Lessen 19 / 27
ANDEREN VOOR U LATEN WERKEN

Alvorens het begrip “anderen voor u laten werken” verder uit te werken, verdiepen we ons eerst in de begrippen de behoudende en de vooruitstrevende mens.

Het type “de behoudende mens” vindt zekerheid het belangrijkste onderdeel in zijn bestaan. Hij staat bekend als een harde werker, neemt genoegen met een minder hoog salaris en is niet steeds bezig om een hogere positie in de maatschappij te gaan innemen. Hij is tevreden met wat hij heeft. Wanneer hij moet kiezen om zijn spaargeld tegen een vast percentage vast te zetten op een spaarrekening of er een aandelenpakket voor te kopen dan zal hij kiezen voor de eerste optie.

Anders is dit bij “de vooruitstrevende mens”. Hij is een avonturier die bruist van energie. Hij durft best een gokje te wagen en als het eens een keer niet lukt dan zal hij hier luchthartig over heen stappen en met frisse moed beginnen aan een nieuw avontuur. Hij zal ook geen genoegen nemen met een middelmatige plaats op de maatschappelijke ladder, neen voor hem is alleen de top belangrijk. Deze zal hij met wilskracht, energie en doorzettingsvermogen ook bereiken.

Om eens na te gaan tot welk type u hoort volgt hier een kleine test.

U krijgt een 24-tal vragen voorgeschoteld, die u met JA of NEEN moet beantwoorden. Doe dat op papier en doe het vooral snel. Pieker niet teveel over het antwoord maar reageer spontaan. U moet binnen vijf minuten klaar zijn:


JA

/

NEE


 
1

Bloost u snel?

JA

/

NEE2

Schiet u moeilijk in de lach?

JA

/

NEE3

Zegt u graag uw mening, zelfs als die voor anderen onaangenaam zal zijn?

JA

/

NEE4

Schrijft u liever een rapport dan dat u uw ondervindingen mondeling vertelt?

JA

/

NEE5

Leent u moeilijk geld of andere bezittingen uit?

JA

/

NEE6

Bent u langzaam en precies in uw dagelijkse handelingen?

JA

/

NEE7

Besteedt u goede zorg aan uw persoonlijk eigendom?

JA

/

NEE8

Sluit u moeilijk vriendschap met personen van de andere sekse?

JA

/

NEE9

Voelt u zich verlegen temidden van een groep mensen?

JA

/

NEE10

Bent u bang om het openbaar te spreken?

JA

/

NEE11

Houd u van debatteren?

JA

/

NEE12

Tobt u over enkele belangrijke zaken?

JA

/

NEE13

Wikt en weegt u zorgvuldig, voor u alledaagse dingen uitvoert?

JA

/

NEE14

Bent u inwendig opstandig, wanneer iemand u beveelt iets te doen?

JA

/

NEE15

Werkt u beter, wanneer u wordt geprezen?

JA

/

NEE16

Vraagt u zich geregeld af, waarom anderen dit of dat doen?

JA

/

NEE17

Bent u meer vooruitstrevend dan behoudend van aard?

JA

/

NEE18

Werkt u liever alleen, dan met anderen samen?

JA

/

NEE19

Interesseert u zich meer voor wetenschappelijke dingen dan voor sport?

JA

/

NEE20

Vindt u het onaangenaam te verliezen?

JA

/

NEE

 

21

Bouwt u dikwijls luchtkastelen?

JA

/

NEE22

Verkiest u fijn en precies werk boven ruwe arbeid?

JA

/

NEE23

Bent u dikwijls in een sombere stemming?

JA

/

NEE24

Bent u buitengewoon gewetensvol?


Tel nu het aantal kruisjes onder JA en NEEN op. Hebt u meer kruisjes onder JA staan, dan neigt u min of meer naar het behoudende type. Is het aantal kruisjes onder NEEN groter, dan behoort u eerder tot het vooruitstrevende type. Is het aantal kruisjes precies gelijk verdeeld, dan helt uw persoonlijkheid noch naar de ene, noch naar de andere kant over.

Globaal kunt u nu zeggen: “ik neig naar deze of die kant”. Maar er is ook nog een tussenstation dat vaak bepaald wordt door invloeden van buiten. Het kan best zijn dat een behoudend iemand een echtgenote krijgt die helemaal niet zo behoudend is en hem aanspoort tot daden. Zo kan een behoudend iemand wel een gooi gaan doen naar een hogere positie maar hij zal de echte top nooit halen omdat hij in principe geen echte jager is.

De redenering van het behoudende type zal zijn: “mijn baas zorgt voor een product dat ik ga promoten en verkopen. Ik doe mijn best, krijg een leuk salaris, mijn baas stuurt me regelmatig naar een beroepstraining die hij betaalt en hij zorgt dat als het zover is een leuk pensioentje voor me klaar ligt. Waar zou ik me dan nog druk over maken”.

De vooruitstrevende man (de jager) zoekt zelf naar een product waar behoefte aan is, koopt dit in en gaat het ook weer verkopen. Hij ontvangt hiervoor natuurlijk een hogere vergoeding. Om op de hoogte te blijven van de nieuwtjes in het vak bezoekt hij beurzen en houdt de vakliteratuur goed bij. Door lijfrenten en afsluiten van een verzekering voor de oude dag dekt hij zich in voor later. Hij werkt toe naar een doel dat hij zich stelt.

Wanneer u in de bovenstaande test op een gelijk aantal punten bent uitgekomen dan is er nog een mogelijkheid om uw durf en wilskracht te beproeven in het “franchise” gebeuren. U bent half werknemer en half ondernemer. Vele “Groten” in de business” zijn zo gestart. Laat anderen voor u werken.

Er wordt wel eens gezegd dat geld de arbeid verzoet. Hierin schuilt een kern van waarheid: iemand, die (goed) betaald wordt zal zijn werk met meer plezier doen dan iemand die wordt onderbetaald.

Vooruitstrevende mensen zoeken mogelijkheden om moeilijke karweitjes door anderen te laten doen. Technici bedachten en bedenken nog steeds duizenden dingen om de mensheid van onaangename werkjes te ontlasten. Neem als voorbeeld:e auto’s worden voor 85% door robots in elkaar gezet.

Als u vooruit wilt komen, dan moet u alle routinewerkjes voor uzelf afschaffen en aan anderen overlaten. Maak eens een lijst van de routinewerkjes die u hebt. Bekijk, welke van die werkjes u aan anderen kunt overlaten om tijd vrij te maken voor “scheppende arbeid”. Er zijn ook massa mensen die routinewerkjes helemaal niet vervelend vinden, want zij hoeven daarbij hun hersenen niet te gebruiken en hun geest kan dromen. Ook vooruitstrevende mensen kunnen dromen, maar dan van leuke dingen die zij kunnen kopen van hun, door enorme inzet, verkregen bezit. Een groot eigen huis, een mooie auto en vul zelf maar in.

Maar zover is het nog niet. Eerst zult u alle, in u aanwezige, energie moeten gebruiken om dit te bereiken. Maar (alweer een maar) gebruik uw energie op de juiste manier. Bewaar uw energie voor belangrijke (geestelijke) projecten en stoot vervelende, geestdodende werkjes af.

Wanneer u van de notaris een of andere akte ontvangt denk dan maar niet dat hij die zelf heeft uitgetypt, nee daarvoor heeft hij een secretaresse met een computer. Scheppende arbeid is de hoogst betaalde arbeid omdat het de grootste resultaten brengt. Besef goed dat hard werken niet alleen bepalend is voor succes. Goed rationeel en doordacht werken, daar komt het op aan. De hardste werkers en de ijverigste mensen ter wereld zijn de Chinezen, die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ploeteren en sappelen in fabriek of op het platteland. Dit doen zij al eeuwen lang. Alle factoren voor welstand en grote rijkdom zijn daar aanwezig, maar toch is de doorsnee Chinees arm gebleven. Waarom? Omdat hij tevreden is met wat hij heeft. Hij neemt het zekere voor het onzekere; hij neemt geen enkel risico. De enkeling die wel risico’s durft te nemen wordt rijk en welvarend en laat anderen voor zich het werk verrichten. Laat deze korte anekdote over China een les en een aanschouwelijk beeld voor u zijn “hoe u het niet moet doen”.

Eigenlijk is deze waarschuwing voor u overbodig. Want u hoort immers tot de groep vooruitstrevende mensen die voor het succes geboren zijn. Tenslotte: bedenk dat de maatschappij wordt gedragen door een drietal groep mensen:

1)  De behoudende klasse: zij die tevreden zijn met een werkterrein waarbij de geest niet gebruikt wordt;

2)  De mix, het middenkader: zij die wel feeling voor het werk hebben maar niet de wil of drang bezitten om risico’s te nemen om door te dringen tot de top;

3)  De vooruitstrevende klasse: zij die niet eerder tevreden zijn dan dat zij dat bereikt hebben wat hun aanvankelijke planning was.

Alle drie de groepen zijn nodig voor een goed draaiende maatschappij.
Aan u de keus tot welke groep u wilt behoren.