les 9
KWEEK EEN GEZOND LICHAAM MET EEN GEZONDE GEEST

Een dokter die 7 jaar medicijnen heeft gestudeerd weet in de meeste gevallen minder af van de techniek van een auto dan een vrachtrijder die dagelijks een vrachtwagen bestuurt. Toch is uit onderzoeken gebleken, dat een gestudeerde dokter meer van het mechanisme van een auto afweet, dan een vrachtrijder van een medicijnenstudie. Er blijkt een wetmatigheid te zijn die zegt: studie op een speciaal gebied maakt de student VANZELF wijzer op andere gebieden.

De psychologie heeft aangetoond dat wat voor kennis opgaat ook bij gezondheid het geval is. Met andere woorden: dat als u een zeker deel van uw lichaam gezonder maakt, ook andere delen van uw lichaam VANZELF gezonder zullen worden. Dus, als u iets mankeert of u voelt zich niet helemaal fit, dan kunt u een ander deel van uw lichaam op natuurlijke wijze gezonder maken dan het al is. U zult daarbij vanzelfsprekend uw gezonde verstand moeten gebruiken. Wanneer u op een hete zomerdag versmacht van dorst dan is het goed met een glas koude drank uw dorst te stillen, maar het zou verkeerd zijn om onbeperkt aan deze behoefte toe te geven. Een jonge vrouw heeft geweldig veel last van hoofdpijn. Dit speelt voornamelijk in de zomer en dus schrijft zij dit toe aan zon en warmte. Maar dan voelt zij de hoofdpijn ook in de winter, zij het wel in mindere mate. De huisarts schrijft een paracetamol voor, maar het helpt niets. Door de kennis van de deze cursus begint zij met zelfanalyse: “wat kan de oorzaak zijn”? Zij begint een week lang op te schrijven welk voedsel zij tot zich neemt en gaat zich op elk onderdeel concentreren. Zij ontdekt dat het eten van eieren wel eens de oorzaak kan zijn van haar voortdurende hoofdpijn. Zij laat het dagelijks eitje staan en vermijdt bij het klaarmaken van gerechten/producten waar eiwitten in zijn verwerkt. Haar hoofdpijn verdwijnt als sneeuw voor de zon.

SUCCES EN GEZONDHEID

Succes en gezondheid gaan hand in hand. De oude Romeinen spraken al van een gezonde geest in een gezond lichaam en in hun taal klonk het ook nog veel mooier “mens sana in corpore sano”. Wie pijn lijdt of een of ander vervelend kwaaltje heeft, moet om deze negatieve prikkels te neutraliseren, veel geestelijke energie gebruiken.
Gezondheid is een enorm belangrijke factor. Het is bevorderlijk voor zowel het lichamelijk als het geestelijke welzijn. Daarom is het belangrijk om uw gedachten en verwachtingen in te stellen op een goede gezondheid. Uit vorige lessen weet: u krijgt wat u verwacht. Er zijn mensen die steeds last hebben van tocht en daardoor kou vatten. En die mensen zijn dan ook altijd verkouden. Vertel u hen dat ze steeds verkouden worden omdat ze een kou verwachten, dan geloven ze u niet.
Ze beweren overgevoelig te zijn voor tocht, stellen zich daarop in en worden dan ook ziek. Bij hun leeft de wens en verwachting om dat tochtje te voelen. En u weet: u krijgt wat u verwacht. Zo zijn jonge moeders, die zich zo hebben ingesteld, dat zij in hun slaap het kleinste geluidje van hun baby horen. Dit komt omdat zij het wensen te horen.
Maar als de baby opgroeit vindt de moeder het niet meer noodzakelijk om bij elk geluidje wakker te worden. Dan schakelt zij eenvoudig haar gevoeligheid voor geluidjes uit en slaapt door als een normaal mens. De psychologie heeft aangetoond, dat het precies hetzelfde met verkoudheid het geval is. Wie overgevoelig voor tocht is kan, even eenvoudig als de moeder met haar gevoeligheid voor bepaalde geluiden, die overgevoeligheid voor tocht uitschakelen en wordt dan zelden meer verkouden. U kunt uzelf van veel kwalen genezen door uzelf eenvoudig GEZOND te denken.

Gezond zijn is de normale toestand van de mens.
Als gezond mens bent u zich niet bewust van enig lichaamsdeel. U voelt alleen maar levensvreugde.  Vreugde, dat u bestaat. Vreugde dat u uzelf en anderen gelukkig kunt maken. Vreugde dat u scheppende arbeid kunt verrichten. Vreugde dat u, na een dag van ingetogen arbeid kunt zeggen: “wat is het leven toch mooi”. Of, zoals Toon Hermans zong: “ik heb het leven lief”.
Anders is het wanneer u geplaagd wordt door een barstend hoofd of doordat u zo juist een droevig bericht heeft ontvangen. Dan zal het prevelen van zinnetjes uw onderbewustzijn niet of moeilijk beïnvloeden.
Deze cursus heeft daarvoor een ezelsbruggetje gevonden, waardoor u dergelijke feiten snel kunt vergeten: Eerst hoe het niet moet: Wanneer u iemand, die barstende hoofdpijn vertelt dat hij helemaal geen pijn heeft, dan prikkelt u hem en voelt hij de pijn nog erger. Dan bereikt u het tegenovergestelde van datgene wat u wenst. Precies hetzelfde is meestal het geval, wanneer u tegen uzelf zegt “ik WIL dat of dat”. Uw wil is een energieverslinder. Bijna niemand bezit geestelijke energie genoeg om met wilskracht de gewenste resultaten te bereiken. U vangt meer vliegen met honing dan met azijn. Dat spreekwoord is zowel voor kinderen als voor volwassenen van toepassing.
Behandel uw onderbewustzijn als een klein kind dat u, ook op het gebied van uw gezondheid, kunt paaien. Praat op uw onderbewustzijn in door te prevelen dat u zich fit en gezond voelt en dat u de hele wereld aan kunt. Wanneer mensen met vakantie gaan, voelen zij zich zelden ziek. Vakantie is een prettig vooruitzicht en dit onderdrukt alle negatieve gezond meldingen. U wenst zich gewoon gezond. Natuurlijk moet u wel redelijk blijven. Wanneer u uw hand in kokend water steekt, dan brandt u zich, ondanks het feit dat u uw onderbewustzijn heeft geladen met de gedachte niets te voelen.
Of: wanneer u op een koude winterdag bij een temperatuur van min 20 graden in een overhemd in de gure oostenwind gaat lopen, dan is de kans zeer groot, dat u toch ziek wordt, ondanks het gesprek met uw onderbewustzijn.

Maar hoe dan wel?
EMILE COUÉ *) was een eenvoudige apotheker uit Nancy die als één der eersten de kracht van de suggestie en zelfhypnose ontdekt. Hij heeft hobbymatig psychologie bestudeerd en leerde over de kracht van het onderbewustzijn. Hij heeft een patiënt die alsmaar klaagt over maagpijn, een pijn waartegen geen enkele medicijn helpt. De man blijft klachten houden. Ten einde raad geeft Coué de man een flesje met gewoon water met een kleurtje en zegt tegen de patiënt, dat dit een speciaal middel uit Amerika is en dat hij 3 maal per dag een lepel moet nemen onder het gelijktijdig 20 maal prevelen: ”Mijn maag wordt beter en beter”. Tot stomme verbazing van Coué en zijn patiënt is de maagpijn binnen 14 dagen volledig verdwenen!
Door dit voorval ontdekt Coué nog iets nieuws. Hij merkt, dat het niet noodzakelijk is om bij de zelfsuggestie “maag” te noemen. Alle lichaamskwaaltjes komen in aanmerking. De eenvoudige apotheker past deze nieuw ontdekte technieken toe op zijn patiënten, waardoor hij al snel de naam van wonderdokter krijgt. En nu treedt het VERWACHTINGSPATROON in werking: de patiënten verwachten dat zij zullen herstellen en dat gebeurt ook. Vele mensen kunnen zichzelf zowel ziek als beter praten.

IK WORD IEDERE DAG IN ALLE OPZICHTEN GEZONDER!

Ook dit is weer een zinnetje om in uw onderbewustzijn te planten. Maar enig realisme is hierbij natuurlijk wel vereist. Een geamputeerd been krijgt u met zelfsuggestie natuurlijk nooit terug en een snel uitzaaiende tumor kan ook niet worden gestopt. Een holle kies is nog nooit met behulp van de psychologie gevuld geworden. Toch zijn er veel “wonderbaarlijke genezingen” bekend, die al snel worden toegeschreven aan goddelijke ingrepen. De bedevaarten naar Lourdes zijn hiervan ook een mooi voorbeeld.

DOE WAT VOOR UW GEZONDHEID

Doe oefeningen om uw gezondheid te verbeteren. Daarbij is in vele gevallen een aanwijsbare wisselwerking: wanneer u ademhalingsoefeningen doet zal dit uw bloedsomloop verbeteren; oefent u met uw armen en/of benen dan krijgen uw longen ook meteen een beurt, enzovoorts. Maar vóór alles dient u uw onderbewustzijn met VERWACHTINGEN te voeden. Heb daarbij een voorbeeld voor ogen, waaraan uw onderbewustzijn zich kan spiegelen: een zwemmer, een atleet of een bijzonder vitaal persoon. Vitaal betekent in dit verband LEVENSKRACHTIG, zowel van lichaam als geest.
Maak van deze persoon uw persoonlijke HELD, kruip als het ware in zijn huid. Ga in gedachten terug naar uw baby-, peuter- en kleutertijd. Als baby kon u niet praten, maar in tijd van één jaar leerde u van alles, alleen maar door in beelden te denken. Daarna werden uw vader of moeder uw helden evenals andere volwassen mensen. Kijk eens in de babybox en zie hoe de baby’s met hun speelgoed de ouderen imiteren: met een speelgoed-telefoon voeren ze een telefoongesprek; jongens spelen met treintjes en spelen machinist of conducteur; meisjes spelen met poppen en zijn moedertje. Wordt het kind volwassen dan krijgt het andere helden: een grote voetballer, een wielrenner of een politiek leider. Dit is door de eeuwen het geval geweest. In geschriften over Napoleon kunt u lezen dat Alexander de Grote zijn grote held was omdat hij met zijn legers over de Alpen trok. Voor anderen is b.v. Edison een grote held. Maar kies altijd een held, die hoger staat dan uzelf, dus iemand die op één of andere manier meer heeft bereikt dan u.

VERZORG UW LICHAAM

Voor uw gezondheid is een goede verzorging van uw lichaam een eerste vereiste. Bij de bestrijding van tuberculose ontdekte men dat zon, licht en frisse lucht essentieel waren voor een goede genezing en dat bij een beginnend herstel levenslust en levensvreugd vanzelf meekwamen.
Maak gebruik van de geneeskrachtige werking van de zon. Indien de temperatuur het toelaat, is het zinvol om de zonnestralen op uw lichaam te laten schijnen: in uw vrije tijd met blote armen en benen lopen is al zeer eenvoudig uit te voeren. Zonlicht is niet te vervangen door psychologie. Zonlicht is even noodzakelijk als eten en drinken. Zonlicht werkt ook op het onderbewustzijn van de mens. Beschouw uw lichaam als een auto en het voedsel als de benzine.
Als er lucht in de juiste verhouding bij de benzine wordt gevoegd dan kan dit mengsel verbranden en gaat de auto rijden. Bij een onjuiste mengverhouding gaat de auto schokken en hij stopt misschien zelfs op zeker moment. Zo ook met uw lichaam en het voedsel. Uw voedsel wordt in uw lichaam verbrand en geeft krachten. Een goede ademhalingstechniek bevordert de verbranding. De toestand van de longen verslechtert, wanneer zij niet goed worden gebruikt en met frisse lucht worden “schoongespoeld”. Houdt uw gewicht in de gaten, en beweeg voldoende om de overvloed aan calorieën te verbranden. Laat zelfsuggestie en zelfhypnose u bij een gezond levenspatroon helpen.
De apotheker Emile Coué heeft zijn patiënten er ook gelukkiger mee gemaakt. Maar bedenk wel: Psychologie is natuurlijk niet in staat om alle ziekten en pijnen te genezen; psychologie is geen tovermiddel. Maar het kan wel een hulpmiddel zijn om ziekten te voorkomen respectievelijk te verminderen en u inspiratie voor een gezonder (gelukkiger) leven.