Lessen 10 / 18
ZO PAST U GEZONDHEIDS-PSYCHOLOGIE TOE

Vrijwel alle mensen streven naar succes en voorspoed. Om dit te bereiken volgt men opleidingen en cursussen. Nu is het algemeen bekend, dat succes in het leven nauw samenhangt met een goede gezondheid. Maar terwijl men aan de opleiding alle aandacht besteedt, wordt een goede gezondheid als normaal beschouwd en wordt er vrijwel niets aan gedaan. Mensen die met hun geest werken nemen weinig lichaamsbeweging; daardoor raken hun spieren niet of nauwelijks vermoeid en dien ten gevolge ontberen zij dikwijls een diepe en verkwikkende nachtrust. Om beter te kunnen slapen moet u dus aan “spiervermoeidheid” doen. Maak wandelingen, ga fietsen, beoefen een sport. Vermoei uw spieren door uw lichaam veel te bewegen. Veel spierbewegingen zijn niet alleen nodig voor een goede slaap maar ook voor een goede bloedsomloop.
   
Slapen is een reinigingsperiode waarin alle vermoeidheidsstoffen worden afgevoerd. Wie niet goed slaapt, is ’s morgens niet fit en schept geen vreugde in het leven. Dit alles is geen nieuws voor u. U wist het allang. Toch is het vrij zeker, dat u er vaker niet naar heeft gehandeld. Uw WIL is niet sterk genoeg. Maar u heeft inmiddels geleerd dat, daar waar uw bewuste wil tekort schiet, u gebruik moet maken van uw onbewuste wil, die u daartoe moet trainen. Uw onderbewustzijn kunt u het beste vergelijken met een klein kind dat u voortdurend moet corrigeren en aanmoedigen. Maar kleine kinderen laten zich niet zo gemakkelijk sturen en de beste methode hierbij is de (realistische) uitdaging. Als u tegen een jongetje van zes zegt: “Ik denk dat jij niet zo hard kunt lopen als je vriendje” dan zal hij zijn uiterste best doen om harder te lopen, omdat hij wil bewijzen dat hij het wel kan. Zeg hetzelfde nu eens tegen uw onderbewustzijn.  Zeg: “Ik denk niet dat je een week lang iedere morgen een glas water kunt drinken.” Een uitdagende opdracht, die heel gemakkelijk lijkt maar het niet is, want na 3 dagen geeft uw onderbewustzijn het al op. Daag het uit met de woorden “zie je wel, enz.”
Begin opnieuw, net zolang tot dat er ritme in de handeling zit en dan zal het voor altijd vanzelf gaan. Veel moeilijker wordt de opdracht (voor rokers) om komende week nu eens twee sigaretten per dag minder te roken. Zodra dit is gelukt worden het er drie per dag en dan vier enz. tot het moment dat de tabakswinkelier geen klant meer aan u heeft.

Zie in de toekomst uw onderbewustzijn als uw bondgenoot bij uw strijd voor een succesvolle toekomst. En iedere keer wanneer er weer een (kleine) overwinning is behaald, dan moet u zichzelf belonen, net als het jongetje dat ook een compliment of beloning wil ontvangen.

Een opmerking tegen uzelf in de trant van “dat heb je aardig gedaan” doet voor uw onderbewustzijn wonderen. Zie daarbij ook de resultaten van uw inspanningen: u voelt zich fitter, u voelt het bloed sneller door uw aderen stromen en uw denkvermogen neemt toe. Een compliment voor uw onderbewustzijn is dan op zijn plaats. U gebruikt dus, in plaats van uw wil, uw fantasie. U voelt zich beter omdat u zichzelf opdrachten heeft gegeven en ook uitgevoerd. Dit alles klinkt mogelijk erg kinderachtig. Maar vergeet niet, dat uw onderbewustzijn in staat is tot dingen die u niet kunt verklaren. Denk nog maar eens aan het ontwaken op het opgegeven uur, zonder dat een klok in de buurt is. Kleine kinderen hebben er in zijn algemeenheid een hekel aan om zich ’s morgens te wassen. Slechts door de dwang van de moeder komt er ritme in de handeling en wel zodanig, dat volwassen mensen zich hoogst onbehaaglijk voelen, wanneer zij zich niet kunnen wassen.

Zorg ook voor ritme in de gezondheid. In het ontbijten, lunchen, dineren en slapen zit al een zeker ritme. Dit is in samenwerking met uw onderbewustzijn uit te breiden tot ander ritme: activiteiten en handelingen die u zonder nadenken doet. Dit maakt ruimte in uw geest vrij voor overige positieve activiteiten. De mens is van nature lui, dat is op basis van de vooruitgang.
Maar met luiheid kunt u geen succes veroveren en ook niet veel geld verdienen. Luiheid is aangeboren en moeilijk uit te roeien. Toch zult u deze natuurlijke luiheid moeten overwinnen.
Bent u buitengewoon lui of ziet u meer dan normaal tegen allerlei werkjes op, dan is het vrijwel zeker, dat u òf een tekort òf een teveel aan slaap geniet. Dit lijkt een tegenstrijdigheid, maar dat is het niet. Zij die niets uitvoeren, zijn in een ritme van niets doen gekomen, dat zij moeilijk kunnen verlaten. Maar zij die wel actief zijn, doch te weinig slaap genieten, zien er tegenop om op een ander gebied ook actief te zijn. Hoeveel slaap een mens nodig heeft hangt sterk af van de persoon. De één moet minimaal acht uur per nacht slapen om ’s morgens weer fris en uitgerust te zijn, een ander kan met veel minder toe. Maar zorg er wel voor dat uw slaapritme in overeenstemming komt met de eis van uw lichaam. Dit zal u helpen om uw natuurlijke luiheid te overwinnen.
Een man met veel kwaaltjes klaagt bij de dokter en deze verzucht: “als u uw lichaam net zo zou verzorgen als uw auto, dan had u geen enkele kwaal”. Zo is het vaak: mannen liggen zaterdags op en onder hun auto, smeren beweeglijke delen en vegen het vuil op diverse plaatsen weg. Maar zij vergeten daarbij, dat zij waarschijnlijk over vijf jaar een andere auto kopen. U kunt geen nieuw/ander lichaam kopen. Wees er dus zuinig op. Zorg ervoor dat Moeder Natuur de gelegenheid krijgt voor een revisieperiode. Slaap goed en regelmatig; rust op vaste tijden uit; neem voldoende lichaamsbeweging om uw spieren te vermoeien. U kunt een goede slaap bevorderen door uw onderbewustzijn opdracht te geven om de zorgen en problemen van u af te zetten. Neem als het ware een geestelijk bad voor het slapen gaan. Ontspan u, zoek een goede slaaphouding, ontspan uw spieren, bal uw vuisten niet, druk uw benen of voeten niet tegen elkaar, klem uw mond niet dicht en druk uw tong niet tegen uw voortanden en adem diep, rustig en vooral vredig. Drink vlak voor het slapen gaan weinig of geen koffie en eet bij voorkeur ook geen sterk gekruide spijzen. Tussen het slapen gaan en uw laatste maaltijd dient minimaal een tijd van 3 uren te zitten. Gaan slapen met een volle maag is evenmin bevorderlijk voor een goede nachtrust.
Denk voor u gaat slapen niet aan onaangename dingen, veel mensen maken zich zorgen over problemen die nooit zullen komen. Tob niet over ziektes, financiële zorgen of nutteloze fantasieën. Het staat op uw organiser en is inmiddels in uw onderbewustzijn opgeslagen: U KRIJGT WAT U VERWACHT. En dit geldt ook voor uw gezondheid.
Houd vooral in het oog, dat doktoren niet in staat zijn u van wat dan ook te genezen. U geneest altijd zelf. Hoogstens kan de dokter de genezing bevorderen door ervoor te zorgen dat u stoffen inneemt die uw lichaam in staat stelt te genezen. Verreweg de meeste medicijnen zijn slechts ezelsbruggetjes voor uw onderbewustzijn. Reeds eeuwen en eeuwen geleden hebben medicijnmannen geweten, dat iemand gemakkelijker kan geloven dat hij beter wordt wanneer hij een pilletje of drankje inneemt.

DE WRATTEN-PROEF

Mensen die wratten op hun handen hebben, kunnen deze doen verdwijnen door bepaalde handelingen: zij wrijven over de wrat en prevelen: “wrat verdwijn”. Doordat deze opdracht via het onderbewustzijn loopt, is de wrat na een paar dagen werkelijk verdwenen. Het onderbewustzijn weet, dat de wrat daar niet hoort te zijn en daardoor verdwijnt de wrat dan ook prompt. Er zijn mensen, die de wrat insmeren met een krijtje (wit) of een zwarte stof. Dit dient slechts om het onderbewustzijn continu te helpen herinneren dat u actie moet ondernemen (“wrat verdwijn” prevelen).

PIJN VERJAGEN

Pijn is een ondefinieerbaar begrip, maar het hebben of voelen kan hoogst onaangenaam zijn. Maar toch kunt u veel doen om deze pijn te verjagen.
De Franse apotheker Emile Coué gaf daartoe de aanzet en wees erop dat iedereen zijn onderbewustzijn zodanig kan bewerken, dat de pijn veel minder gevoeld wordt. Zelfsuggestie en zelfhypnose zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel: “Ik voel de pijn niet (of minder)” zegt u tegen u zelf.
U heeft hevige tandpijn, gaat naar de tandarts en in zijn stoel voelt u plotseling geen pijn meer! Uw onderbewuste angst voor de boor is groter dan de pijn. Met AFLEIDING - aan iets anders denken - kunt  u ook de pijn minimaliseren.
Een kind valt, doet zich pijn, komt huilend naar huis en wat zegt moeder? Een kusje erop en een snoepje erbij en het kind gaat weer snel verder spelen. Want met snoepje en het kusje gaat de pijn over!
Met (zelf)suggestie en (zelf)hypnose zijn onvoorstelbare dingen te bereiken. We hebben al gezien, dat iemand ziek gepraat kan worden, maar ook omgekeerd.

DE RIJSTPROEF

De “rijstproef” is ook een bewijs. Een groep studenten wordt ondergebracht in twee eetzalen. Zij krijgen beiden rijst opgediend, die uit dezelfde keuken komt en op dezelfde wijze is bereid.
Tegen de ene groep wordt verteld, dat de rijst niet goed gaar is en mogelijk tot maagklachten kan lijden. Tegen de andere groep wordt slechts “eet smakelijk” gezegd. De groep, die denkt “niet gare” rijst te eten, verklaart symptomen te voelen, die bij het eten van niet-gare rijst horen. Zij voelen deze omdat zij die willen voelen. Zij hebben hun onderbewustzijn ingesteld op het eten van niet-gare rijst.
De andere groep studenten heeft hun onderbewustzijn niet gezegd op te letten, dat er met de rijst iets niet in orde is. Zij verwachten derhalve geen ongare rijst en niemand heeft dan ook last van een zwaar gevoel op zijn maag (of andere klachten).

DE PROEF MET DE CITROEN

Dit is een proef die zowel uw onderbewustzijn als uw spijsvertering beïnvloedt.
Gebruik uw verbeeldingskracht en zie dat u een grote gele zure citroen in uw hand heeft. Neem in uw verbeelding een mes en snijdt een puntje van die gele citroen af. Fantaseer dat u de citroen in uw mond steekt en er flink in hapt, zodat de zure sap in uw mond spuit. Hebt u dit echt goed in uw verbeelding gedaan? U zult merken, dat u meer dan de gewone hoeveelheid speeksel in uw mond krijgt! Hoe komt dit? U heeft uw onderbewustzijn wijsgemaakt, dat u een zure citroen eet. Als gevolg daarvan gaan uw speekselklieren ogenblikkelijk VANZELF meer vocht afscheiden.

BEÏNVLOED UW ONDERBEWUSTZIJN

Het is dus van belang uw onderbewustzijn te vertellen, dat het eten u goed smaakt. Gelovigen beginnen met een gebed, gevolgd door: “eet smakelijk”. Na het eten volgt een dankgebed en wordt afgesloten met: “dat het u wel moge bekomen”. In onze huidige haastige tijd, waarin men zich geen tijd gunt voor dergelijke beleefdheids opmerkingen, wordt dit vaak niet meer gedaan. We denken dat het slechts dwaze tijdrovende vormen zijn. Maar dit is niet het geval. Kent u ook het gevoel, dat u aan lekker eten denkt, dit doorseint naar uw onderbewustzijn en dat u het water/speeksel in uw mond voelt lopen? Met enige zelfhypnose kan elke maaltijd een feestmaaltijd zijn die u nieuwe energie en nieuwe levenslust geeft. Maak daarom tijdens de maaltijd ook enkele positieve opmerkingen en zeg dat het heerlijk smaakt. Ongetwijfeld heeft u wel eens mensen gezien die hun wijn niet meteen drinken, maar eerst savoureren: zij steken hun neus in het glas, draaien het glas aan het voetje, snuiven de aroma op en drinken dan vervolgens met kleine teugjes.
Bedenk: genieten van het eten is genieten van het leven. En daar kunt u met behulp van uw onderbewustzijn een grote bijdrage aan leveren.