijzelf. Toch heeft de baas een veel hoger salaris.
Heel vaak is de reden, dat zij niet over het moeilijke begin weten te komen, het maken van een start. Het blijft bij een voornemen.


Op uw kantoor komen veel Spaanse brieven binnen en u bent de Spaanse taal niet machtig. U moet daarom de brieven naar een vertaalbureau brengen. Tijdens de wandeling erheen krijgt u de gedachteflits om Spaans te gaan leren, dan kunt u de brieven zelf beantwoorden.
Succesvolle mensen zetten dit voornemen nu om in daden en onderscheiden zich daarmee van de rest van het personeel. Promotie is het resultaat.INGEVINGEN OPVOLGEN


In bijna alle godsdienstige verhalen uit de oudheid leest u over goede en kwade geesten. De goede geesten gaven positieve wenken, terwijl de kwade geesten de mensen negatieve gedachten in hun oor fluisterden.
In schilderijen van oude meesters vindt u dit vaak terug in de afbeeldingen van engelen en duiveltjes. Heel vaak viel daaruit de stemming van de artiest te achterhalen.
Veel mensen vinden dit onzin, maar de psychologie vindt hoe langer hoe meer bewijzen dat de artistieke gevoelens van kunstschilders uit vroegere jaren wel degelijk op waarheid berusten. Positieve en negatieve gedachten behoeven niet altijd in woorden te worden overgebracht.


Daarom is het van het allergrootste belang, dat u uw geest slechts openhoudt voor het goede door in positieve richting te denken, zelfs al lijkt alles om u heen nog zo somber en tragisch.

Een wijsgeer heeft ooit eens geschreven:

geld verloren  -  niets verloren
moed verloren  -  veel verloren
eer verloren  -  alles verloren


In dit geval moet u eer lezen als “positieve gedachten”. Als u die verliest, hebt u werkelijk alles verloren.

In uw omgeving is er ongetwijfeld iemand, die u bijzonder lief hebt of voor wie u een buitengewoon grote bewondering voelt. Plak van hem/haar een foto in uw agenda of hang een afbeelding boven uw bed of zet een lijstje op uw bureau. Vele mensen vinden dit dwaas, maar u behoort niet tot die velen. U bent voor succes geboren! Negatieve mensen kijken niet naar succesvolle mensen. Zij leven slechts in een sleur en missen de krachten van het scheppend denken.

Kijk maar weer eens naar de diverse godsdiensten. Gelovige mensen hangen een foto van een aanbeden priester of soms de paus boven hun bed en putten daar kracht uit.
Wanneer nu miljoenen mensen daar nu kracht uit putten of hebben geput, waarom zou u deze krachtbron dan ook niet aanboren?PROBEER NIET ALLES TE BEGRIJPEN


Er is een oud gezegde dat luidt: “hoe meer ik weet, des te meer ik ontdek dat ik eigenlijk niets weet”.
De mens is van nature een nieuwsgierig wezen en veelal niet tevreden voordat hij het naadje van de kous van allerlei dingen heeft gevonden. Daarom is het eigenaardig, dat wij ons zo vaak met een kluitje in het riet laten sturen.


Heel jonge kinderen vragen waar de kindertjes vandaan komen. Als antwoord is de ooievaar verzonnen en met dit antwoord is het kind tevreden. Hij vraagt zich niet af waar dan die ooievaar het baby’tje vandaan haalt.
Zo ook met Sint Nicolaas: die komt plotseling uit Spanje en neemt cadeautjes mee. De vraag hoe of deze goedheiligman daaraan komt, wordt nimmer gesteld.


Maar niet alleen kleine kinderen zijn op allerlei gebied goedgelovig; ook volwassenen met een grote ontwikkeling geloven vaak alles. Als een potlood op de grond valt, zegt iemand dat dit wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en als hij de schakelaar van de lamp omdraait, dan komt er licht door de elektriciteit. Toch zijn er maar heel weinig mensen, die u kunnen vertellen, wat nu zwaartekracht of elektriciteit is.

Wij mensen voelen ons de heren van de schepping en verbeelden ons buitengewoon veel te weten. Zeker, wij weten al heel wat meer dan dieren en kunnen op enkele gebieden vrij logisch denken. Maar als u de omvang van deze wetenschap in haar geheel vergelijkt met het water van alle oceanen, dan is wat de mensheid in de huidige tijd aan kennis bezit, misschien nog niet eens één druppeltje zeewater.
Met deze vergelijking kunt u begrijpen, welke enorme mogelijkheden voor de mensheid - en voor u - nog braak liggen. En u moet zich ook verzoenen met de gedachte dat u niet alles kunt begrijpen en evenmin behoeft te begrijpen.


Voor de mensen uit de 21ste eeuw geldt dit nog veel sterker. Ze hebben en gebruiken een PC, eem Iphone, een tablet en een GPS. Vrijwel niemand weet hoe het werkt…


BLIJF ALTIJD OPTIMISTISCH


Als u om u heen kijkt, dan ziet u dat alles voortdurend groeit en verandert, maar dat alles na verloop van tijd ook weer vergaat. Sommigen mensen noemen dit de wil van God, anderen de Natuur en weer anderen de Kracht.
Deze kracht is onuitputtelijk, want na elke dood volgt weer een nieuw leven. Niettegenstaande het verdriet en de smart van de dood, geeft het nieuwe leven, voor ieder die zich ervoor openstelt, toch weer nieuwe vreugde.
Dit vindt u ook terug in alle godsdiensten, mits u niet tracht te begrijpen, wat er allemaal gebeurt.


Op een gegeven moment in uw leven moet u kiezen of u wilt drijven of gedreven worden. Als kind bent u altijd gedreven, maar hoe ouder en verstandiger u wordt, des te meer krachten u vergaart om te drijven en om zelf minder te worden gedreven.
Bedenk, dat het de bedoeling van de natuur is, dat u met uw jaren opgroeit en meegroeit en dat u de scheppende en leidende krachten evengoed ontwikkelt, als de spieren van uw lichaam.
Dit kan met enthousiasme. Het woord enthousiasme komt van theos, dit is god in het Grieks.
Enthousiasme wil niets anders zeggen dan “door God aangeraakt en in staat tot bovennatuurlijke daden”.
U zult een keus moeten maken om een koning te worden of een slaaf. De koning laat zich leiden door positieve gedachten en ingevingen, terwijl de slaaf zich laat leiden door de omstandigheden. Zij geloven niet aan ingevingen of intuïtie. Zij komen nooit in geestdrift en voor hen wordt het leven dikwijls een (tragische) tredmolen.


Maar u, die deze cursus volgt, zult in dit leven het succes en het geluk veroveren, waarvoor u bent geboren.
Dit betekent, dat u uw wensen nog in dit leven wilt verwezenlijken. En daarbij hebt u weer de hulp van anderen nodig. De methode hiervoor is om anderen uw wensen tot de hunne te laten maken.


Een vorst of een president wil het liefst op hun troon blijven zitten. Deze wens zullen zij dus ook tot de wens van hun onderdanen moeten maken. Zij doen dit door vaderlandsliefde te kweken, zeden en gewoonten te promoten en zichzelf als bindende eenheid aan te prijzen.
En – volgens de psychologische wet van de herhaling – wanneer zij dit maar regelmatig en op gezette tijden herhalen, dan vestigt deze boodschap zich in het onderbewustzijn van de onderdaan en is daar moeilijk weer uit te verwijderen.


BRENG EER IN HET SPEL

Als u nu denkt aan de vlag van “de club”, dan zult u begrijpen, hoe gemakkelijk het is om mensen voor uw ideeën warm te maken. Dit kan door “eer” in de strijd te werpen: eer voor de persoon, voor het bedrijf of het product. Om dit idee over te brengen zult u zelf enthousiast moeten zijn om het met geestdrift over te brengen. Dan bent u onweerstaanbaar en zullen anderen voor deze soms dwaze denkbeelden opofferingen willen getroosten.


DE KRACHT VAN UW ONDERBEWUSTZIJN


Het is al vele malen gesteld: uw onderbewustzijn is uw machtigste partner in de strijd voor succes. Kijk daarom regelmatig naar de beide driehoeken, waarin duidelijk wordt weergegeven hoe de verhouding bewustzijn/onderbewustzijn is. Denk aan de wekkerfunctie en alle automatische handelingen die u met uw onderbewustzijn verricht.
Beschouw de ingevingen, die u uit uw onderbewustzijn haalt, als signalen die tot goede resultaten kunnen leiden. Pak deze signalen op en doe er wat mee.
Natuurlijk zult u bepaalde schroom moeten overwinnen om op uw onderbewustzijn te vertrouwen. Dit lukt alleen maar als u positief blijft denken en de negatieve gedachten uitbant.
Durf te vertrouwen op uw onderbewustzijn en uw ingevingen. Sommige mensen zullen dit allerdwaast vinden, omdat zij elke beslissing uitstellen omdat zij er over blijven nadenken. Zij gebruiken hun hersenen, wegen continu het voor tegen het tegen af, omdat volgens hun benadering de negatieve gedachten een hoofdrol meespelen.
De mensen met deze instelling zijn eigenlijk beklagenswaardige mensen, die het zichzelf in het leven buitengewoon moeilijk en onplezierig maken.


Maar u, die deze cursus heeft gevolgd, zult meer en meer tot de overtuiging komen, dat uw onderbewustzijn alwetend is. Positief ingestelde personen leren om op hun onderbewustzijn te vertrouwen, die hen tot successen brengt die verstandelijk niet zijn te verklaren.

Neem nu eens voorbeelden van sportlieden voor ogen: een doelverdediger, die bij een hoekschop op het juiste moment opspringt en de bal uit de lucht plukt of naar de juiste hoek duikt om de ingeschoten bal klemvast te pakken; daarover heeft hij geen seconde nagedacht. Hij vertrouwde op zijn onderbewustzijn. De beroemde goal van Bep Bakhuys, die in een duikvlucht zijn hoofd tegen de bal zette, was een ingeving en geen bewuste berekening. De polsstokhoogspringer heeft zijn onderbewustzijn opdracht gegeven om over de lat te springen; de bokser denkt niet na over een K.O., maar benut zijn kans intuïtief. Zwemmers hebben hun onderbewustzijn geprogrammeerd om zo snel mogelijk door het water te gaan en om eerste te worden. Zo zijn nog veel voorbeelden te vinden.


RESULTATEN KOMEN LANGZAMERHAND


Successen komen niet vanzelf. In het begin van een actie zult u mogelijk falen. Blijf toch vertrouwen op uw onderbewustzijn, op uw ingevingen en op uw intuïtie. Het zal blijken, dat u er hoe langer hoe meer op kunt en gaat vertrouwen naarmate u ze vaker hebt gevolgd en de voordelen ervan u langzamerhand duidelijker worden.

Regelmaat is daarbij van groot belang. Indien u voor u zelf de meest gewichtigste wenken en tips uit deze cursus toepast, dan zult u er wonderlijke resultaten van beleven. Maar wanneer u slechts bij incidentele gelegenheden een wenk of tip toepast, dan mag u weinig goeds van deze cursus verwachten.

 

GRIJP NU UW KANSEN, WANT BEDENK :

U BENT VOOR SUCCES GEBOREN !

De cursus TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE is hier nu beëindigd. *)

*) Slotopmerking van de bewerker:

Deze laatste les werd bij toeval (hoewel toeval bestaat niet volgens J.C.) herschreven tijdens de laatste eindspurt van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de overwinning van Donald Trump. Trump zal wel nooit deze lessen TP hebben gevolgd, maar hij deed alles wat in deze cursus beschreven staat: EEN ENKELE GEDACHTE IS ONWEERSTAANBAAR (Ik wil president van de VS worden), EEN GROOT SUCCES BESTAAT UIT KLEINE DEELSUCCESSEN. (eerst de nominatie veroveren) MIJN GEDACHTENGOLVEN AFSTEMMEN OP DIE VAN HET VOLK. Speciaal dit laatste onderdeel bleek van wezenlijk belang. Trump voelde feilloos het ongenoegen van grote delen van het volk aan.

In de lessen staan diverse oude voorbeelden van arme mensen die schatrijk werden. Maar Trump is een multimiljonair zonder bestuurservaring. Toch hebben 49 miljoen Amerikanen hun vertrouwen in hem uitgesproken. De tijd zal leren of hun keuze de juiste is geweest.