Lessen 45 / 52
Werken met het Onderbewustzijn
In les 44 hebben we al kennis genomen van het feit hoe we ons onderbewustzijn optimaal kunnen gebruiken. We hebben gezien hoe we met het onderbewustzijn dingen gemakkelijker kunnen onthouden. In deze les zullen we door middel van enkele voorbeelden hier nog iets verder op ingaan.

 Vraag één van uw naasten om 25 tekeningetjes te maken van simpele gebruiksvoorwerpen: een paar simpele voorbeelden: een kraan, een revolver, een moer, een sleutel, een doosje lucifers, een hond, een paard, twee dobbelstenen, een pijp, een glas, een kapstokje, een bril, een postzegel, een briefkaart, een haarkam, een haarborstel, enz. Het hoeven uiteraard geen meesterwerken te zijn, maar het moeten wel duidelijke afbeeldingen zijn. U moet deze 25 tekeningen vijf minuten goed bekijken en daarna proberen om zoveel van de tekeningetjes op te schrijven. Als u ze alle 25 heeft kunnen opschrijven, mag u zich als “fenomenaal” noemen; ook 18 is nog uitstekend, 10 is zelfs nog goed. 6 is normaal maar minder dan zes is gewoon slecht. Schrijf de namen van de producten, die u niet wist, nog eens op een papiertje, wacht een half uur en kijk hoeveel er dan nog weer weet. Doe de proef de volgende dag weer. Met oefenen kunt u dergelijke proeven spoedig veel beter doen en u scherpt er uw waarnemingsvermogen en geheugen mee.

GEBRUIK EZELSBRUGGETJES

Bekijk de bladzijde met tekeningen nog eens. Maak nu bij elke afbeelding een verhaaltje, hoe gekker en dwazer het verhaaltje is, des te gemakkelijker het wordt de afbeelding terug te halen. Dit worden dikwijls “ezelsbruggetjes” genoemd. Zoek daarbij dwaze combinaties. Geen kind uit de zesde klas zal de kaart van Duitsland kunnen tekenen, maar wel die van Italië. Waarom? Zij hebben bij de aardrijkskundeles over Italië van de meester gehoord, dat dit land op een laars lijkt. En ook al heeft Italië niets met een laars van doen, door het ezelsbruggetje wordt het wel onthouden. Zo kunt u zelf de meest dwaze combinaties bedenken.
Nog een belangrijk punt: van de dingen die u wilt onthouden moet u steeds de prettige en zonnige kant opzoeken. Daarbij mag u gerust weer uw fantasie gebruiken. Een bezoek aan de tandarts wordt doorgaans niet als een pretje beschouwd. Probeer dit nu positief te zien door te stellen dat u door de halfjaarlijkse controle veel toekomstige pijn voorkomt. Gegarandeerd dat u anders tegen dat boorproces aankijkt. Gebruik uw geheugen op de juiste manier. De domste mensen ter wereld weten vaak een zeer groot aantal telefoonnummers uit hun hoofd of ze kennen een groot aantal verjaardagen van familie en vrienden. Maar succesvolle mensen kennen deze data meestal niet uit het hoofd; zij gebruiken een telefoonklapper en een verjaardagskalender.
De ruimte in hun geest is daarmee dus niet belast en zij kunnen hun geestelijke energie voor andere, meer zinvollere dingen, benutten. Alle semi-belangrijke dingen kunt u in notitieboekjes schrijven. Dit is bovendien een onfeilbare methode. Wat moet u nu wel in uw geest opslaan? Dit zal altijd een keus moeten zijn. U kunt onmogelijk alles noteren en alles opslaan. U zult keuzes moeten maken. Laat u door uw intuïtie leiden welke belangrijke gegevens u in uw onderbewustzijn opslaat en welke gegevens u in een notitieboekje noteert. De man die het spoorboekje uit zijn hoofd gaat leren verkwist zijn tijd. Hij verknoeit zijn tijd welke hij beter kan gebruiken voor zinvolle scheppende en opbouwende gedachten dan het van buiten leren van allerlei domme cijfertjes. Een slimme man weet waar hij de vertrektijden van de treinen kan vinden wanneer hij die nodig heeft. Evenzo:” waarom al die tijd besteed aan het van buiten leren van regels en wetten als deze te vinden zijn in diverse boeken”? Wel is natuurlijk van groot belang dat u weet waar de diverse gegevens te vinden zijn.

CIJFERS – WOORDEN – BEDOELINGEN
Proeven hebben aangetoond dat het menselijke geheugen het minst geschikt is voor het onthouden van cijfers. Het instampen van getallen kost vele malen meer energie dan het onthouden van woorden. Het woord “Amsterdam” telt negen letters en is veel gemakkelijker te onthouden dan 278.352.185, een getal van negen cijfers. Maar nog veel gemakkelijker dan woorden onthouden is het om de bedoelingen te onthouden. Als iemand bij u komt om geld te lenen, zult u een week later de details van het gesprek vergeten zijn (u hebt ze niet opgeslagen) maar de bedoeling van het gesprek weet u nog precies: hij wilde geld lenen, maar u heeft het verzoek afgewezen met het verhaal dat u met de banken heeft afgesproken om geen geld uit te lenen om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen. Voor het bestuderen van lessen en/of cursussen geldt hetzelfde.
Het is niet de bedoeling, dat u elke les van buiten leert maar dat u zich continu afvraagt wat de bedoeling van de les is. Zoek de kern op van wat wordt gezegd of van wat u wenst. Kernen zijn bijna altijd bedoelingen en die zijn het gemakkelijkst te onthouden. Hoe meer kernen of bedoelingen u weet, des te sneller u tot succes zult komen. Voor de zoveelste maal: schakel uw onderbewustzijn in.
U weet inmiddels dat is gebleken dat het onderbewustzijn onder hypnose alles onthoudt. Alleen is het jammer dat uw onderbewustzijn niet in staat is om deze kennis op het juiste moment terug te geven. Daarop moeten we dus iets vinden. Er zijn mensen die er een soort liefhebberij van maken om allerlei telefoonnummers uit het hoofd te kennen. Zulke mensen studeren absoluut niet op telefoonnummers, maar leggen ze op één of andere onverklaarbare wijze in hun onderbewustzijn vast. Als zij aan iemand denken, dan komt het telefoon nummer net zo automatisch naar voren als het woordje “au” als iemand die zich pijn doet. Een mens zegt bij pijngevoelens automatisch “au”.
Er wordt spontaan gelachen bij een leuk voorval en gehuild bij een verdrietige gebeurtenis. Bijna altijd komen deze uitingen van pijn, vreugde of verdriet onbestuurbaar uit uw onderbewustzijn. Deze combinaties zijn onuitwisbaar in uw onderbewustzijn gegrift. Au hoort bij pijn, een traan bij verdriet en een lach bij plezier. Maar dit geldt ook voor woordcombinaties. Zegt iemand: “Vroom” dan zult u daarbij prompt “Dreesmann” produceren. Reclamemakers proberen alsmaar door advertenties een combinatie in uw onderbewustzijn vast te zetten. Bedoelingen worden het gemakkelijkst onthouden. Laat dus steeds de bedoelingen op uw geest inwerken en u zult merken, dat uw onderbewustzijn ze opneemt. Maar u zult de bedoeling wel goed moeten hebben overdacht en daarna voet bij stuk houden. Dus niet van het ene moment op het andere de bedoeling veranderen. Probeer de bedoelingen in beelden te zien, desnoods met behulp van tekeningen. Bedenk dat uw onderbewustzijn een buitengewoon opmerkingsvermogen heeft voor beelden. Het duidelijkste voorbeeld is wel het onthouden van gezichte die zich als een beeld in uw onderbewustzijn hebben vastgezet. U kent mogelijk honderden mensen, die allemaal een ander gezicht hebben: ogenschijnlijk zijn ze gelijk: iedereen heeft ogen, oren, een mond en een neus. Maar een combinatie van factoren maakt iedereen anders en uw onderbewustzijn herkent die verschillen! In kleine dorpsgemeenschappen blijkt dat iedereen, iedereen kent, ondanks de verschillen in uiterlijk.

DOE IETS MET PLEZIER EN HET GAAT VANZELF
Hebt u ooit over dit merkwaardige geheugen van uw onderbewustzijn nagedacht?
Is het eigenlijk niet volstrekt onbegrijpelijk dat uw onderbewustzijn in staat is om de gelaatstrekken van duizenden mensen te onthouden en wel zodanig dat ze herkenbaar voor u zijn.
Waarom kunt u al die gelaatstrekken onthouden? Niet omdat u tegen uw onderbewustzijn heeft gezegd: “onthoud dat gezicht”. Neen, u bewaarde de gelaatsuitdrukkingen en ook dikwijls de bijbehorende namen omdat u het plezierig vond om deze (aardige) mensen in uw geest vast te leggen. Wilt u dit nu ook eens proberen met dingen die u om één of andere reden wenst te onthouden? Suggereer nu dat het prettig is om dit of dat te weten en u zult tot uw verbazing ontdekken dat u het zonder enige moeite kunt onthouden. Dit verhaaltje lijkt misschien buitengewoon ingewikkeld. Dat komt, omdat u niet gewend bent om cijfers in beelden te denken, maar met enig oefenen zult u snel resultaten merken.

 Noot van de bewerker: als echte francofiel ken ik vrijwel alle nummers van de franse departementen. Ik besef nu ineens dat ik al vele jaren Nederlandse autonummers onthoud met behulp van deze departementen (Vaucluse-Nord = 84-59; Landes-Parijs Centrum is 40-75, Somme-Loire Ocean = 80-44 en vele combinaties meer) en dit is volstrekt onbewust gebeurd.

Ban alle ballast uit uw geest, dus alle overbodige informatie die uw scheppend denken blokkeren.