Lessen 28 / 36
ZOEK NAAR HERHALING VAN ONBEWUSTE INDRUKKEN

Uit vorige lessen uit deze cursus weten we dat alle herinneringen vanaf onze geboorte zijn opgeslagen in ons onderbewustzijn. Ook weten we dat een goede hypnotiseur al die herinneringen weer naar boven kan halen.

Hoe hebben de geleerden dit ontdekt en hoe hebben zij het kunnen bewijzen? In de eerste plaats door de ontdekking van de menselijke karaktertrek dat wij aangename indrukken, zowel bewust als onbewust, steeds trachten te herhalen. Een voorbeeld: U heeft bij een kennis een leuke dag doorgebracht. De indrukken op uw onderbewustzijn zijn allerprettigst geweest. Nu voelt u zich niet alleen aangetrokken tot deze persoon, maar u streeft er onbewust naar om opnieuw in zijn gezelschap te kunnen verkeren.
Of: u bent samen met vrienden in een restaurant gaan eten waar u keurig bediend werd en het diner voortreffelijk was. Onbewust zal, bij een volgende gelegenheid, de keus op dit restaurant vallen.
Het zijn deze kleinigheden, die van het grootste belang zijn. Degene die zich daar rekenschap van geeft, zal merken dat hij allerlei dingen kan gaan uitleggen, die hij vroeger niet begreep. Nu heeft hij een verklaring, waarom een persoon, een zaak, een streek, een stad of wat dan ook aantrekkelijk is. Door vaker in uw onderbewustzijn te kijken, leert u niet alleen uzelf beter kennen, maar u doet er tevens grote mensenkennis mee op. De drang die in uw binnenste leeft, is in alle mensen aanwezig. Wat dat betreft lijken alle mensen op elkaar. Daardoor is het mogelijk de psychologie te bestuderen die er zich op toelegt om de innerlijke wensen en de gedachtegang, evenals de daden en handelingen van de mensheid, bloot te leggen en te verklaren.

VRAAG

Nu komen we bij de vraag: wat is voor de mensen in grote trekken de aangenaamste indruk op hun onderbewustzijn? Bijna zonder uitzondering is dat de zorgeloze zuigelingenperiode waarin u als baby alles kreeg wat u wenste. U was volmaakt gelukkig: u had geen zorgen, had geen plichten. U leefde slechts voor uw plezier en alles werd in het werk gesteld om u het leven in die tijd zo aangenaam mogelijk te maken. U zult zich nu misschien afvragen of een baby dan geen ongelukkige of minder gelukkige momenten kent. Natuurlijk kent de baby die, want iedereen heeft wel eens baby’s horen huilen en dat is geen teken van vreugde. Maar uit onderzoek blijkt dat uw onderbewustzijn makkelijker de prettige dingen onthoudt en de minder leuke zoveel mogelijk verdoezelt. Denk maar eens terug aan uw schooltijd en bijna altijd komen de prettige herinneringen boven. De momenten, die u vreugde hebben gegeven blijven u veel langer bij. Dit is tevens een levensles: vergeet het onaangename en hou u vast aan zonnige, mooie en prettige dingen.

Nadat de mens volwassen is geworden gaat hij onbewust steeds vaker terugverlangen naar de zorgeloze babytijd.
Ouderen kunnen urenlang praten over die goede oude tijd, (weet je nog wel oudje?) terwijl de opgroeiende jeugd daarover vaak geen seconde nadenkt. Een logische gevolgtrekking uit het bovenstaande is dat gehuwden elkaar min of meer op babyachtige wijze gaan behandelen. Op die manier krijgen zij een herhaling van aangename indrukken die hun onderbewustzijn ooit heeft gehad. Dit stemt hen over en weer prettig en tevreden en dit kan weer leiden tot harmoniërende gedachtegolven. Is het nu echt nodig dat gehuwden dergelijke handelingen steeds herhalen? Zeer zeker, want door de herhalingen krijgen ze een zeker ritme, speciaal wanneer dit ritme met geestdrift wordt herhaald. Niemand is ongevoelig voor oprecht gemeende complimenten. Maar het moet wel samengaan met harmonieuze gedachtegolven. Zo is het ook met de kennis uit deze cursus: wanneer u de theoretische kennis wel tot u neemt, maar deze niet in de praktijk oefent, komt u ook niet waar u wilt aankomen. Neem u zich nu voor om elke dag één, inmiddels geleerde psychologische wet, toe te passen. En laat het niet alleen een voornemen zijn maar: “do it”.

GA NU OVER TOT ACTIE
Morgenochtend, direct na het ontwaken, blijft u nog één minuut ontspannen liggen terwijl u een aantal malen prevelt: “dit wordt een succesvolle dag”. Vervolgens neemt u een lauwe douche en tijdens het stortbad zingt u uit volle borst: “we are the champions”. Tijdens het ontbijt grijpt u niet naar de ochtendkrant maar keuvelt gezellig met vrouw en kind(eren). Op weg naar uw werk blijft u vrolijk neuriën of fluiten. Op kantoor begroet u uw collega’s met een “goede morgen”, dat men niet van u gewend is. Al maanden lang loopt u met het plan rond om met uw chef te praten over een betere routing in het magazijn maar u heeft het steeds uitgesteld. Maar nu komt het ervan: u schiet uw chef aan en vertelt hem dat u een methode heeft gevonden voor een winstverbetering. Natuurlijk wil uw chef daarnaar luisteren en trekt tijd voor u uit. Tevreden met de bereikte resultaten gaat u opgewekt naar huis. Tijdens het avondeten laat u horen dat het u heerlijk smaakt. Na afloop helpt u bij het afruimen en vult de afwasmachine. U brengt uw zoontje naar bed, leest hem een verhaaltje voor en na een kleine stoeipartij dekt u hem toe. Uw echtgenote heeft inmiddels de koffie gezet en de TV gaat aan. Vanavond kijkt u geen voetbal en laat de keus aan moeder de vrouw waar naar gekeken wordt.

Een vreemde oefening? Wanneer u dat vindt, moet u het niet eens proberen, want dan overheerst de negatieve gedachten al en er zal geen succes volgen. Bedenk echter wel dat een opgewekt iemand niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen prettiger en positiever overkomt. Hij kweekt op deze manier een hoop goodwill, die met geen geld te betalen is, maar anderzijds wel veel geld kan opbrengen. Onthoudt goed dat u met positieve loftuitingen en suggesties meer bereikt dan met standjes of gemopper. Als u honing wilt oogsten, moet u de bijenkorf niet omgooien! En vergeet daarbij nimmer de kracht van de herhaling. Wanneer u één dag als bovenomschreven uitvoert en daarna nooit meer, heeft het nauwelijks enig effect.

Waarom zijn mensen nu zo gevoelig voor loftuitingen en complimenten?
De psychologie heeft aangetoond dat deze algemene wens naar lof een verlangen is naar het opnieuw beleven van de babytijd. De babyperiode, die op uw onderbewustzijn zo een geweldige aangename indruk heeft achtergelaten. De baby wordt voortdurend geprezen. Hij hoort niets anders dan complimenten en ziet niets anders dan vriendelijke gezichten. Bovendien worden alle fouten hem vergeven: hij maakt vuile luiers en laat boertjes. Is het een wonder, dat iedereen later in de harde wereld onbewust weer terugverlangt naar die zorgeloze babytijd toen alles nog werd gedaan om hem het leven zo prettig mogelijk te maken?
Niets in deze wereld is goedkoper dan een glimlach en een vriendelijk woord. Maar hoe vaak brengt u deze psychologische wijsheid in de praktijk? Let wel, als u complimenten geeft, doe dat dan met een kleine toelichting. “Ik vind je aardig” is een algemeen compliment, maar de oprechte opmerking “ik vind je aardig, omdat ik prettig met je kan praten en van de gesprekken met jou steek ik altijd wat op” sorteert een veel groter effect. U heeft uw gesprekspartner niet alleen een compliment gemaakt en hem lof toegezwaaid, maar u heeft ook de indruk gegeven dat hij een nuttig mens in de maatschappij is.

Gewichtigheid en Belangrijkheid.
Dit zijn 2 belangrijke punten die elk mens als wens in zich heeft en die vooral tot uiting komen in de groep mensen die, kost wat kost, willen slagen in deze maatschappij. En omdat ook u tot deze groep wilt horen volgen hier enkele wetenswaardigheden. Bescheidenheid is een deugd. Maar let wel op dat te grote bescheidenheid vaak kan leiden tot verlegenheid waardoor de goede kwaliteiten van iemand niet voldoende naar voren komen.
Waak ervoor dat gewichtigheid en belangrijkheid niet ontaardt in opschepperigheid.
Persoonlijkheid en gewichtigheid gaan in goede zin hand in hand en samen bepalen ze of uw succes heeft. Persoonlijkheid hangt af van uitstraling. Hoe gaat u gekleed? Hoe is uw persoonlijke verzorging?

Wetenswaardigheden
Onder deze noemer behandelen we een aantal punten welke u in uw “brein” moet opslaan en zoveel als mogelijk in praktijk moet brengen. U bezit een automatische macht die u in staat stelt dingen te doen waarbij u geen seconde nadenkt. Het beste voorbeeld daarvan is wel dat u bij uw geboorte gelijk ging ademhalen en wist hoe u melk moest zuigen en de luiers bevuilen.
Het is een feit, dat onze beschaving ons op allerlei punten terughoudend heeft gemaakt. Onze opvoeding bestaat voor een groot deel uit een massa regels die ons voorschrijven wat we wel en wat we niet mogen doen. In hoeverre u al die regels moet opvolgen hangt veelal af van uw gezond verstand. Bekijk wat kan en mag, maar ook wat niet kan en niet mag. Natuurlijk heeft wereldwijsheid en ondervinding nut.
Ondervinding maakt iemand voorzichtiger om allerlei dingen te zeggen en te doen. Hij heeft zijn vingers al eens gebrand en waakt voor een volgende keer. Maar blijf bij alles wel spontaan en probeer vele dingen te ondervinden.
Het voornaamste in uw leven is dat u zich in alles voor de volle 100% geeft, zowel wat uw inspanning als ontspanning betreft. Het is onmogelijk om de gehele dag hard en geconcentreerd te werken. Evenmin zult u zich langdurig kunnen overgeven aan uw liefhebberijen. U dient de juiste balans te vinden. Voor veel mensen is dit een moeilijke opgave: zij werken hard, maar ontspannen zich maar half. Tip: Werk hard en speel hard. Er zijn succesvolle mensen die naar buiten de indruk willen wekken dat zij steeds hard werken. En dikwijls is dit ook zo, maar zij realiseren zich niet, dat de kaars dan aan twee kanten brandt, met vaak alle noodlottige gevolgen van dien. De mensen die (te) hard werken hebben ook vaak geen vrienden, zijn geen lid van een club, en zijn zelden populair. Zij hebben vaak een verkeerd ingesteld eergevoel dat uitsluitend resultaatgericht is. Ook het gezinsleven lijdt onder deze instelling en het geluk, dat zij zeggen na te streven, is vaak heel ver weg. Maak vrienden. Het basisprincipe om vriendschap te kweken is eigenlijk heel eenvoudig: behandel de ander zoals u zelf behandeld wil worden. Wanneer u deze techniek toepast zult u altijd het vertrouwen en de genegenheid verkrijgen, ongeacht leeftijd of geslacht. Deel regelmatig een compliment uit, maar wacht u voor “stroop smeren”. Zorg dat uw compliment welgemeend is.
Ontdekt u bij uw vriend een eigenschap waarover u een oprecht compliment kunt maken, weifel dan geen moment om dit te uiten. Denk niet: “dit weet hij ook wel, het is dwaas om het nog eens te zeggen”. Bijna iedereen hunkert naar loftuitingen en elk compliment of waarderende opmerking wordt gretig aanvaard.
Breng dit vandaag eens als proef in de praktijk. Zeg tegen iemand in uw omgeving een paar welgemeende loftuitingen. Let er eens op wat voor verbluffende resultaten u hiermee bereikt. Doe dit niet alleen bij vrienden en relaties, maar ook bij uw familieleden en huisgenoten. In vele gevallen zullen de verhoudingen binnen het gezin sterk verbeteren en het zal u ook daar gemakkelijker vallen om de gewenste resultaten te bereiken.