Slot
Ontwikkel uw Persoonlijkheid.

Nu u de cursus Toegepaste Psychologie met succes heeft afgerond volgt nog een aanvulling voor de ontwikkeling van uw persoonlijkheid. Deze aanvulling is geschreven door de bewerker van de cursus TP, die zijn kennis vergaarde uit oude geschriften en het boek uit 1944 The Razor’s Edge (Op het Scherp van de Snede) van de Engelse schrijver Somerset Maugham (1874-1965) die op zijn beurt zijn kennis opdeed bij de monniken in de Indiase kloosters.

 Wat is “persoonlijkheid”? Het begrip stamt uit het Griekse Persona, hetgeen “masker” betekent. Men verborg vroeger zijn gezicht achter een masker om zijn eigen karaktereigenschappen te verbergen. Later werd de betekenis uitgebreid tot de som van hoedanigheden die iemands karakter bepalen. Heden ten dage wordt persoonlijkheid vaak verward met “uitstraling” of “charisma”.

Hoewel karakter ook door de genen (erfelijkheid) wordt bepaald kan met studie het karakter worden bijgestuurd. Daarbij is de hulp van uw onderbewustzijn onmisbaar.

De studie en oefeningen omvatten een viertal onderdelen die u onafhankelijk van elkaar kunt bestuderen en uitvoeren. Het zijn; de ogen, de ademhaling, de concentratie en de lichaamsbeheersing. De enige hulpmiddelen die u daarbij nodig heeft zijn; een eierwekker, pen en papier.

DE KRACHT VAN UW OGEN.

Uw ogen zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel van uw persoonlijkheid. Het is eigenlijk niets meer dan een bolletje met een lens in een kas. Deze lens ziet indrukken, die worden doorgezonden naar uw hersenen die daar beelden bij vormt. De uitstraling van uw ogen zijn goed voor ontelbare bijvoeglijke naamwoorden. Een kleine greep,al dan niet in samenhang met de non verbale expressie van uw gelaat (allemaal geplukt uit een boekje uit de Bouquet reeks): een brutale blik, een hatelijke blik, een smachtende blik, een vragende blik, een dwingende blik, een liefdevolle blik, een hatelijke blik, een smachtende blik, een authentieke blik, een vernietigende blik.

  De aanspreekendste is misschien wel de dwingende blik. Elke hondenbezitter probeert met zijn/haar ogen zijn/haar hond tot gehoorzaamheid te dwingen. En ook een dompteur in het circus dwingt met zijn ogen de leeuwen en tijgers op hun krukjes. Deze dwingende blik kan iedereen met enige (veel) studiezin en doorzettingsvermogen zich eigen maken. De oefening daarvoor:

DE OEFENING

Ga op ongeveer 2 meter afstand van de muur zitten, Zoek een punt om naar te kijken, een stopcontact, een schilderijtje of hang een vel papier op, waar u een kruis heeft getekend, Doe uw hand voor uw linker oog, zet de eierwekker op vijf minuten en kijk geconcentreerd met uw rechteroog naar uw markeringspunt. Dit lijkt heel simpel, maar u zult merken dat u al na 1 minuut al met uw ogen gaat knipperen en draaien. Soms gaat zelfs uw oog tranen.

Maar dagelijks volhouden, iedere dag een minuutlanger tot 15 minuten. Daarna hetzelfde ritueel met uw andere oog en wanneer ook deze periode goed is afgesloten dan gaat u dezelfde oefening met uw beide ogen. Als u dat 30 minuten heeft vol gehouden dan bent u geslaagd en kunt u twee proeven gaan proberen.

DE PROEVEN

De eerste proef kunt u doen met onbekenden, bij voorbeeld in een restaurant, Aan een ander tafeltje zit een persoon met de rug naar u toe, U kijkt de persoon met een dwingend blik in zijn/haar nek en zendt de boodschap uit: “Kijk om, kijk om”. U zult ontdekken dat de bewuste persoon plotseling onrustig wordt, gaat rondkijken en zich tot u omdraait!.


De tweede proef moet u doen met een bekende: u stelt hem voor om een experiment uit te halen en vraagt of hij/zij wil meewerken. Ga tegenover hem zitten, vraag hem/haar een euro munt in zijn/hand te nemen en de hand tot vuist te ballen met de palm naar beneden. U kijkt de persoon met een dwingend blik op de brug van zijn neus (dus niet in zijn ogen) en zendt de boodschap uit: “Laat vallen die munt, laat vallen die munt enz,”.

Tot zijn verbijstering opent de persoon zijn vuist en laat de munt vallen, Wees niet teleurgesteld wanneer het experiment mislukt. Ga door met het ontwikkelen van de dwingende blik tot het moment dat de proeft volledig slaagt.

DE ADEMHALING

Een van de wonderen van de natuur is ongetwijfeld uw ademhaling. Direct na de geboorte begint u met ademhalen en bij uw overlijden. bij het voorkeur op hoge leeftijd, blaast u uw laatste adem weer uit.

De eerste jaren van uw leven wordt uw ademhaling geheel geregeld door uw onderbewustzijn tot het moment dat uw bewustzijn een deel overneemt. De regelmaat verdwijnt, soms gaat het snel, soms gaat het langzaam tot het moment dat u in slaap valt. Dan wordt de ademhaling weer overgenomen door uw onderbewustzijn en gaat rustig en regelmatig.

Met veel oefenen kunt u de ademhaling volledig door uw onderbewustzijn laten overnemen. Het zal een langdurig proces worden maar begin vandaag nog. “Een lange reis begint altijd met de eerste stap”.( Confucius)

De oefening: ademhalen volgens de gelijkzijdige driehoek methode.

Ga ontspannen op uw rug liggen, adem rustig in onder het tellen van één tot acht en houdt vervolgens de adem acht tellen vast en blaas vervolgens de adem onder het tellen van 1 tot 8 weer uit. Probeer dit de eerste dag vijf minuten (eierwekker) vol te houden. De volgende dag dezelfde 3 x 8 oefening. Maar nu zet u de eierwekker op zes minuten, dan de volgende dag zeven minuten en dan acht enz. enz. Deze oefening doet u net zo lang tot het moment dat uw onderbewustzijn uw 3 x 8 ademhaling heeft overgenomen. Dit kanwel maanden duren!

Dan gebeurt er iets bijzonders met uw persoon: u straalt een rust uit die de omgeving opvalt. Met uw rustige uitstraling en de bijpassende blik in uw ogen komt u uw medemens tegemoet die direct onder uw invloed raakt. En als u ergens bij een gezelschap binnenkomt, dan komt er iemand binnen…

 DE CONCENTRATIE

Het woord concentratie betekent eigenlijk niets anders dan “samentrekken op één punt”. We kennen het begrip in de defensiecommunicatie (concentratie van leger/vlooteenheden). Maar in de context van deze les wordt bedoeld, het concentreren van de gedachten op één punt. Dit simpele zinnetje blijkt in de praktijk onvoorstelbaar moeilijk. Maar het wordt gemakkelijker wanneer het punt waarop u zich moet concentreren, u (erg) boeit. Stel u leest een spannend boek in een kamer vol drukke en schreeuwende kinderen, maar uw gedachten blijven bij het spannende boek. Uw onderbewustzijn schermt het buitengebeuren. Maar als u moet luisteren naar een voordracht door een saaie spreker over het onderwerp “Het nut van Glas in Lood” dan is de kans bijzonder groot dat uw gedachten afdwalen naar de verjaardag van tante Cato.

Nu is het zaak om uw onderbewustzijn zodanig te trainen, dat de gedachten ook voor weinig interessante onderwerpen vasthoudt.

De oefening: hiervoor nodig, de eierwekker,een horloge met secondewijzer, pen een papier..

Ga ontspannen aan een tafel zitten; leg het horloge, de eierwekker, pen papier voor u. Stel de eierwekker op vijf minuten, kijk geconcentreerd naar de secondewijzer op het horloge. Telkens wanneer uw gedachten van de secondewijzer afdwalen, zet u een streepje op het papier. Als u dit eerlijk doet zult u versteld staan van het aantal streepjes op het papier staan. Deze oefening doet u net zo lang tot dat er geen streepjes meer op het papier komen. Dat is het moment dat er op de eierwekker minuten bijkomen tot het moment dat u erin slaagt om 15 minuten lang geconcentreerd naar de secondewijzer te kijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dan wordt geconcentreerd kijken en luisteren een peulenschil voor u.

DE LICHAAMSBEHEERSING

Observeer op de eerstvolgende verjaardag waarvoor u bent uitgenodigd en waar de gasten in een grote kring in de kamer zitten, de aanwezigen eens. Het zal u opvallen dat vrijwel iedereen bewust of onbewust (iets) beweegt: de een peutert aan zijn neus, een ander beweegt continu zijn benen en de volgende zit met gevouwen handen met zijn duimen te draaien. Kortom niemand zit stil. Het merkwaardige is nu dat vrijwel niemand weet dat hij/zij “iets” beweegt. Met deze kennis probeert u uw ledematen geheel onder controle te krijgen. Niet met de duimen draaien, niet aan de oren friemelen en niet met de benen zwaaien. Oef, dat valt niet mee, dat vraagt om training.

DE OEFENING

Ga ontspannen aan tafel zitten, strek uw arm en doe de duim omhoog, Kijk nu vijf minuten (eierwekker) naar uw duim zonder deze te bewegen, Voor de één een makkie, voor de ander een moeilijke opgave. Stel u zelf ten doel om 15 minuten onafgebroken naar uw bewegingloze duim te kijken.

Als u dit onderdeel heeft volbracht, brengt u uw armen onder controle: Ga weer aan tafel zitten en strek uw rechterarm, Probeer deze 15 minuten bewegingsloos gestrekt te houden. Wanneer u dit gelukt is doet u hetzelfde met uw linkerarm. Gelukt? Ga dan op de grond liggen en til uw gestrekte rechterbeen ca. 15 cm van de grond en probeer dit na enige training 15 minuten vol te houden. Als dit is volbracht komt de linkerbeen aan de beurt. Als dit onderdeel ook is afgesloten dan tot slot beide benen 15 cm van de vloer en dat weer 15 minuten.

Wanneer u deze uitgebreide oefening na heel veel tijd heeft volbracht, dan, ja dan zou u uw gezicht geheel wit kunnen maken en op de braderie gaan staan als wassen beeld….

Het is evident dat uw onderbewust bij al deze oefeningen een belangrijke rol speelt. Geef uw onderbewustzijn de opdracht tot het uitvoeren van bepaalde taken, net zo lang uw onderbewustzijn de taak volledig heeft over genomen. Een onbegrensd vertrouwen in uw onderbewustzijn is daarbij een absolute noodzaak.

En wanneer u eindelijk na jaren voor alle onderdelen geslaagd bent, dan kunt u de volgende letters in groot formaat op uw spiegel plakken:

 
R K S M P

oftewel een

RUSTIGE, KRACHTIGE, SYMPATHIEKE, MAGNETISCHE, PERSOONLIJKHEID.
Richte Lommert, gezakt!