les 6
PERSOONLIJK MAGNETISME

Wanneer noemt u iemand een leider? Als hij volgelingen heeft die naar zijn denkbeelden luisteren en handelen.
En hoe krijgt hij die volgelingen achter zich? Als zijn gedachtegolven zo groot zijn, dat het voor anderen gemakkelijk is om in harmonie met die golven te denken.
Goede leiders brengen hun denkbeelden (ideeën) dan pas naar buiten wanneer zij hun eigen gedachtegolven volledig meester hebben gemaakt. Eerst dan kunnen zij door het openbaren van hun gedachten hun volgelingen overtuigen. Een goede leider (tevens een goede spreker) boeit zijn gehoor en sleept zijn toehoorders mee. Dit doet hij met zijn eigen gedachtegolven. Met gedachtestromen, vaak in het juiste ritme gebracht, maakt de leider zo’n deining (golving) bij zijn gehoor los, dat deze er geen weerstand aan zal kunnen bieden. Zo ontstaat een gedachteharmonie met de leider.
GRIF BOVENSTAAND GOLF-IDEE IN UW HERSENS!

VERGROOT UW AANTREKKINGSKRACHT

Er zijn drie belangrijke middelen om uw aantrekkingskracht te vergroten. Om werkelijk een groot succes te bereiken heeft u ze alle drie nodig. U kunt niet volstaan met één of twee. Wanneer u deze drie belangrijke punten toepast komen de minder belangrijke vanzelf.
Juist het VANZELF is in de moderne Practische Psychologie een voornaam punt.
Kijk nog eens naar de beide driehoeken uit les 2. U zou er een tekening van moeten maken en er dan op ooghoogte geconcentreerd naar moeten kijken. Wanneer u werkelijk geconcentreerd kijkt verliest u tijdelijk uw gehoor, uw gevoel en uw gezicht voor alles wat niets met het onderwerp van uw concentratie te maken heeft. U zult niet merken dat u dorst heeft; u zult niet horen wat anderen om u heen zeggen, u voelt niet dat de kamer waarin u zit heet of koud wordt. Dit is de ware concentratie; u bent in gedachten verzonken.
Maar wanneer u deze concentratie vanuit uw onderbewustzijn doet, gaat het praktisch VANZELF. Het kost u zo weinig moeite, dat u het haast spelenderwijs doet.
De drie grote middelen hiertoe zijn:
1. Ritme
2. Propaganda
3. Volgelingen

DE ENVELOPPE-CEREMONIE BRENGT RITME

Noteer uw grootste wens (de nieuwe auto) op een vel papier en stop deze in een grote enveloppe. Plak op de enveloppe een foto van de door u zo vurig gewenste nieuwe auto.
Plaats deze enveloppe op een plaats, die u dagelijks ziet, bij voorbeeld op het nachtkastje. Zowel bij het opstaan als bij het naar bed gaan ziet u deze enveloppe en u wordt dus minimaal twee maal per dag aan uw wens herinnerd en daardoor wordt de wens in uw onderbewustzijn opgenomen. Alles, wat direct of indirect met uw wens te maken heeft, noteert u en u stopt de notitie in de enveloppe. Daardoor zal uw onderbewustzijn worden gemagnetiseerd, dan wel geladen worden, en zal worden aangetrokken door alles wat met het onderwerp te maken heeft. Een artikel in krant of tijdschrift valt u op, u knipt het uit en stopt het in de envelop.
Door uw gedachteconcentratie hebt u als het ware uw “ontvangtoestel” ingesteld op alles wat met het onderwerp te maken heeft en door anderen wordt uitgezonden. U zult verbaasd staan over het aantal flitsen, dat uw hersenen bereiken. Waar deze vandaan komen, leert u later wel. Als u eerst maar weet, dat deze gedachteflitsen bestaan, hoe u ze het gemakkelijkst kunt opvangen en hoe u zich er het best ontvankelijk voor stelt.
U hebt uw gedachten over een bepaald onderwerp op uw “radio-ontvangtoestel” afgestemd. De “hersenflitsen” die hier op af komen, komen op de vreemdste plaatsen en ongelukkigste tijden. Zij kloppen als het ware aan en schijnen te willen zeggen: “Hier heeft u weer iets bijzonders, noteer het!”

GRIJP TOE! GRIJP TOE! GRIJP TOE!

Zo’n flits verschijnt vaak slechts enkele seconden en is dan weer verdwenen. Maak er dus direct een aantekening van, zonodig een enkel woord.
Tijdens uw slaap valt u iets belangrijks in. Grote leiders in de geschiedenis en de grootste wetenschappers hebben verklaard, dat zij veel van hun geniaalste invallen in hun slaap hebben gekregen.
Zij hadden altijd een stuk papier bij de hand om deze inval te noteren. Volg de werkwijze van de groten der aarde en noteer direct de geniale invallen. Wanneer u dit niet doet, laat u mogelijk een grote kans voorbij gaan, want een geniale inval komt vaak maar één keer langs.
Daarom: leg ze vast. Versterk deze zwakke gedachtegolfjes door ze zwart op wit te zetten en ze vervolgens te ordenen. Daardoor zullen ze een grotere deining veroorzaken. Zie uzelf als een metselaar, die door het opstapelen en metselen van stenen een muur en vervolgens een huis kan bouwen. Steen voor steen!

Vrijwel iedereen is ongeduldig. U waarschijnlijk ook. Maar alles heeft zijn tijd nodig. Laat de moed niet zakken wanneer de resultaten zich maar langzaam aankondigen, maar ga onverdroten door met het noteren van (nieuwe) denkbeelden en stop ze in de envelop. Het doet er niet toe welke wens u aanpakt. Als u met de envelop ceremonie werkt  zult u ontdekken dat u spoedig veel meer weet dan uw omgeving en men zal u als deskundige beschouwen. U zult merken, dat u allerlei dingen opmerkt die anderen niet zien. Daardoor wordt uw onderbewustzijn nog meer opgeladen en krijgt u een magnetische kracht over dit onderwerp.
Het zal u echt geen moeite kosten, want uw onderbewustzijn werkt voor u. U ziet dingen die anderen niet zien en uw omgeving zal zeggen dat u “een goede neus” voor dit of dat hebt. Anderen zullen het toeschrijven aan “geluk” omdat het u voor de wind gaat.

ANDEREN BEÏNVLOEDEN

Leiders hebben ontdekt, dat wanneer zij anderen willen beïnvloeden, zij op deze mensen moeten kunnen “neerkijken”, met andere woorden: anderen moeten tegen hen “opkijken”. Zij staan op een podium, een verhoging of laten anderen in een lagere stoel zitten. In oude tijden moesten de gelovigen voor hun priester knielen; ook voor de koning moesten de mensen buigen of knielen. Psychologen hebben daarvoor een zeer eenvoudige verklaring gevonden: van jongs af aan hebben kinderen moeten opkijken tegen ouderen/groteren. Het kind keek omhoog en de grotere keek omlaag.

GELOOF IN UW MAGNETISCHE KRACHT

Iedereen kan denkbeelden tot zich trekken en iedereen kan anderen beïnvloeden. Maar voor dit laatste moet u eerst zelf de denkbeelden hebben, die de gedachtegolven doen ontstaan, waarmee u anderen wilt “besmetten”.
Heeft u wel eens gemerkt dat de dingen, die u verwacht, ook gaan gebeuren: als u naar een (valse) hond loopt en u verwacht, dat u gebeten zult worden, dan wordt u ook gebeten. Als een ander naar diezelfde hond kijkt met het vaste geloof dat de hond hem niets zal doen, dan doet de hond ook niets en wordt hij niet gebeten.  Als u gelooft dat moeilijkheden overwonnen zullen worden, dan worden zij overwonnen; wanneer u denkt : “dat wordt niks”, dan wordt het ook niets en is er sprake van verspilde energie.
Geef de negatieve krachten geen kans.
Weet u het nog: U KRIJGT WAT U VERWACHT!
Een voorbeeld: Een vertegenwoordiger gaat op pad met de stellige overtuiging dat hij bij klant A een order noteert. Alle negatieve gedachten worden uitgebannen en het vaste geloof in het succes wordt continu gevoed.

TELEPATHIE

Bij het maken van afspraken komt het vaak voor; u neemt zich voor om een vriend te bellen voor een afspraak. Plotseling gaat de telefoon en uw vriend is aan de lijn. Toeval heet het in de volksmond, maar psychologen schrijven dit toe aan de magnetische kracht van de gedachtegolven die ieder mens uitzendt. Met andere woorden, een vorm van telepathie.

PROFITEER VAN ANDERMANS GEDACHTEN

Nu komt een punt van het allergrootste belang voor uw succes. U weet het al: ieders geest heeft een ontvang- en een zendgedeelte.
U zult nu moeten leren spelen met de frequenties in uw hersenen. Probeer te ontdekken op welke frequentie uw gesprekspartner zich bevindt en hoe u daarbij op dezelfde golflengte kunt komen. U, als leider, moet leren hoe u de medemens moet “aanvoelen”, u zult ze als het ware moeten “liefhebben”.

Een voorbeeld: Ouders voeden kinderen op, ze liefkozen hen, maar zullen ook soms straffend moeten optreden. En: denk eens aan het africhten van een hond.
Om volgelingen te kweken, zult u dus vóór alles van uw medemensen moeten houden en u zelf onbaatzuchtig moeten opstellen. “Wie goed doet, goed ontmoet” is ook weer zo’n oude wijsheid, die nog steeds opgang doet. Maar bij het uitzenden van uw gedachtegolven, uw ideeën, uw denkbeelden moet u wel altijd realistisch zijn.
De andere zal zich als het ware aan uw gedachten moeten kunnen laven. Alleen dan zullen zij uw enthousiasme kunnen delen en met u bepaalde acties ondernemen. Zoek daarom de goede kanten op van mensen en toestanden. Zonder zwartkijker te worden mag u daarbij wel kritisch zijn, want dan komt u tot een gezond oordeel. Uit een radio-ontvangtoestel kunt u de mooiste muziek horen, maar ook een dorre lezing. Maar zoek altijd de zonzijde, dat is de beste methode om gelukkig te worden.

GEVOEL EN ACTIE GAAN HAND IN HAND

“De wet van oorzaak en gevolg” gaat ook hier weer op: het begint als kind al. Als het blij is en plezier heeft, klapt het in zijn handen, lacht, jubelt, zingt en springt in het rond. U kunt dit bij uw kinderen waarnemen of zelf op latere leeftijd in de spiegel kijken.
Als u, om welke reden dan ook mistroostig bent, lukken bepaalde dingen niet; bepaalde dingen lukken niet omdat u mistroostig bent.
In een mensenleven zijn er altijd perioden met verdriet en vreugde. Probeer overal en altijd een gevoel van vreugde te beleven. Neurie, fluit en zing. Zet een opgeruimd gezicht en lach eens wat meer. U zult verbaasd staan over de reacties van uw omgeving!
Zakenmensen en vertegenwoordigers doen dit vaak onbewust: wanneer zij een flinke transactie willen afsluiten, nodigen zij de klant uit voor een goede lunch met een goed glas wijn waarmee een goede sfeer en dus positieve gedachtegolven worden gecreëerd. Ook een welgemeend compliment kan bijdragen tot positieve gedachtegolven. Het compliment zal wel echt gemeend moeten zijn, anders wordt het vleierij en harmoniëren de gedachtegolven niet meer. Want de ander voelt dit absoluut aan.

HOE KUNT U, UW PERSOONLIJK MAGNETISME VERGROTEN?

Ieder mens bezit persoonlijk magnetisme. Bij de een is het vanaf de geboorte direct duidelijk aanwezig, bij een ander zal het moeten worden ontwikkeld door studie en inzet.
Veel van uw aangeboren magnetisme wordt niet gebruikt omdat u het niet heeft ontwikkeld. Iedere jongen kan tegen een bal trappen en wanneer hij veel oefent kan hij een middelmatige voetballer worden. Heeft hij echte talenten dan wordt hij een ster. En dit gaat voor alle beroepen op.

Ontwikkel uw sluimerende gedachten en wensen; u heeft er vele. Noteer eens een aantal wensen en bedenk daarbij, dat:
bij 1 wens is de kans van slagen het allergroots
bij 2 wensen is de kans van slagen 1 op 4
bij 3 wensen is de kans van slagen 1 op 9
bij 4 wensen is de kans van slagen 1 op 16
bij 5 wensen is de kans van slagen 1 op 25 enz.enz.enz,

PS: Zegt u nog wel iedere dag tegen uzelf : IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN !