les 8
MAAK GOED GEBRUIK VAN UW INGEVINGEN

Buiten de dingen die u persé moet doen om in leven te blijven, of omdat ze u bevolen worden of die dingen waarvoor u wordt betaald, laat een normaal mens vrijwel alle handelingen afhangen van een gril van het moment. In de etalage ziet u een paar schoenen staan dat u wel kan bevallen. U loopt naar binnen, past de schoenen, bekijkt ze nog eens en gaat over tot koop. Als u genoeg krijgt van een bepaald werkje dan stopt u gewoonlijk een ogenblikje. U blaast uit, zoals dat heet, maar haalt tegelijkertijd diep adem om nieuwe energie te verzamelen. U kunt gemakkelijk 2 handelingen tegelijk doen.
Iets anders wordt het als we praten over uw zenuwenergie. Deze energie kunt u niet verdelen; u kunt in uw geest geen besluit nemen wanneer u tegelijkertijd met andere dingen bezig bent.

Wanneer u diep over iets wilt nadenken, zorg er dan voor dat al uw zenuwenergie, of zo u wilt uw hersenenergie, beschikbaar is. Psychologen hebben ontdekt dat u het beste kunt denken, wanneer uw bloed snel stroomt, met andere woorden uw bloedsomloop moet worden versneld. Tegelijkertijd moet u, uw hersenenergie uitsluitend gebruiken om een oplossing te vinden voor uw probleem. Daarom gaan veel mensen “ijsberen” of een blokje wandelen alvorens een moeilijke beslissing te nemen. U kunt het bloed nog sneller laten stromen door een steile berg te beklimmen. Vandaar dat de oude Grieken hun tempels op een heuvel bouwden. En wat denkt u van Mozes die naar de top van de berg liep voor zijn Tien Geboden.

Het bereiken van de top na een grote inspanning geeft altijd een gelukzalig gevoel, een gevoel van geslaagd te zijn. Dit is een moment waarop in uw onderbewustzijn grote krachten opborrelen. Een kunstenaar krijgt inspiratie voor een meesterwerk, een componist voelt een boeiende serie noten opkomen, een uitvinder doet een grote ontdekking en een zakenman ziet nieuwe verkoopmogelijkheden. Maar u zult tijdens uw ijsberen, uw wandelingetje, uw klim naar de top wel in uw onderbewustzijn steeds maar bezig moeten zijn met uw probleem oftewel “Uw Vurige Wens”. Alle reële wensen kunnen worden vervuld indien u ze maar vurig genoeg wenst!

STEL U OPEN VOOR INGEVINGEN

Alle machtige mannen hebben geleerd goed gebruik te maken van hun ingevingen. Hoe krijgt u nu (goede) ingevingen? Maak een kleine wandeling in een rustige omgeving, bij voorkeur rond het schemeruur. Trek u niets aan wat er om u heen gebeurt. Keert u helemaal in u zelf. Ga nu vóór alles in beelden denken.
Zie als een kettingreactie de beelden zoals deze zich volgens u moeten verwezenlijken. In deze kettingreactie zullen nieuwe nog onbekende denkbeelden in uw geest binnenstromen. U zult fouten zien in vorige plannen, die u tot op dat moment zijn ontgaan en u zult verbeteringen vinden, waardoor het moeilijk bereikbare doel ineens veel dichterbij komt. U ziet alles plotseling veel helderder. U zult ook vereenvoudigingen vinden, waardoor u sneller tot uw doel komt. Het zal u misschien ineens invallen, welke van uw vrienden en relaties u van dienst kunnen zijn bij het verwezenlijken van uw doel. Kortom in die momenten van trance zult u het gevoel krijgen “helderziend” te zijn.

VERPLAATS UZELF IN DE ANDER

Wanneer u ondergeschikte bent, gebruik dan uw inspiratie om een trapje hoger op de carrièreladder te stijgen. U ziet een beeld van een hogere functie met bijbehorende status. Denk alvast of u uw chef bent. Verplaats uw geest nu in gedachten in zijn geest. Uit uw inspiratie heeft u een idee geput, dat dient ter verbetering c.q. oplossing van een probleem. Doordat u zich inbeeldt, dat u de chef bent, kunt u op gelijk niveau met uw meerdere van gedachten wisselen en dit zal ongetwijfeld bijdragen tot de beoordeling van uw persoon. Bedenk, dat dit alles niet alleen met wilskracht lukt; u zult uw onderbewustzijn moeten inschakelen en uw positieve gedachtegolven moeten uitzenden.
Als een kleine jongen niet over een smalle sloot durft te springen en hij probeert het in alle angst toch, dan zal hij er vast en zeker in vallen. Maar wanneer een ander tegen het ventje zegt: “jij kunt beslist over dat smalle slootje springen” dan zal het hem zeker lukken (als het althans tot de mogelijkheden behoort).
U heeft al geleerd, dat ieder mens gedachtegolven uitzendt en ontvangt. U moet nu de gave ontwikkelen om uw gedachtegolven, die u in de richting van uw gesprekspartner uitzendt, in zijn geest te planten terwijl u ook moet proberen zijn gedachtegolven in uw geest op te nemen en te laten harmoniëren. Stem de frequenties op de juiste golflengtes af.

Ter verduidelijking, het volgende voorbeeld:
Wanneer u op uw radiotoestel een station wilt opzoeken en er op prettige wijze naar wilt luisteren, dan zult u net zo lang naar de juiste frequentie zoeken tot dat er glasheldere en zuivere muziek uitkomt. Zo ook met uw gedachtegolven. Zijn de uwe en de zijne perfect op elkaar afgestemd, dan ontstaat er een sfeer van vertrouwen; oorzaak en gevolg blijken in elkaars verlengde te liggen. Door uzelf voor inspiratie open te stellen, krijgt u gedachtegolven die met de ander harmoniëren, maar die u zelf hebt opgeroepen. Dit zal onmiskenbaar tot grotere resultaten leiden. In veel gevallen zal “vriendschap” daarvan het begin zijn.
Uw gesprekspartner zal tot de ontdekking komen, dat “u best een aardige kerel bent”, of anders uitgedrukt “met hem kan ik goed opschieten”.
Ook kan bij hem de gedachte opkomen “hij is in ieder geval iemand die mij begrijpt”. Ook in een huwelijk zijn al deze voorbeelden van toepassing.
Bij het ontvangen en analyseren van de gedachtegolven van uw gesprekspartner zult u mogelijk ook ontdekken wat hem tot bepaalde daden heeft bewogen. Deze daden heeft u altijd afgekeurd, maar nu u zijn beweegredenen kent, kunt u hem gemakkelijker vergeven.
Door de inleving krijgt u meer informatie over de ander; deze gegevens zult u moeten gebruiken en moeten toepassen, Wat vindt hij prettig? Wanneer u hebt ontdekt wat hij prettig vindt, kunt u er uw handelingen op aanpassen. We gaan ervan uit, dat ieder mens graag een ander wil beïnvloeden. Of u nu zakenman, fabrikant, winkelier, vertegenwoordiger, dokter, advocaat of leraar bent. Dit kan wanneer de gedachten harmoniëren.

Nu zijn er drie methoden om tot gedachteharmonie te komen:
1) de ander stemt zijn gedachtegolven op u af;
2) u stemt uw gedachtegolven op de ander af;
3) beiden stemmen hun gedachtegolven op elkaar af.
Even een vraag: welke van die drie methoden brengt het snelst harmonie? Natuurlijk de tweede, waarbij u uw eigen gedachtegolven op de ander afstemt. Dat is precies wat u doet, wanneer u naar inspiratie zoekt.
Wat doet een modeontwerper? Hij stemt zijn gedachtegolven af op de wensen van een elegante dame. In zijn uur van inspiratie kruipt hij als het ware in haar huid en vraagt zich af: “wat zijn haar liefste wensen?” of “hoe kan ik die vrouw nog mooier en aantrekkelijke maken?” of “hoe kan zij gekleed gaan om nog gunstiger op te vallen?”
Een fabrikant vraagt zich nooit af wat hij persoonlijk mooi vindt. Hij denkt in momenten van inspiratie wat zijn klanten mooi vinden en of zij het geld hebben om die aankoop te doen. Zo is het niet alleen met een fabrikant, maar ook met doktoren en patiënten; advocaten en hun cliënten, leraren en hun leerlingen en professoren met hun studenten.
Op alle gebied zijn de echte leiders zij, die zich het beste gedurende inspiratieperioden in de persoonlijkheid van de anderen kunnen verplaatsen en die weten dat zij die anderen kunnen “pakken” door hun eigen gedachtegolven zo snel mogelijk met die van hen te laten harmoniëren.

BLIJF WEL OPRECHT

Wanneer iemand tegen u zegt, dat gras rood is, kunt u hem gelijk geven. Maar deze gedachteharmonie is nooit oprecht. U wekt de indruk dat u met hem op eenzelfde golflengte zit, maar…. zet deze gedachte uit uw hoofd: dergelijke onwaarachtige gedachtegolven zullen nooit goed met elkaar harmoniëren, integendeel, ze zullen snel botsen. Ga een discussie uit de weg en zeg: “Oh, vindt u dat?”
Zoek in andere gevallen punten waarover u het wel met elkaar eens bent. Een volwassen mens is, vooral wat betreft zijn gevoel en zijn onderbewustzijn, nog bijna geheel en al kind. De volwassene wil graag zijn verdiensten erkend zien. Hij hoort graag lof, zelfs al beweert hij het tegendeel. Maar hij stelt alleen lof op prijs die werkelijk oprecht gemeend is. Hij hoort het liefst de lof zingen over zijn eigenschappen of bezittingen die hij zelf het mooist vindt of het meest op prijs stelt.
Maak van deze wetenschap gebruik! Maak vaker (oprechte) complimentjes in de ruimste zin des woord.

MINDERWAARDIGHEIDSGEVOELENS OVERWINNEN

Wat is er nu nog een ander buitengewoon groot voordeel van het uiten van harmoniërende gedachten? Het is de beste en de gemakkelijkste methode om verlegenheid te overwinnen zonder dat u daarbij veel wilskracht voor hoeft te gebruiken. Maak iemand een compliment over het een en ander dat u werkelijk mooi, interessant of goed vindt en waarvan u weet, dat hij er dezelfde gevoelens over koestert. U zult merken, dat uw lof in goede aarde valt en de ander u zal aanmoedigen om verder te spreken. Hij toont zijn tevredenheid door dieper op het aangesneden onderwerp in te gaan en tevens dat hij aan uw opmerkingen WAARDE toekent en dat deze dus zeker niet MINDERWAARDIG kunnen zijn. Minderwaardige gevoelens gaan altijd gepaard met moedeloosheid. Wie is moedeloos? Mensen die bij de pakken neer zitten, die dus niet in actie komen. U zult nooit een partijtje tennis kunnen winnen zonder in de aanval te gaan.

BENUT UW INGEVINGEN

Iedereen heeft voortdurend ingevingen, maar lang niet alle ingevingen zet u om in ACTIE. En wat heeft u aan ingevingen die u niet opvolgt? NIETS, maar dan ook helemaal niets. Zie na vandaag een INGEVING als een LASTGEVING, een opdracht die u MOET uitvoeren. Niemand heeft ooit een verklaring kunnen geven van wat een ingeving nu eigenlijk precies is.
Gelovige mensen zien het als een goddelijke opdracht; psychologen zien het als een opborrelen vanuit het onderbewustzijn. Uw onderbewustzijn, dat in staat is om u op een bepaalde tijd te wekken zonder dat er een klok in de buurt is, kan nog veel meer wonderlijke dingen doen, mits u zich daarvoor open stelt. Dit noemt men INSPIRATIE of INTUÏTIE. Zie uw onderbewustzijn als een zendstation dat signalen uitzendt, soms sterk, soms zwak. Probeer uw onderbewustzijn te activeren, door met het moduleren van de frequenties de uitgezonden signalen te versterken. Wanneer u de inspirerende gedachtegolven heeft opgevangen NOTEER deze dan en DOE ER WAT MEE. Briljante ideeën en ingevingen waarmee niets wordt gedaan, zijn voor altijd verloren. De ware leiders zijn geïnspireerde leiders. Zij stellen zich voor inspiratie open en voelen zich daardoor sterker dan anderen. Daardoor kunnen zij sneller besluiten nemen en hoeven minder te denken. Daarom kunnen zij meer doen in minder tijd.