Lessen 37 / 44
WAAROM WIL IK MIJN SUCCES VERGROTEN?

Waarom doet u, wat u doet?
Waarom wilt u uw succes vergroten?
Waarom staat u ’s morgens op?
Waarom eet u? Waarom gaat u naar uw werk?
Waarom keert u na uw werk weer terug naar huis?
Ogenschijnlijk simpele vragen, waarop velen geen afdoend antwoord kunnen geven. Maar weet u wel het antwoord op al deze ogenschijnlijk simpele vragen? Schrijf ze eens op en zet de antwoorden er naast. Mogelijk ontdekt u waarom u zo doet als u doet en waarom u zo naar succes streeft.

STREEF EEN HOOG DOEL NA!
Jeugdige personen zijn gewoonlijk erg idealistisch. Zij hebben mooie idealen die zij dikwijls in het harde leven vertrapt zien. Zij raken dan ontmoedigd. En zeggen tegen zichzelf: “Er bestaan geen idealen. De wereld is materialistisch en daarin moet ik mee, of ik wil of niet. Succes is alleen maar materialistisch en het betekent niets anders dan (veel) geld verdienen”. Geld is gemakkelijk te verdienen. Veel mensen, die arm zijn of het slecht hebben zullen het met deze stelling niet eens zijn. Maar toch is het een feit dat de meeste mensen dit pas inzien, als zij werkelijk succes hebben bereikt. Geld is veel meer een bijkomstigheid van succes. Al wordt het in succesverhalen altijd als zodanig beschouwd. Maar omdat alleen het overwinnen van werkelijke moeilijkheden succes en geluk brengt zal degene die enkel op geld uit is nooit het echte gelukkige gevoel hebben dat met echte successen gepaard gaat. De drie G’s gaan ondoorgrondelijk samen op de weg naar succes: Geluk, Gezondheid en Geld.

WANNEER KAN IK MIJN SUCCES VERGROTEN?
Iedereen is ongeduldig en wil een snel succes. Rembrandt stierf arm, maar honderden jaren later werd hij wereldberoemd en brachten zijn schilderijen vermogens op. Maar u wilt nu uw beloning ontvangen. U wenst nu de kroon op uw werk te zien. U wilt nu geëerd en geacht worden. U wilt nu merken dat een grote groep mensen met u in gedachteharmonie is en dus ook met uw woorden en daden. Dat wanneer geldt echter niet alleen voor het tijdstip dat u uw succes in de wacht sleept maar speciaal voor de eerste etappe. Wanneer gaat u ermee beginnen? Wanneer is de beste tijd om uw succes te forceren? Wanneer dit te doen en wanneer dat?
Nu wordt het nodig om een plan te maken. Een plan met een tijdsbepaling, want zonder dit laatste heeft het maken van een plan geen zin. Niet treuzelen dus, vandaag of morgen beginnen! Kijk ook eens bij uw aantekeningen of u uw oude plannen en voornemens al hebt gerealiseerd. Zo niet, waarom niet?

HOE KAN IK MIJN SUCCES VERGROTEN?
Wat houdt u tegen? Wat remt u in de vaart naar uw eigen succes? Bij sommigen is het de angst om te falen. Maar bedenk dat angsten altijd door een vergrootglas worden gezien. Bekijk een opgeblazen luchtballon. Met een speldenprik klapt de ballon uit elkaar. Niet door de speldenprik maar door de inwendige spanning in de ballon die door de speldenprik wordt verstoord. Zo gaat het ook in het dagelijkse leven. Overal merkt u spanningen op. Dit zijn vernietigende krachten, die iedereen even kwetsbaar maken als een ballon voor een speldenprik. U moet dus zorgen dat u onkwetsbaar wordt voor speldenprikken. Maak van uw geest een “voetbal”, die heel wat minder kwetsbaar is maar kan veren en opspringen. Bij de voetbal staan de spanningen onder controle. Daarvoor moet u ook zorgen. Controleer uw spanningen. Dit geldt voor positieve en negatieve spanningen. De man die spanningen als een ballon voelt, voelt zich kwetsbaar; hij is bevreesd voor iedere speldenprik die hem uit elkaar kan doen barsten.

GRIJP TOE!
Succes, geluk, vrienden, geld, ja alles wat u maar wilt ligt voor het grijpen. Het enige wat u moet doen is: GRIJPEN. Bedenk iedere keer weer dat de psychologische wet “U KRIJGT WAT U VERWACHT” altijd opgaat. Wat u zaait zult u ook oogsten. De man zonder vrienden verwacht geen vriendschap en krijgt haar dus ook niet. U kunt niet oogsten, zonder te zaaien!


ZOEK MEER CONTACT MET ANDEREN
Een mens houdt van gezelligheid. Hij wordt een onmogelijk wezen indien hij zich afzondert. Wilt u nu eens op een vel papier schrijven de namen van alle vrienden en vriendinnen, die u hebt. Het moeten wel echte vrienden en vriendinnen zijn. Bedenk ook dat vriendschap nooit van één kant kan komen.
Op de lijst moeten dus namen staan van personen die, ten opzichte van u, dezelfde vriendschappelijke gevoelens hebben als u ten opzichte van hen. Hoe groot is nu die lijst? Staan er twaalf namen op? Zo niet, dan is het voor u de hoogste tijd nieuwe vriendschappen te kweken. U kunt in uw eentje geen werkelijk succes van uw leven maken. U hebt anderen nodig die met u van uw successen kunnen genieten en er ook genoegen in scheppen als u in uw plannen slaagt. Als u geen lijstje van twaalf vrienden kunt opschrijven, dan doet u er goed aan een lijstje op te stellen van kennissen die u wel aardig vindt en die u ook wel mogen. Ga dan na of u van deze mensen geen vrienden of vriendinnen kunt maken. Hoe kunnen we nu de losse contacten verstevigen en tot “vriendschap” maken? Zoek contacten, ga de mensen eens bezoeken, stel eens vragen over datgene wat hen bezighoudt. Nodig eens mensen uit voor een hapje of een drankje of een zelfbereide lunch of diner. Zoek vrienden met gelijkgestemde gedachtegolven. Leer te geven en te nemen.

Er gaat een verhaal door Zwitserland. Er waren daar huizen met een speciale toren, die slechts één kamer bevatte voor gehuwden, die niet goed meer met elkaar konden opschieten. In plaats een echtscheiding uit te spreken veroordeelde de rechter de echtelieden tot een verblijf van veertien dagen in het torenkamertje. Er was daar maar één bed, één bord, één kroes en één lepel. De twee moesten het nu wel met elkaar vinden, want zij waren volledig op elkaar aangewezen.Wat was het gevolg? Beiden werden inschikkelijker voor elkaar en leerden te geven en te nemen. Velen kwamen met zure gezichten het torenkamertje binnen en velen kwamen er na 14 dagen met een stralend gezicht weer uit en was van echtscheiding geen sprake meer.

MET WIE VRIENDSCHAPPEN SLUITEN?
Vriendschappen worden niet met logica gesmeed. Ze berusten op gevoelens. U moet met uw onderbewustzijn kunnen voelen wiens gedachten met de uwe het meest in harmonie zijn. Neem eens de volgende proef. Ga eens rustig in een gemakkelijke stoel zitten. Sluit uw ogen en denk aan niets anders; laat indrukken van buiten met betrekking tot vriendschap tot u komen. In uw brein heerst slechts één gedachte, namelijk de wens naar vriendschap. Met wie wilt u nu vriendschap sluiten? Sluit bij deze vraag alle logica buiten. Zeg dus niet: “Met die en die ga ik vriendschap sluiten want die kunnen mij van dienst zijn”. Dit worden geen vriendschappen maar (commerciële) relaties. U zoekt mensen, wier gedachten geheel en al parallel lopen met die van u en ook zeer dicht bij de uwe liggen. Stel uw geest open voor intuïtie, want die signalen komen, zoals u inmiddels al weet, uit uw onderbewustzijn.

DURF EN MOED VERSTERKEN.

Veel mensen hebben plannen en voornemens, maar in een aantal gevallen ontbreekt hen de moed om er mee te beginnen. Waardoor komt dit? Bijna altijd kunt u de reden vinden in het feit dat uw omgeving, waaraan u de plannen kwijt wilde, niet voldoende met u in harmonie waren. In plaats van uw moed en durf te versterken, verzwakten zij die. Zij zeiden dat uw plannen toch niet zouden slagen en daardoor werd u aan het weifelen gebracht. Neem nu eens de volgende proef. Iemand in uw omgeving heeft een plan. Zijn onderbewustzijn snakt naar sympathie en ondersteuning voor dit idee en hij vraagt u: “Denk je ook niet dat dit plan uitvoerbaar is?” Er van uitgaande dat het een serieus plan betreft, doet u er goed aan de bedenker van het plan moed in te spreken. Schenk hem zelfvertrouwen en door uw aanmoedigingen zal hij tot grotere resultaten komen. Bedenk ook dat het mes hier aan 2 kanten snijdt. Vaak is zoiets het begin van een leuke relatie of vriendschap. Het is ook voor u belangrijk dat u voor uw plannen of ideeën sympathiserende medestanders zoekt, mensen van wie de gedachten met die van u harmoniëren. Dit werkt niet met dwang maar uitsluitend met gevoel. Dat is de manier om moeilijkheden te overwinnen en altijd lukt u dat met voldoende sympathie van anderen. In de eerste plaats vindt u natuurlijk steun en sympathie bij uw eigen familieleden.

Het is wel zaak om de realiteit hierbij in het oog te houden. Gedachten en ideeën van ouders kunnen soms stagnerend werken omdat hun zienswijze vaak te behoudend is. Vaak vindt u ook goede contacten door lid te worden van een sportvereniging. Neem, wanneer dit mogelijk is, een bestuursfunctie aan. Veel mensen, die thuis of op hun werk niets betekenen, worden dikwijls grote figuren in het verenigingsleven en daardoor veranderen zij ook in gezin en op het werk. Je ziet op clubs dan mensen, die aanvankelijk op vergaderingen niets durven te zeggen, langzaam maar zeker opbloeien. Eerst steunen zij de opvattingen van anderen maar later vallen zij op door hun eigen ideeën, worden gevraagd voor commissies en later voor bestuursfuncties. Moed kweken is een samenspel tussen u en uw onderbewustzijn. Het zal in kleine stapjes moeten worden aangeleerd. Ieder kent angsten die zullen moeten worden overwonnen. De beroemdste toneelspelers staan dikwijls voor de aanvang van de voorstelling te beven als een rietje, hoewel zij het stuk al vele maken hebben gespeeld. Staan zij echter twee minuten op het toneel dan is de angst volledig verdwenen en spelen zij de sterren van de hemel.
Ter illustratie een aardige anekdote:
De wereldberoemde Edith Piaf stond eens voor haar opkomst trillend van de zenuwen in de coulissen. Een jonge zangeres, die met haar in de show optrad, vroeg haar vol verbazing: “Mevrouw Piaf, u bent wereldberoemd, de wereld ligt aan uw voeten. Waarom bent u toch zo nerveus?”. Piaf antwoordde: “Dit merk je straks zelf wel wanneer je ook wereldberoemd bent”.

ZOEK POSITIEVE CONTACTEN EN VERMIJD NEGATIEVE
Er is een oud gezegde: “soort zoekt soort”. Het kan voorkomen dat u door uw positieve uitstraling een aantrekkingskracht uitoefent op mensen die negatieve gedachten hebben. Mijdt deze mensen tot zij hun onderbewustzijn geheel en al hebben veranderd en positief zijn gaan denken. Anders verkwist u uw energie en dat kan nimmer tot resultaten leiden. Want wanneer deze negatievellingen binnen uw geestelijke invloedsfeer komen, dan krijgen hun negatieve gedachten weer de overhand.
Kijk naar de grote leiders op allerlei gebied. Zij verzamelen een staf van harmoniërend denkenden om zich heen, die hun eigen positieve gedachten versterken, waardoor zij zelf tot grote successen konden komen.
En dit alles kunt u ook!