Lessen 01 / 09

EEN ENKELE GEDACHTE IS ONWEERSTAANBAAR


DENK IN BEELDEN

Er zijn twee methoden om iets te leren. De eerste manier, die het meeste wordt toegepast en die de meeste energie vergt, is met gebruikmaking van de WILSKRACHT. Een zaak van zitten en blokken tot de stof in de geest is opgenomen. De tweede methode gaat samen met het gebruik maken van de VERBEELDINGSKRACHT, het denken in beelden en het benutten van uw creativiteit.

Waarom wilt u deze cursus bestuderen? Schrijf niet direct het antwoord op, maar gebruik uw verbeeldingskracht. Als u bijvoorbeeld zou hebben opgeschreven “meer geld verdienen”, dan heeft u uw verbeeldingskracht niet laten werken.
Geld verdienen is nooit een doel maar een middel. Onbewust wilt u misschien een groter huis, een mooiere auto, misschien wel een landhuis met zwembad in Zuid Frankrijk en dat beeld ziet u voor zich. Om dit doel te bereiken zijn uiteraard geldmiddelen nodig.


ÉÉN BEELD TEGELIJK

De tragiek van veel mensen is, dat zij vele doelen tegelijk stellen en daardoor vele beelden tegelijk zien. Nu wordt het een chaotisch geheel en het opgeven, c.q. het niet realiseren van het doel ligt dan ook voor de hand. Wel mag u sub-doelen stellen, mits deze op de weg van het einddoel liggen.

U KRIJGT WAT U VERWACHT

Om het denken in beelden iets meer uit te werken, volgt hier een treffend

voorbeeld:

Een paar bouwvakkers zitten buiten in de zon te schaften. Een schuw hondje ziet hen. Met bange ogen, neerhangend kopje en de staart tussen de benen komt het aangelopen in de hoop dat de mannen hem een stukje brood zullen geven. “Wat een misbaksel” zegt één van de mannen en schopt zand in de richting van het beestje, dat niet geraakt wordt maar jankend wegloopt.


Een paar minuten later loopt een straathondje type vuilnisbakkenras, op de dezelfde mannen af. Vrolijk blaffend en met schitterde ogen en een kwispelende staart komt het hondje aangerend,

“Sodemieter op”, zegt dezelfde man van zo even en weer schopt hij zand in de richting van het hondje. Maar het dier loopt niet weg, ontloopt het zand en komt vriendelijk keffend op de man af, likt zijn tong langs zijn bek. De “hondenhater” schiet in de lach en geeft de olijkerd een stukje brood.

Sluit nu even uw ogen en zie het beeld in uw fantasie. Het schuchtere hondje dat niets verwachtte en de andere, de optimist verwachtte een stukje brood en kreeg het ook,


NOG EEN VOORBEELD

Twee jonge vertegenwoordigers worden gelijktijdig in verschillende rayons aangesteld. De ene werkt hard, doet zijn uiterste best maar heeft voortdurend in zijn achterhoofd, dat hij mogelijk niet door zijn proeftijd komt. Hij kijkt als het ware zijn ontslag al in de ogen.
De andere nieuwe vertegenwoordiger blaakt van enthousiasme. Hij denkt geen moment aan de mogelijkheid dat hij niet door zijn proeftijd komt. Sterker nog, hij gaat nog tijdens zijn proeftijd verhuizen om midden in zijn rayon te kunnen wonen.
Hij is slechts door één gedachte bezield: SLAGEN.
Wanneer zijn collega van de verhuizing hoort, zegt hij: “Pas maar op dat je niet ontslagen wordt; ik zou die kosten nooit hebben gemaakt ...”.


De optimistische vertegenwoordiger ziet slechts één positief beeld, dat van een succesvol verkoper; de pessimistische vertegenwoordiger ziet alleen maar negatieve beelden hetgeen zijn resultaten als zo danig beïnvloedt en zijn proeftijd wordt dan ook niet omgezet in een vast dienstverband.

Welke gedachten hebt u? Vorm daar nu eens een beeld van en laat dit beeld tot uw onderbewustzijn doordringen. De enkele positieve gedachte moet als het ware omhoogspringen als een vuurspuwende berg.

STEL UZELF EEN HAALBAAR DOEL

Ieder mens heeft voornemens, speciaal op 1 januari. Maar omdat het er zoveel zijn, komt er in de praktijk vrijwel nooit iets van terecht.
Pak uit al die voornemens nu eens ééntje. Om te beginnen een niet al te moeilijke, maar toch ook een niet te gemakkelijke.
Schrijf dit voornemen als DOEL op een stukje papier en plak het op een plek waar je het dagelijks ziet. Verbind er vervolgens een tijdspanne aan om het doel te realiseren.
Ik wil een week lang ....; ik wil een maand lang .... ; ik wil de komende zes weken ....
Het doel moet wel realiseerbaar zijn en ook meetbaar en controleerbaar.

Iemand die twee pakjes sigaretten per dag rookt, kan wel zeggen, dat hij wil stoppen met roken maar dit zal vrijwel onmogelijk zijn. Beter is dan om op het papier te schrijven: ik wil de komende maand in plaats van 40 sigaretten, slechts 30 roken ....

Bekijk iedere dag het doel en controleer de vooruitgang.

Beloon uzelf, of laat uw naasten u belonen met een cadeautje wanneer u uw doelstelling heeft bereikt.

Dit gebeurt tenslotte op andere gebieden ook: kleinkinderen met goede rapportcijfers krijgen van opa en oma ook een (financiële) beloning.

GEBRUIK UW ONDERBEWUSTZIJN

We hebben het allemaal wel eens ervaren: we moeten om vijf uur opstaan om tijdig ergens aanwezig te zijn. We zetten de wekker op dat tijdstip, maar vergeten het “wekpalletje” om te zetten. Het resultaat is, we verslapen ons en van de afspraak komt niets terecht.
Maar u kunt ook gebruik maken van uw onderbewustzijn. Vlak voor u in slaap valt, ontspant u zich en prevelt 20 maal zachtjes: “vijf uur wakker worden, vijf uur wakker worden, enz”. Ook al is in het hele huis geen enkele klok aanwezig, gegarandeerd, dat u om vijf uur wakker wordt. Het moet echter wel de enige gedachte zijn waarmee u in slaap valt. Denkt u bijvoorbeeld ook: “ik mag mij niet verslapen”, gegarandeerd wordt u om drie uur en vier uur ook wakker.


Slechts één positieve gedachte in uw onderbewustzijn werkt, meerdere (negatieve) gedachten werken remmend. Laat dus uw onderbewustzijn uw bewustzijn positief beïnvloeden.

Wilskracht is een energieverkwister en elke hulp van uw onderbewustzijn is dan ook meer dan welkom. En u zult in deze cursus zien, dat er met behulp van uw onderbewustzijn wonderlijke dingen kunnen gebeuren. Het was al in staat om u klokslag vijf uur te wekken!

Latere lessen zullen dit verschijnsel met nog vele voorbeelden duidelijk maken.

Terwijl u ’s nachts slaapt, werkt uw onderbewustzijn door. Het slaapt nooit, het werkt altijd en het werkt zelfs graag, als het tenminste wat te doen heeft. U zult het zelf moeten voeden met opdrachten. Dan zult u ontdekken, dat u soms bij het ontwaken een glorieuze “inval” heeft. Meestal gaan deze invallen verloren, dikwijls omdat zij niet direct op een notitieblokje, dat naast u op het nachtkastje ligt (zou moeten liggen), worden opgeschreven, maar ook heel vaak omdat ze niet direct worden omgezet in daden.

Denkt u echt, dat de man die als doel had gesteld om miljonair te worden en nu op een kapitaal landhuis aan de Vecht woont, 3 auto’s in de garage heeft staan, een speedboot en een jacht in de haven van Saint Tropez heeft liggen en bovendien nog een aardig huisje op IBIZA heeft, nu echt gelukkig is?  

NOU REKEN MAAR!