les 7
SNEL TOT RESULTATEN KOMEN

Ter verduidelijking halen we de activiteitendriehoeken van les 2 nog even terug.Het bovenste gedeelte van de beide driehoeken (rood) stelt de bewuste macht voor, die relatief kleine resultaten geeft terwijl ze wel veel energie vraagt. Daaronder ziet u de automatische macht (blauw) afgebeeld, waar de bereikte resultaten in een betere verhouding staan tot de geïnvesteerde energie. Maar, voor uw successen is uw hersenautomatisme (onderbewuste macht, groen) van nog groter belang. Houdt echter wel voor ogen dat u beide machten nodig heeft in uw leven. De bewuste macht heeft u nodig om uw oerdriften onder controle te houden en niet af te zakken tot een asociaal wezen.


Bij uw geboorte bezit u uitsluitend de automatische (onderbewuste) macht. Een baby gaat direct ademen; dat hoeft niet te worden geleerd. De baby gaat automatisch krijsen als het honger heeft en zuigen wanneer de eetbehoefte moet worden bevredigd. Het voedsel wordt automatisch verteerd en uitgescheiden; de lichaamtemperatuur wordt op peil gehouden en het hart pompt automatisch het bloed door de aderen. De hersenen van het kindje zijn een onbeschreven blad en alle lichaamsfuncties werken automatisch. De automatische hersenen zullen zich ontwikkelen samen met de groei en ontwikkeling van de baby zelf.

Psychologen hebben ontdekt, dat bij kleine kinderen het vechtinstinct en het paarinstinct met de leeftijd mee ontwikkelt en wanneer deze instincten niet door de bewuste macht in toom worden gehouden het een chaotische wereld zou worden. De automatische macht zal willen stelen, vechten met iedereen, roven en vrouwen verkrachten. Maar gelukkig wordt onze bewuste macht tot politieman opgevoed en onderdrukt deze de asociale neigingen.
Helaas bij de één meer dan de ander, met als gevolg dat de gevangenissen gevuld worden door mensen, die hun onbewuste macht niet (voldoende) onder controle kregen.

HET ONDERDRUKKEN VAN AUTOMATISCHE WENSEN

Over het algemeen zijn mensen eerder lichamelijk dan financieel volwassen. Daarom is bijvoorbeeld het paarinstinct er meestal eerder, dan er middelen voor een huwelijk zijn. Dit dwingt de jonge mensen om, door middel van hun bewuste macht, het paarinstinct te onderdrukken. Mentale druk (of zo u wilt steun) van ouders en de kerk hebben daarbij ook dikwijls een grote invloed. Jonge mensen zullen de automatische macht van het paarinstinct trachten te onderdrukken door hun geest actief in te zetten voor studie, sport, verenigingsleven en hun werk. Dit is hun uitlaat. Maar ‘s nachts is deze uitlaat er niet, dan is de bewuste macht uitgeschakeld en heeft de onbewuste macht vrij spel. Dit komt dan vaak tot uiting in wilde en heftige dromen met alle gevolgen van dien. U weet nu zeker, dat de automatische macht groter is dan de bewuste macht. Met de automatische macht bereikt u niet alleen betere resultaten met minder energie, maar u bent ook in staat uw gevoelens van moeheid en pijn uit te schakelen.

DROMEN

Vrijwel ieder mens beleeft in zijn slaap avonturen die we dromen noemen. Het voert te ver om het begrip “dromen” dieper te bespreken. Het gaat erom, dat u ervan doordrongen bent, dat dromen onbewuste machten zijn, die in uw onderbewustzijn leven. Probeer deze dromen op te schrijven en nadien te analyseren.
Speciaal wanneer de dromen een zekere regelmaat vertonen. Overheerst de angst voor de toekomst of ziet u weelde, rijkdom, en geluk in uw leven? Wanneer u dikwijls negatieve dromen heeft over ongeluk, dood en verderf probeer dan te ontdekken waar deze indrukken vandaan komen en probeer ze door positieve gedachten te vervangen. Dit kan door met enthousiasme over andere dingen na te denken, waardoor de negatieve gedachten worden onderdrukt.

Psychologen weten dat het gemakkelijker is om met de stroom mee te roeien. Mensen onderdrukken vooral instinctieve wensen, dat gaat heel goed, maar het kost een enorme inspanning dit jaar na jaar vol te houden. Om te beginnen is daar het automatische paarinstinct waaraan al uw voorouders zonder uitzondering hebben toegegeven. Vandaar dat deze paarwens voor normale mensen één van de moeilijkst te onderdrukken wensen is.

Telkens weer voelen volwassen wordende mensen de magnetische kracht, die de andere sekse op verschillende wijzen op hen uitoefent.


BELONINGEN

Ieder mens is gevoelig voor beloningen, waarbij in dit geval niet de nadruk wordt gelegd op financiële beloningen. In een aantal gevallen zouden ze ook complimenten kunnen worden genoemd.
Men kan mensen belonen met een prijs, met een onderscheidingsteken of een medaille. Iedereen is daar blij mee. Maar hebt u wel eens bedacht dat u zich zelf ook kunt belonen?
U geeft uw onderbewustzijn een “opdracht” om komende week iets te doen, iets tot stand te brengen.

Voorbeeld:  Regelmatig ziet u dat uw buikje de neiging naar een bepaalde ronding vertoont. Regelmatig zegt u tegen u zelf: “Eigenlijk moest ik eens iets aan sport gaan doen”, maar het blijft bij zeggen en het gaat niet over in doen. En dan ineens trekt u de stoute schoenen aan en gaat u 5 kilometer trimmen. U maakt er een gewoonte van om dit 2x per week te doen. Nadat u dit 3 weken heeft volgehouden en merkt dat het al bijna vanzelf gaat, verhoogt u de afstand van 5 naar 7 km. U voelt zich inmiddels al lekkerder in uw vel zitten en vindt dat er best eens een etentje tegenover mag staan. Dan, 3 weken later, wordt de lat weer iets hoger gelegd: 7 wordt 10 km. Maar u vindt nu ook dat de beloning mee moet groeien. U stelt zich een weekendje uit met uw echtgenote in het vooruitzicht als u dit 5 weken volhoudt. Zo kunt u door u zelf te belonen tot grote daden komen.

Volwassenen zijn psychologisch gesproken slechts grote kinderen. Indien u zich een beloning belooft, die u pas over twee of drie maanden zult krijgen, dan is de beloning zinloos. De beloning zal dus altijd binnen een korte tijdspanne moeten worden geïnd. Talloze mensen bereiken niet wat zij wensen doordat zij psychologisch onjuist te werk gaan. In plaats van een enkele simpele gedachte in hun onderbewustzijn te planten, proberen zij met een ketting van gedachten binnen te dringen. Maar noteer goed: uw onderbewustzijn is ALTIJD ONTOEGANKELIJK voor KETTINGGEDACHTEN. Dit is slechts verkwisting van energie.

Met Praktische Psychologie kunt u bijna alles vanzelf bereiken, maar HELEMAAL VANZELF gebeurt er niets. U zult zich open moeten stellen voor alles wat u wenst om er mee “besmet” te worden of u moet in actie komen om te grijpen naar alles wat aan u voorbijgaat. In het merendeel van de gevallen zult u zelfs beide moeten doen.
Wanneer u iets wilt bereiken, dan zult u altijd eerst in de juiste stemming moeten komen. U zult zich geestelijk moeten instellen op momenten dat u hiervoor gevoelig en ontvankelijk bent.
Kijk naar mensen, die het ver hebben gebracht; Spreek met mensen met een rijpe levenservaring. U kunt leren van de fouten, die zij gemaakt hebben. Lees de biografieën van grote staatslieden en grote zakenmensen en uitvinders.
Uit hun ervaringen kunt u leren, dat zij pas GROTE DINGEN konden doen, door GROOT TE DENKEN.

Bestudeer de ontwikkeling van HENRY FORD, zijn successen en zijn falen. Hij was ooit iemand die geen cent te besteden had; een man die als onbekwaam technicus, onbekwaam fabrieksarbeider en onbekwaam financier werkloos door de straten van Detroit liep. Maar hij was bezield door het ene, alles overweldigende, idee. Hij zou laten zien, dat Henry Ford auto’s kon maken zoals niemand anders dat zou kunnen. Hij had op papier een BEELD van een auto geconstrueerd. Hij wist dit met vuur en overtuiging uit te dragen en met zijn gedachtegolven zijn kennissenkring te overtuigen om geld in het project te steken.
Het idee werd een groot succes dat in grote vaart een vervolg kreeg: GROTE PLANNEN volgden en de rest is een bekende geschiedenis.

WAT LEERDE DEZE CURSUS ONS TOT NOG TOE EN WAT DEDEN WIJ ER MEE?

Het bestuderen van deze cursus zal u maar weinig helpen als u hetgeen u leerde niet in de praktijk brengt. U hebt nu reeds geleerd van hoeveel belang uw automatische macht is om uw gewenste resultaten te bereiken. Hoe staat het met de enveloppe met de auto, zitten er al veel aantekeningen in? Heeft u er al over gedroomd? Zo ja, heeft u dan ook deze dromen geanalyseerd?
Ligt er al een blocnote op uw nachtkastje, zodat u opkomende ideeën direct kunt noteren? U zult zien, dat het vaak de goede voornemens zijn die niet in daden worden omgezet. DOE HET VANDAAG!
Stel uw “radio-ontvangtoestel” in op de gedachten van anderen; pak hun signalen op. Door de eeuwen heen hebben mensen dit gedaan in gebed: in een moment van rust konden zij daarin hun problemen kwijt en daarna gingen zij vaak weer opgewekt verder. In een katholieke kerk ziet u dikwijls biddende mensen voor een heiligenbeeld met daarvoor flikkerende kaarsen die voor de juiste sfeer zorgen.

HELDENVERERING

Veel (jonge) mensen doen aan “heldenverering”. Voor sommigen is hun vader een held, anderen hebben op hun kamer foto’s hangen van sporthelden.
“Helden” kunnen inspireren omdat van een gewone foto magnetische gedachten op u inwerken. Maar u zult daarbij zich ook moeten inleven in de handelingen van uw held. Bekijk op TV (of nog beter in de Arena) hoe Messi, Ronaldo en Suarez een tegenstander omspelen en weer eens scoren.
Bekijk de beelden van Arjen Robben hoe hij met zijn dribbels wedstrijden kan beslissen. En bedenk iedere dag weer “OOK IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN”. Dit mag u misschien wat vreemd voorkomen, maar wanneer u deze overtuiging heeft dan zal het echt gebeuren. Weet u nog uit uw kinderjaren, toen u over een sloot moest springen. U weifelde en was bang om in het water te vallen.
Maar ook toen zei u tegen uzelf: “wees flink, je kunt het best” en u kwam zonder natte voeten aan de overkant. Dit voorbeeld kunt zelf aanvullen met vele andere uit uw jeugd.

EEN MOEILIJKE OEFENING: DE ADEMTEST

U heeft nu kennis genomen van de bewuste macht en de automatische macht en de mogelijkheden om via uw bewuste macht dingen automatisch te doen.
Ademen doet u bijvoorbeeld veelal onbewust maar ook vaak bewust.
U wilt iets bereiken, u haalt diep adem, vult uw longen met frisse lucht en daardoor krijgt u nieuwe energie voor grotere prestaties.
Als u slaapt, ademt u volkomen automatisch, vrijwel onhoorbaar in hetzelfde rustige tempo. Dit kan omdat het bewuste denken volkomen is uitgeschakeld. Komen bepaalde spanningen uw geest binnen, dan kan het gebeuren, dat de onbewuste macht een ogenblik de strijd verliest. De ademhaling wordt onrustig en het lichaam gaat bewegen. Elke medicus kan u verzekeren, dat een goede ademhaling essentieel is voor een gezond leven. Ademhaling levert zuurstof aan de longen en hoe meer zuurstof, hoe beter de lichaamsfuncties kunnen werken. Doktoren geven echter zelden adviezen voor een betere ademhaling, maar de cursus Practische Psychologie kan u behulpzaam zijn bij het verbeteren er van.
Dit gaat niet van de één op andere dag, maar blijf voor ogen houden dat uiteindelijk de aanhouder wint.

Wat houdt deze oefening in?
U zult in acht seconden uw adem moeten inademen, dan acht seconden de adem in uw longen houden en in acht seconden de adem weer uit ademen.
Hoe doen we dat?
Ga op uw rug op een bed of vlakke ondergrond liggen. Een kussen onder het hoofd en kijk naar een vast punt op de zoldering. Al uw spieren zijn ontspannen en uw gedachteconcentratie is gericht op uw borst en buik. U zuigt nu heel langzaam, terwijl u in gedachten tot 8 telt, uw longen vol frisse lucht. Het onderlijf blijft zoveel mogelijk ingetrokken. Nu wordt de ingepompte adem acht seconden ingehouden, waarna in acht seconden de lucht weer geleidelijk wordt uitgeblazen. Dit heet de borst-/buikademhaling.
Dit probeert u de eerste week van één tot vijf minuten vol te houden. Dit lijkt een simpele opgave, maar is het niet. U zult ontdekken, dat u de neiging heeft veel te snel uit te ademen.
Dit komt door de haast waarmee u door het leven gaat en uzelf geen tijd gunt. Wanneer echter na verloop van enige weken of maanden uw onbewuste macht de automatische handeling heeft overgenomen, dan zal de uitwerking verbluffend zijn. Een gevoel van welzijn komt over u en u straalt een innerlijke rust uit, die bij anderen positieve gedachten golven oproept.
Bedenk dat een gejaagde en slechte ademhaling correspondeert met een gejaagde en onregelmatige bloedsomloop dat weer een negatieve invloed op uw zenuwgestel heeft.
Het grootste probleem bij deze oefening is de WIL, de WILSKRACHT om dagelijks de oefening te doen en de duur ervan langzaam op te voeren naar een kwartier per dag.

Veel succes!